Lokální partnerství

Související dokumenty

 

Lokální partnerství

Je platforma, na které dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně v tematických pracovních skupinách a společně připravují strategické plány a konkrétní projekty pro podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství je základem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách.

Situační analýzy

Jsou podrobné výzkumy, které shrnují stav lokality a potřeby jejích obyvatel v oblastech bydlení, vzdělávání, zaměstnání apod. Tyto analýzy tvoří dobrý základ pro následující fázi práce v lokalitě, kterou je příprava strategického plánu.

Strategické plány

Jsou závazné rozvojové dokumenty, na jejichž přípravě se podílejí všichni členové lokálních partnerství. Obsahují souhrny potřeb lokalit získané ze situačních analýz a návrhy konkrétních opatření a projektů, které přispějí k jejich naplnění. Na jeho přípravě se podílejí všichni členové lokálního partnerství, rozděleni do tematických pracovních skupin bydlení, zaměstnanost, sociální služby, bezpečnost a vzdělávání. Plnění strategického plánu, je následně monitorováno a plán je zpětně aktualizován a revidován.

 

Odkazy

Agentura pro sociální začleňování

Členové Lokálního partnerství

Jednací řád

Zápis z 1. jednání Lokální partnerství

Strategický plán sociálního začleňování pro statutární město Liberec (2016-2019)

Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020 - 2022

Tematický akční plán pro oblast bydlení, bezpečnosti a občanského soužití Liberec 2020 - 2022

Tematický výzkum - Dynamika proměn sociálního vyloučení v Liberci

EVALUAČNÍ ZPRÁVA LIBEREC

Plán sociálního začleňování Liberec 2022 - 2027

 

 

 

Nastavení cookies