Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci

 

Projekt: Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci

Program: Evropský sociální fond / Operační program výzkum vývoj a vzdělávání (výzva č.022_15_007 - Inkluzivní vzdělávání)

Registrační č.:  CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249

Fáze projektu:  realizace (období 12/2016 - 11/2019)

Náklady projektu28 822 247 
10 % dotace ze státního rozpočtu
85 % dotace z Evropské unie
5 %   spoluúčast SML

Výše dotace z EU:        24 498 910 

Výše dotace ze SR:       2 882 225 Kč 


Cíle projektu:
Podpora nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. Podpora dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Podpora stávajícího předškolního centra a vznik dalšího centra společně s partnery projektu.

Aktuality

01.06.2017

Nový předškolní klub v prostorách ZŠ a MŠ Barvířská

Nový nízkoprahový klub v prostorách ZŠ a MŠ Barvířská je dílčí aktivitou projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci, na jehož realizaci získalo statutární město Liberec 85% dotaci ze zdrojů EU a který samo podpořilo částkou 1,45 milionu korun.
 
18.08.2016

Tříletý projekt Vzdělávejme předškoláky společně

Statutární město Liberec získalo z MŠMT 29 miliónů korun na projekt společného vzdělávání (inkluze).
 
02.12.2015

V Liberci by s podporou státní dotace měly vzniknout dva nové předškolní kluby

Statutární město Liberec předloží v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti inkluzivního vzdělávání projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“. Realizačními partnery projektu budou Technická univerzita v Liberci, liberecká pobočka organizace Člověk v tísni a společnost ITveSkole.cz.
 

O projektu

Příjemce projektu: 

PD1 – statutární město Liberec  


Partneři projektu:
Partneři s finančním příspěvkem
PP1 - ITveSkole.cz, o. p. s.
PP2 - Člověk v tísni, o. p. s.
PP3 - Technická univerzita v Liberci
Partneři bez finančního příspěvku
PB1 - Základní a Mateřská škola „Barvířská“, p. o., Proboštská 38/6, 460 07 Liberec 7
PB2 - Mateřská škola „Klášterní“, p. o., Klášterní 466/4, 460 05 Liberec 5
PB3 - Mateřská škola „Rolnička“, p. o., Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2 
PB4 - Mateřská škola „Stromovka“, p. o., Stromovka 285/1, 460 10 Liberec 10
PB5 - Mateřská škola „Kytička“, p. o., Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6

Náklady projektu 28 822 246,94
5 % dotace ze státního rozpočtu 
85 % dotace z Evropské unie 
10 % spoluúčast SML

Výše dotace z EU:         24 498 910 

Výše dotace ze SR:        2 882 224,70 Kč 


Celkový podíl příjemce projektu: statutární město Liberec 14 955 117 

Celkový podíl partnerů projektu: ITveSkole.cz, o. p. s.          7 315 095 Kč
Člověk v tísni, o. p. s.           4 664 089 
Technická univerzita v Liberci    1 887 945 

Cíle projektu:

Podpora nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. Podpora dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Podpora stávajícího předškolního centra a vznik dalšího centra společně s partnery projektu.

Aktivity projektu:

  • zřízení a provozování dvou předškolních klubů
  • příprava dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do MŠ (včetně práce s rodiči)
  • vzdělávací aktivity pro rodiče (v oblasti rané péče)
  • poradenství v oblasti vzdělávání dětí (pro rodiče)
  • podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v MŠ

Harmonogram projektu:
12/2016 - 11/2019
realizace projektu
11/2019 ukončení projektu


Kontakty:
manažerka projektu
Bc. Miroslava Honcová
specialista oddělení SRAP - finanční manažer
e-mail: honcova.miroslava@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 580


                                                       

Statutární město Liberec            ITveSkole.cz, o.p.s.                   Člověk v tísni, o.p.s.            Technická univerzita v Liberci

 

Nastavení cookies