Veřejné fórum 2023

Výsledky ověřovací ankety z Veřejného fóra Zdravého města Liberce

V Liberci se 4. října 2023 uskutečnilo v pořadí šesté fórum v Kavárně Pošta.

Diskutovat s veřejností přišli politici a zástupci jednotlivých odborů magistrátu města. Přítomné přivítal náměstek primátora a zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a Zdravé město Liberec Mgr. Jan Hruška. „Je velmi důležité sbírat zpětnou vazbu od občanů. Veřejné fórum je jednou z cest, jak dát Liberečanům prostor se vyjádřit, zjistit co je pálí a co by se mělo ve městě zlepšit. Nově jsme zavedli podobné fórum pro žáky a studenty, aby se mohla vyjádřit i mladá generace. Hodláme jít však ještě více do hloubky a plánujeme sociologický průzkum,“ komentuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Čtrnáct témat vzešlých z Veřejného fóra bylo následně ověřeno mezi širokou veřejností elektronickou anketou na platformě Mobilní rozhlas a také tištěnou formou ve Zpravodaji Liberec.

Ověřovací anketa proběhla od 15. 11. 2023 do 22. 12. 2023.
Celkem bylo 14 tématům uděleno 2 096 hlasů.

Vyhodnocení 10 ověřených priorit

Pořadí

10 priorit

Celkový počet hlasů

1.

Zklidnění historického centra od automobilové dopravy

323

2.

Zajištění bezpečnosti tras pro cyklisty, zejména podél dopravně zatížených komunikací

308

3.

Nerozšiřování Ski areálu Ještěd

294

4.

Řešení nedostatku lékařů v Liberci pomocí náborových podmínek (byty, náborové příspěvky)

290

5.

Revitalizace brownfieldů v majetku města

161

6.

Otevření školních hřišť pro veřejnost

122

7.

Pobytové zařízení pro nízkopříjmové osoby, nemohoucí a seniory

111

8.

Po celé ulici Hejnické přechody pro chodce, na každé autobusové zastávce

100

9.

Rozšíření městských bytů i bezbariérových

79

10.

Kvalitní volný čas pro mládež street work

73

Těchto 10 priorit bylo představeno Radě města. Děkujeme všem občanům, kteří se do Veřejného fóra a hlasovací ankety zapojili.

Názory mladých představitele města zajímají

Město Liberec ve spolupráci s libereckými základními školami a Národní sítí Zdravých měst ČR připravilo ve středu 1. 11. 2023 vůbec první „Mladé fórum Zdravého města Liberce“ v Kavárně Pošta v Liberci. Smyslem celé akce bylo nabídnout mládeži ve městě možnost vyjádřit se k budoucímu rozvoji Liberce. Cílem i tohoto setkání bylo vytipovat „Desatero problémů města z pohledu liberecké mládeže“. Své zástupce zde mělo celkem patnáct libereckých základních škol. Společné diskuse se účastnilo 48 žáků.

V průběhu akce s žáky diskutoval náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Mgr. Jan Hruška. Žáci si tak pochvalovali možnost přímé komunikace s vedením města. „Je velmi důležité sbírat zpětnou vazbu od občanů. Veřejné fórum je jednou z cest, jak dát Liberečanům prostor se vyjádřit, zjistit co je pálí a co by se mělo ve městě zlepšit. Nově jsme zavedli podobné fórum pro žáky a studenty, aby se mohla vyjádřit i mladá generace. Hodláme jít však ještě více do hloubky a plánujeme sociologický průzkum,“ komentuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

„Mladé fórum bylo velice motivující. Rád jsem viděl, že se dá s městem něco nového dělat. Bylo to dobře zorganizované, vše dobře plynulo a přicházely dobré nápady," říká Štěpán Syrovátko z Městského parlamentu Liberec.

Na setkání se žáci věnovali těmto tematickým okruhům:

  1. Doprava a bezpečnost
  2. Životní prostředí a veřejný prostor
  3. Sociální prostředí a bydlení
  4. Školství, kultura, volný čas a cestovní ruch
  5. Klimatický stůl

Priority vzešlé z tohoto setkání byly ověřeny elektronickou anketou na platformě Mobilní rozhlas, která probíhala na základních školách, a to od 21. 11. do 15. 12. 2023. Celkem bylo uděleno 691 hlasů.

Pořadí

10 priorit

Celkový počet hlasů

1.

Zajištění bezpečnosti ve Fügnerově ulici v nočních hodinách

220

2.

Zamezení dostupnosti návykových látek dětem 

138

3.

Obnovení lanovky na Ještěd

70

4.

Zřízení dalších hřišť a parků kolem základních škol a v blízkosti centra města

61

5.

Využití solárních panelů na městských budovách, parkovištích a využití dešťové vody

52

6.

Vytvoření městských bytů pro matky samoživitelky

42

7.

Zlepšování ZOO Liberec a jejího okolí

41

8.

Vysázení zeleně u bývalé Textilany – stromy, zelené pásy

26

9.

Zajištění většího množství recyklačních nádob v centru města 

26

10.

Zajištění oplocení a čistoty parků, například v Okružní ulici

15

Těchto 10 priorit bylo představeno Radě města Liberce. Děkujeme všem žákům (školním parlamentům) a jejich školám za velmi příjemnou spolupráci.

 

 

Financováno ze zdrojů Evropské unie, program Horizont Evropa, projekt CapaCITIES.

Nastavení cookies