Dr. M. Horákové (úsek Melantrichova-Hradební)

Jedná se o sdruženou investici v ulici Dr. Milady Horákové v Liberci v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Melantrichova a Hradební, která bude realizována ve třech krocích podle dohodnutého a již vyzkoušeného scénáře:

  • zhotovitel statutárního města Liberec (EUROVIA CS, a.s.) odstraní kryt komunikace a chodníků
  • zhotovitelé staveb vlastníků sítí technické infrastruktury provedou opravu vodovodu, kanalizace a plynovodu
  • zhotovitel statutárního města Liberec dokončí stavbu SML ( „Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku

Melantrichova - Hradební“, cena: 18 mil. Kč vč. DPH), jejímž předmětem jsou úpravy komunikace a chodníků, rekonstrukce dešťové kanalizace, veřejné osvětlení, světelná křižovatka Horákové-Melantrichova a přeložky dotčených inženýrských sítí.

Stavební práce v ulici Dr. Milady Horákové v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Melantrichova a Hradební budou probíhat do 30.11.2016 a po tuto dobu bude tento úsek ulice Dr. M. Horákové včetně křižovatky Horákové-Melantrichova uzavřen.

 

Nastavení cookies