Termíny jednání

Řídicí pracovní skupina KPSS regionu Liberec

Místo setkání:  historická radnice, 2. patro, zasedací místnost č. 209 nebo budova Uranu (1. máje 108/48), 2. patro, zasedací místnost č. 17

Čas setkání: 14:00 hodin

Termíny jednání pro rok 2023:

18. 1. - proběhne v budově Uranu

8. 3. - projednání rozvojových záměrů na rok 2024

10. 5.

23. 8.

18. 10.

13. 12.

Koordinátor KPSSL:

Mgr. Adéla Machová, MBA, referent odboru sociální a bytové politiky, odbor sociální a bytové politiky

e-mail: machova.adela@magistrat.liberec.cz 

tel: 485 244 969

 

Pracovní skupina pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi a bez přístřeší, cizince a národnostní menšiny

Místo setkání: dle domluvy

Čas setkání: 13:30 hodin

Termíny setkání pro rok 2023:

16. 1. 2023 - od 13:30, místo setkání: budova historické radnice zasedací místnost č. 209

13. 2. - budova Uranu (1. máje 108/48), 2. patro, zasedací místnost č. 17, projednání rozvojových záměrů na rok 2024

15. 5. - budova Uranu (1. máje 108/48), 2. patro, zasedací místnost č. 17

11. 9. - budova Uranu (1. máje 108/48), 2. patro, zasedací místnost č. 17

13. 11. - budova Uranu (1. máje 108/48), 2. patro, zasedací místnost č. 17

 

Manažer skupiny:

Lukáš Průcha

e-mail: lukas.prucha@clovekvtisni.cz 

tel: 731 690 480

 

Pracovní skupina pro duševní zdraví

Místo setkání:  Fokus Liberec

Čas: 13:00 hodin

Termíny setkání pro rok 2023:

24. 1.

21. 2. - projednání rozvojových záměrů na rok 2024

7. 3. - místo setkání DH Liberec, o. p. s. 

9. 5.

5. 9.

7. 11.

 

Manažer skupiny:

PhDr. Jana Horáková

e-mail: j.horakova@fokusliberec.cz

tel.: 604 209 619

 

Pracovní skupina pro děti a mládež

Místo setkání: dle domluvy

Čas setkání:    9:00

Termíny setkání pro rok 2023:

16. 2. - místo setkání: Uran, 2. patro, zasedací místnost č. 17, projednání rozvojových záměrů na rok 2024

20. 4. - místo setkání: Déčko Liberec (Švermova 32)

14. 9. - místo setkání: Klub Vesmír Člověk v tísni (Chrastavská 266/16, Liberec)

30. 11. - místo setkání bude upřesněno

 

Manažer skupiny:

Bc. Kateřina Jírová

e-mail: katerina.jirova@centrumlira.cz

tel.: 485 109 564

 

Pracovní skupina pro seniory

Místo setkání: prostory sálu -  DPS Krejčího 1172/3, Liberec 6 

Čas setkání: 13:00 hodin

Termíny setkání pro rok 2023:

26. 1.

16. 2. - projednání rozvojových záměrů na rok 2024

20. 4.

22. 6.

21. 9.

23. 11.

Manažer skupiny:

Jana Urbanová

e-mail: urbanova@czasp.cz

tel.: 724 765 702

 

Pracovní skupina pro osoby ohrožené závislostmi

Místo setkání: Advaita, z. ú., Rumunská 14/6, Liberec, zvonek č. 8

Čas setkání:  9:00 hodin

Termíny setkání pro rok 2023:

27. 1.

31. 3.

26. 5.

28. 7.

29. 9.

24. 11.

 

Manažer skupiny:

Mgr. Olga Merglová

e-mail: merglova@advaitaliberec.cz 

tel.: 739 375 492

 

Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné

Místo setkání: dle domluvy

Čas setkání: 14:00 hod.

Termíny setkání pro rok 2023:

23. 1. - místo setkání: MCU Koloseum

27. 2. - projednání rozvojových záměrů na rok 2024

13. 3.

15. 5.

28. 8.

23. 10.

18. 12.

Manažer skupiny:

Bc. Martina Teplá

e-mail: tepla@sarema.cz

tel.: 739 541 619

Nastavení cookies