Strategické dokumenty města Liberec


Projekt: Strategické dokumenty města Liberec

Program: Operační program Zaměstnanost (výzva číslo 03_17_080)
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010106


Cíle: 
Hlavním cílem je  zajištění efektivního strategického řízení SML skrze zpracování jednotného akčního plánu implementace strategie rozvoje města zahrnující samostatné či dílčí sektorové politiky, strategické závazky města a dopracování zásadní sektorové politiky pro udržitelnou mobilitu, tj. Plán udržitelné městské mobility navazující na schválený plán rozvoje obslužnosti veřejné dopravy (SUMF).

Fáze:
realizace

 

Výstupy projektu Strategické dokumenty města Liberec představují dva dokumenty: Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030 a Jednotný akční plán.

Plán  udržitelné městské mobility je střednědobý strategický dokument, jehož cílem je zlepšit životní úroveň lidí ve městech tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost a životní prostředí. Dokument zahrnuje všechny druhy dopravy s tím, že preferenci při dopravním plánování mají udržitelné formy dopravy, tedy veřejná doprava, chůze a jízda na kole.

Všechny výstupy týkající se SUMP jsou dostupné na webových stránkách města zde nebo na webových stránkách Chytře na cestu zde.

Jednotný akční plán reaguje na stávající problémy strategického řízení v území a nastavuje vhodné podmínky pro efektivní implementaci strategií.

Kompletní Jednotný akční plán je ke stažení dostupný níže.

 

Aktuality

Rozběhla se tvorba nové strategie rozvoje města

Rozběhla se tvorba nové strategie rozvoje města

Strategické dokumenty města Liberec určí směr pro rozvoj území a dotačních projekty po roce 2021.

Více »

Veřejné fórum 2019 se setkalo s velkým zájmem veřejnosti

Veřejné fórum 2019 se setkalo s velkým zájmem veřejnosti

Unikátní objekt liberecké kavárny Pošta se v podvečer 20. 11. 2019 stal dějištěm Veřejného fóra Zdravého města Liberec.

Více »

Priority z Veřejného fóra ověří anketa

Priority z Veřejného fóra ověří anketa

Náměty k řešení, které vznesli občané Liberce během Veřejného fóra 2019 nyní ověřuje anketa.

Více »

Využijte možnost ovlivnit budoucnost města

Využijte možnost ovlivnit budoucnost města

Už jen do konce ledna se mohou občané hlásit do pracovních skupin pro tvorbu Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+

Více »

Zapojte se do průzkumu dopravního chování

Zapojte se do průzkumu dopravního chování

Zapojte se do právě probíhajícího průzkumu dopravního chování, v rámci vznikajícího plánu udržitelné městské mobility.

Více »

 

 

O projektu:

Předpokládané celkové náklady projektu: 7 000 000 Kč
5 % z rozpočtu města (z celkových způsobilých výdajů) 


Cíle projektu:
Projekt přispívá k zefektivnění strategického řízení statutárního města Liberec prostřednictvím zpracování dvou strategických dokumentů rozvoje města. Zavádí se proces monitoringu, vyhodnocování a medializace výsledků plnění cílů dle opatření ze strategických dokumentů.

Aktivity projektu:

  • tvorba dokumentu Jednotný akční plán
  • tvorba dokumentu Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021–2030 – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan)
  • uspořádání Veřejného fóra

Harmonogram projektu:
03/2019 zahájení realizace projektu
11/2019 veřejné fórum
07/2020 veřejné fórum
06/2021 vypracování dokumentu Jednotný akční plán
06/2021 vypracování dokumentu SUMP
08/2021 ukončení projektu


Kontakty:
Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Email: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 508


 

Nastavení cookies