Rekonstrukce městského plaveckého bazénu

O projektu

Rada města rozhodla o přípravě podkladů pro zadávací řízení. Vybranou variantou je ´otevřené řízení´. Ve vedení města jsme zvolili variantu, která je nejtransparentnější z pohledu Zákona o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na to, že se jedná o největší stavební zakázku za posledních víc jak deset let, chceme, aby byla perfektně připravená.

Cílem mým, jako odpovědného náměstka za majetkovou gesci, stejně tak jako celého vedení města je, abychom na základě dobře připravené zadávací dokumentace vybrali takového dodavatele, který nám zrekonstruuje bazén v perfektní kvalitě. Chceme, aby byl bazén schopen po své rekonstrukci sloužit návštěvníkům dalších třicet, čtyřicet let, a tomu také musí odpovídat naše nároky a požadavky na jeho rekonstrukci.

Samotnému vyhlášení zadávacího řízení musí ještě předcházet diskuze o financování výstavby. Ta by měla být rozložena do několika let, aby co nejméně zatížila rozpočet města. Počítáme i s využitím dotací z různých zdrojů a finanční podpory ze strany Libereckého kraje, která je předmětem dalších jednání.

Petr Židek
náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

 

Otázky a odpovědi

Jaká je nyní situace s financováním? Kolik tušíme vlastních zdrojů a kolik cizích (tj. mimo rozpočet SML)?

Tak jak již bylo na veřejné prezentaci řečeno - bude se jednat o kombinované financování: Vlastní zdroje, příspěvek od Libereckého kraje a dotace (NSA, OPŽP apod.).

Proč se nepostupuje jako při opravě bazénu v Přerově? Viz článek v Deníku.

Nelze srovnávat opravu vany s celkovou rekonstrukcí bazénu. Navíc v článku se hovoří o vlasových trhlinách, které je možné zacelit jednodušším stavebním způsobem, nežli praskliny uvedené v našem stavebně technickém průzkumu.

Je spočtená energetická bilance - tj. kolik se ušetří energií a vody oproti stávajícímu stavu?

Ano, průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován, a je součástí dokumentace pro Stavební povolení. Obecně však je možné říci, že objekt této velikosti přináší po kompletním zateplení do rozpočtu úsporu ve výši minimálně třiceti procent ročních nákladů na vytápění objektu. Do objektu budou osazena moderní technologická a provozní zařízení (vzduchotechnické jednotky s rekuperací, čerpadla s frekvenčními měniči, moderní filtrace  bazénové technologie, apod.), včetně nového systému MaR v celém objektu, které snižuje energetickou náročnost budovy oproti stávajícímu zařízení. Ohledně úspory vody uvádíme, že je vybudována další studna pro zásobování vodou z vlastních zdrojů. S ohledem na to, že budou instalovány moderní filtrační zařízení, bude snížena i její faktická spotřeba, co se množství týká.

Kolik z rozpočtu činí přestavba šaten, saun, parních komor, výstavba wellness centra? Kolik jde na opravu vany, střechy, nosných konstrukcí, výměnu technologií?

Rozpočet na rekonstrukci bazénu je koncipován jako komplexní. Je nutno si uvědomit, že se jedná o celkovou opravu objektu, kde v podstatě zůstane pouze nosná železobetonové konstrukce, která se ještě bude po odkrytí jednotlivých vrstev sanovat. Pokud tedy máme vybudovat např. wellness, musíme opravit nosnou konstrukci, zhotovit nové podlahy, omítky, podhledy, do těchto prostor přivést vzduchotechniku, vodu, kanalizaci, topení, elektrorozvody, prostory napojit na rozvody slaboproudu měření a regulaci, požární signalizaci, provést protipožární opatření. S tím souvisí i oprava střechy a výměna obvodového pláště. Poté je nutno do tohoto prostoru osadit zařízení bazénové technologie (sauny, páru, ochlazovací bazének, vířivku, zážitkové sprchy atd.). Pro výše citované wellness potřebujeme také opravu technologického zázemí. Z výše uvedeného je zřejmé, že se jedná o rozsáhlý komplex činností a nelze z toho jednotlivé položky vyjmout. Takto vyjádřené ceny by byly značně zavádějící.

Budou na bazénu solární panely?

Ne, o této variantě se neuvažuje, a to z následujících důvodů: v rámci konstrukce střechy se počítá s doplněním izolačního souvrství. V rámci projektu se počítá se zachováním příhradových nosníků, které tvoří rozpon plavecké haly a jsou zachovány v původním provedení. S ohledem na instalaci nové konstrukce střechy včetně zmiňované izolační vrstvy není možné střechu více zatížit. Navíc by byl na střeše s ohledem na vyvedené zakončení vzduchotechniky k dispozici pouze omezený prostor střechy. Navíc je v objektu umístěna kogenerační jednotka, která bude vyvažovat energetické úspory tak, jak by to činily FTV panely.

Šatny budou společné. Sauny také?

Šatny budou společné, nicméně to neznamená, že by nebylo zachováno soukromí. V prostoru šaten bude dostatečné množství převlékacích kabin větších rozměrů. V saunách je to jen o případném nastavení režimových opatření, kdo a kdy.

Po přístavbě z roku 2012 přibyla do areálu slaná vířivka - mezi závodním bazénem 8 x 50 m a výukovým bazénem 6 x 25 m. Slouží široké veřejnosti, sportovcům po tréninku, všem v rámci vstupu do bazénu. Bude zachována/ obnovena?

Do přístavby bazénu v našem projektu nezasahujeme, slaná vířivka zůstává ve stávající podobě.

Bude v rámci rekonstrukce pamatováno na startovní bloky s posuvnou odrazovou deskou? Pokud ne, proč si architekti nezjistí stanoviska odborníků - trenérů plavání a plavců samotných? 

V rámci zachování ucelené architektonické kompozice jsou bloky navrženy v půdním stylu. Vizualizace objektu slouží pro představení projektu, ale není modelována do nejmenších podrobností, jak bylo také na prezentaci řečeno. Vlastní projektová dokumentace řeší přenosné odrazové desky, které budou součástí dodávky stavby a budou uloženy u provozovatele areálu.

Bude v rámci rekonstrukce pamatováno na řádnou obrátkovou stěnu ve výukovém bazénu (přístavba z roku 2012)?

Rekonstrukce bazénu 25 m v přístavbě není součástí tohoto projektu.

V projektu rekonstrukce se počítá se "saunovým světem". Bude pára v rámci ceny vstupu do bazénu? A bude pára u sprch do bazénu?

Pára je umístěna jednak ve wellness části (zvlášť placená část – v prvním nadzemním podlaží) a jednak poblíž dětského bazénu (volně přístupná – v prvním podzemním podlaží).

Slyším z různých stran, že projekt není v detailech ideální (kupř. kanceláře), ale už nelze nic v projektu prý měnit. To budeme opravdu realizovat stavbu, o které víme, že je v detailech problematická?

Umístění kanceláří v objektu nového městského plaveckého bazénu bylo v projektové dokumentaci ponecháno tak, jak byly navrženy ve schválené studii a odsouhlaseny Kanceláří architekta města. Pokud problematické detaily nastanou, budou řešeny v průběhu stavby, aby v budoucnu způsobily minimum komplikací.

 

Náměty, dotazy a připomínky

Jakékoliv vaše náměty, dotazy a připomínky můžete zasílat na adresu: bazen@magistrat.liberec.cz, případně vyplňte tento formulář:

Prezentace

Ve formátu PowerPoint ke stažení: Rekonstrukce a stavební úpravy plaveckého bazénu Liberec
Prezentace byla promítnuta veřejnosti na představení projektu v Kině Varšava 25. dubna 2023.

Aktuality

28.04.2023

Modernizace bazénu může začít v roce 2024

V úterý proběhla v Kině Varšava prezentace projektu Rekonstrukce městského plaveckého bazénu. Budoucnost libereckého bazénu veřejnosti představil náměstek primátora Petr Židek společně s projektanty z Ateliéru 11 a dalšími odborníky na bazény.
 

 

 

Nastavení cookies