Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru

Projekt: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0007209

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Program: Evropský fond pro regionální rozvoj / Integrovaný regionální operační program
(výzva č. 67 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ)

Aktuality

30.08.2019

Žáci se po roce vrací zpět do své školy na náměstí Míru

Rekonstrukce Základní školy náměstí Míru v Ruprechticích je po roce u konce. Po roce se sem opět vrátí žáci a školní výuka.
 
22.05.2019

Desátá schůze libereckých radních

Desátá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 21. května. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.
 
17.07.2018

Rekonstrukce ZŠ náměstí Míru byla zahájena

Objekt základní školy byl 9. 7. 2018 předán stavební firmě BREX, spol. s r. o., která uspěla ve výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací.
 


O projektu

Předpokládané náklady projektu: 38 500 000 Kč 

Podpora:
 5% ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
 85% dotace (z celkových uznatelných výdajů)

Cíl projektu: Zvýšení kvality základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Rozšíření odborných učeben (multimediální jazykové učebny, učebny praktické výuky vaření, zahradnické dílny, řemeslné dílny, přírodovědné učebny, multimediální učebny a s tím souvisejících prostor vč. odborných kabinetů, skladů a technické místnosti). Zajištění bezbariérového přístupu.

Aktivity projektu:

  • vybudování odborných učeben - multimediální jazyková učebna, učebna praktické výuky vaření, zahradnické dílny, řemeslné dílny, přírodovědná učebna, multimediální učebny
  • vybavení odborných učeben
  • vybudování odborných kabinetů vč. zázemí (sklady, technická místnost)
  • zajištění bezbariérovosti – výtah / schodolez

Harmonogram projektu: 
10/2017  podání projektové žádostí o podporu
07/2018 – 08/2019 realizace projektu
08/2019 fyzické ukončení projektu

 

Kontakty:

manažerka projektu
Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
E-mail: maturova.michaela@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 577

Nastavení cookies