Kontakty

Vyhledávání kontaktů

Jméno E-mail Linka
E-mail
Odbor majetkové správy
specialista oddělení technické správy budov
poslat email 48 524 3756
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3864
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
poslat email 48 524 3854
Odbor strategického rozvoje a dotací
referent administrativní (asistent projekt.kanceláře)
poslat email 48 524 3192
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí odboru právního a veřejných zakázek
poslat email 48 524 3213
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
poslat email 48 524 4943
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení památkové péče
poslat email 48 524 4954
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
poslat email 48 524 3725
Stavební úřad
archivářka
poslat email 48 524 3785
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4863
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3262
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3842
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3618
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4916
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
poslat email 48 524 4938
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář - zahradnice
poslat email
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
poslat email 48 524 3456
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3582
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3245
Odbor správy veřejného majetku
specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zař.
poslat email 48 524 3882
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
poslat email 48 524 3441
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3241
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3818
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3735
Odbor právní a veřejných zakázek
referent odboru právního a veřejných zakázek
poslat email 48 524 3215
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4825
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
poslat email 48 524 4888
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
poslat email 48 524 3221
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3890
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4873
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3291
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4832
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení přestupků
poslat email 48 524 4971
Odbor dopravy
vedoucí oddělení silničního a dopravního
poslat email 48 524 3833
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3226
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
poslat email 48 524 4870
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3244
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3847
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3526
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3316
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení sportu
poslat email 48 524 3140
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
poslat email 48 524 3376
Odbor majetkové správy
referent oddělení technické správy budov
poslat email 48 524 3473
Odbor majetkové správy
domovník údržbář
poslat email 48 524 3955
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4880
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
poslat email 48 524 3442
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
poslat email
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3294
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3298
Odbor tajemníka
tajemník Magistrátu města Liberec
poslat email 48 524 3161
Odbor dopravy
hlavní zkušební komisař
poslat email 48 524 3055
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
poslat email 48 524 3758
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3861
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3712
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
poslat email 48 524 3576
Odbor dopravy
referent silničního správního úřadu
poslat email 48 524 3839
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3317
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
poslat email 48 524 3877
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4849
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3533
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
poslat email 48 524 3590
Odbor životního prostředí
referent hospodářskosprávní
poslat email 48 524 4861
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
poslat email 48 524 3374
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4881
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
poslat email 48 524 4913
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4932
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
poslat email 48 524 3115
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3774
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
poslat email 48 524 3252
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4807
Odbor životního prostředí
referent ochrany zemědělského půdního fondu
poslat email 48 524 4892
Odbor dopravy
vedoucí oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3821
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3848
Odbor vnitřních věcí
referent informačních služeb
poslat email 48 524 3211
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3729
Odbor tajemníka
manažer systémového řízení a kvality
poslat email 48 524 3109
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3824
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
poslat email 48 524 3588
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3611
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3863
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4817
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3311
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
poslat email 48 524 3859
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4814
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4819
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
poslat email 48 524 3153
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
poslat email 48 524 4982
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3857
Odbor kontroly a interního auditu
vedoucí odboru kontroly a interního auditu
poslat email 48 524 3206
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3822
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
poslat email 48 524 3537
Odbor životního prostředí
referent ŽP - souhrnná stanoviska
poslat email 48 524 4896
Odbor správy veřejného majetku
technik veřejného osvětlení
poslat email 48 524 3881
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3315
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4809
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
poslat email 48 524 3884
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad - JKM
poslat email 48 524 4848
Odbor právní a veřejných zakázek
právník
poslat email 48 524 3218
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
poslat email 48 524 3614
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4845
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4826
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení správních činností
poslat email 48 524 3713
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3717
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3242
Odbor školství a sociálních věcí
specialista oddělení - finanční manažer
poslat email 48 524 3580
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4851
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3268
Odbor školství a sociálních věcí
specialista oddělení školství
poslat email 48 524 3383
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3605
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení kultury
poslat email 48 524 3137
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení správy sportovních objektů
poslat email 48 524 3424
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3844
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4978
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3225
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3230
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4821
Odbor dopravy
referent silničního správního úřadu
poslat email 48 524 3829
Odbor správy veřejného majetku
pracovník kremačního zařízení
poslat email .
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení komunikace a informací
poslat email 48 524 3771
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
poslat email 48 524 3149
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí odboru správy veřejného majetku
poslat email 48 524 3461
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3853
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4854
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4844
Kancelář primátora
vedoucí oddělení protokolu a zahraničních věcí
poslat email 48 524 3174
Kancelář primátora
samost. referent pro propagaci a komunikaci
poslat email 48 524 3175
Odbor školství a sociálních věcí
vedoucí centra bydlení - PROJEKT
770157755
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
poslat email 48 524 4980
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
poslat email
Odbor správy veřejného majetku
uklízečka
poslat email
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4830
Odbor správní a živnostenský
vedoucí oddělení matriky
poslat email 48 524 3724
Odbor územního plánování
specialista oddělení ÚAP a GIS
poslat email 48 524 3518
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3228
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
poslat email 48 524 4981
Kancelář architektury města
dopravní specialista
poslat email 48 524 3547
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4818
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4813
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
poslat email 48 524 3881
Odbor sociální péče
referent ekonomický a správní
poslat email 48 524 4935
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
poslat email 48 524 4914
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3613
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4866
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí oddělení veřejných zakázek
poslat email 48 524 3207
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3619
Odbor školství a sociálních věcí
manažer strategického plánování sociálního začleňování
poslat email 48 524 4965
Odbor tajemníka
specialista personální agendy
poslat email 48 524 3768
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
poslat email 48 524 3625
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4915
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4911
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3265
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
poslat email 48 524 3457
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4838
Odbor školství a sociálních věcí
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
poslat email 48 524 3331
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4886
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3304
Odbor ekonomiky
vedoucí odboru ekonomiky
poslat email 48 524 3166
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
poslat email 48 524 4887
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3858
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3730
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
poslat email 48 524 3517
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
poslat email 48 524 3114
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3535
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování
poslat email 48 524 3505
Odbor vnitřních věcí
archivářka
poslat email 48 524 3784
Odbor životního prostředí
referent ochrany zemědělského půdního fondu
poslat email 48 524 4869
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
poslat email 48 524 3141
Kancelář primátora
tisková mluvčí
poslat email 48 524 3182
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3308
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4931
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
poslat email 48 524 3497
Odbor územního plánování
vedoucí odboru územního plánování
poslat email 48 524 3511
Odbor tajemníka
mzdová účetní
poslat email 48 524 3767
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3843
Kancelář architektury města
vedoucí odboru kancelář architektury města
poslat email 48 524 3541
Odbor majetkové správy
referent oddělení technické správy budov
poslat email 48 524 3474
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů
poslat email 48 524 4877
Odbor správní a živnostenský
specialista pro správní řízení
poslat email 48 524 3716
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
poslat email 48 524 4976
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4815
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
poslat email 48 524 3586
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
poslat email 48 524 4964
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
poslat email 48 524 4865
Odbor správy veřejného majetku
vedoucí oddělení komunálních služeb
poslat email 48 524 3876
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
poslat email 48 524 3504
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3856
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3717
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3246
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
poslat email 48 524 3524
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3520
Odbor tajemníka
vedoucí oddělení personálního
poslat email 48 524 3761
Kancelář primátora
referent propagace a komunikace s veřejností
poslat email 48 524 3183
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
poslat email 48 524 4885
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3310
Odbor právní a veřejných zakázek
vedoucí oddělení právního
poslat email 48 524 3214
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3513
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3820
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4871
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3521
Odbor sociální péče
referent odd. sociálně-právní ochrany dětí
poslat email 48 524 4811
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
poslat email 48 524 3609
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů, myslivosti, rybářství
poslat email 48 524 4878
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4883
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3528
Odbor majetkové správy
referent oddělení správy sportovních objektů
poslat email 48 524 3430
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení sociálních činností
poslat email 48 524 4930
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení organizačního
poslat email 48 524 3162
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4847
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4876
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení sportu
poslat email 48 524 3135
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
poslat email 48 524 4828
Odbor strategického rozvoje a dotací
technický specialista odboru SR
poslat email 48 524 3575
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
poslat email 48 524 3588
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3866
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
poslat email 48 524 4970
Odbor životního prostředí
referent památkové péče
poslat email 48 524 4897
Odbor tajemníka
specialista oddělení personálního
poslat email 48 524 3766
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
poslat email 48 524 3146
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
poslat email 48 524 3516
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4937
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3227
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3852
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
poslat email 48 524 4884
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
poslat email 48 524 4967
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
poslat email 48 524 3871
Odbor majetkové správy
vedoucí oddělení technické správy budov
poslat email 48 524 3427
Odbor školství a sociálních věcí
referent sociálních služeb
poslat email 48 524 4969
Odbor dopravy
referent ekonomický a správní
poslat email 48 524 3836
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
poslat email 48 524 3871
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista oddělení SRAP - projektový manažer
poslat email 48 524 3569
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
poslat email 48 524 3721
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
poslat email 48 524 3588
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4856
Odbor majetkové správy
referent odboru majetkové správy - energetik
poslat email 48 524 3295
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
poslat email 48 524 3577
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
poslat email 48 524 3382
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4840
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4827
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
poslat email 48 524 3726
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3728
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4874
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
poslat email 48 524 3503
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3850
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4846
Odbor školství a sociálních věcí
vedoucí oddělení humanitního
poslat email 48 524 4975
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení organizačního
poslat email 48 524 3163
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení sportu
poslat email 48 524 3765
Odbor majetkové správy
referent odboru majetkové správy
poslat email 48 524 3292
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3247
Odbor dopravy
vedoucí oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3855
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
poslat email 48 524 3132
Odbor životního prostředí
referent ochrany zemědělského půdního fondu
poslat email 48 524 4894
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
poslat email 48 524 3463
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3736
Odbor životního prostředí
referent ochrany lesů
poslat email 48 524 4868
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3604
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení kurátorské činnosti
poslat email 48 524 4936
Odbor školství a sociálních věcí
koordinátor inkluze pro obec (projekt férové školy v Liberci II)
poslat email 770112166
Odbor majetkové správy
specialista odd. správy sport. objektů (technik-TZB)
poslat email 48 524 3429
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3230
Odbor tajemníka
mzdová účetní
poslat email 48 524 3764
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
poslat email 48 524 3838
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
poslat email 48 524 4867
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
poslat email 48 524 4889
Odbor ekonomiky
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
poslat email 48 524 3237
Odbor právní a veřejných zakázek
referent oddělení veřejných zakázek
poslat email 48 524 3220
Odbor územního plánování
specialista oddělení ÚAP a GIS
poslat email 48 524 3523
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3846
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
poslat email 48 524 3722
Odbor životního prostředí
referent ochrany přírody
poslat email 48 524 4884
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3271
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3823
Odbor sociální péče
vedoucí odboru sociální péče
poslat email 48 524 4941
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3620
Kancelář architektury města
referent odboru kancelář architektury města
poslat email 48 524 3548
Odbor ekonomiky
referent odboru ekonomiky
poslat email 48 524 3236
Odbor majetkové správy
specialista oddělení (technik – rozpočtář)
poslat email 48 524 3303
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3312
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3849
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
poslat email
Odbor životního prostředí
referent ŽP - souhrnná stanoviska
poslat email 48 524 4879
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4835
Odbor dopravy
specialista odboru dopravy (zkušební komisař)
poslat email 48 524 3055
Odbor dopravy
referent oddělení silničního a dopravního
poslat email 48 524 3834
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4824
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení cestovního ruchu
poslat email 48 524 3588
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
poslat email 48 524 4933
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3718
Odbor tajemníka
referent sekretariátu tajemníka
poslat email 48 524 3172
Odbor majetkové správy
referent oddělení majetkové evidence a dispozic
poslat email 48 524 3314
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení krizového řízení
poslat email 48 524 3152
Odbor majetkové správy
referent oddělení technické správy budov
poslat email 48 524 3773
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení organizačního
poslat email 48 524 3119
Odbor správy veřejného majetku
referent ekonomický a organizační
poslat email 48 524 3532
Odbor územního plánování
vedoucí oddělení ÚAP a GIS
poslat email 48 524 3525
Odbor ekonomiky
finanční a procesní analytik
poslat email 48 524 3232
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení krizového řízení
poslat email 48 524 3154
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
poslat email 48 524 3234
Odbor životního prostředí
referent oddělení Vodoprávní úřad
poslat email 48 524 4875
Odbor vnitřních věcí
řidič silničních motorových vozidel
poslat email 48 524 3106
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3607
Odbor vnitřních věcí
řidič silničních motorových vozidel
poslat email 48 524 3106
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
poslat email 48 524 4979
Odbor životního prostředí
vedoucí odboru životního prostředí
poslat email 48 524 4872
Stavební úřad
vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3602
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4843
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení informatiky a řízení procesů
poslat email 48 524 3779
Odbor majetkové správy
domovník údržbář
poslat email 48 524 3955
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3851
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3826
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
poslat email 48 524 4973
Odbor školství a sociálních věcí
referent ekonomický a správní
poslat email 48 524 3384
Odbor majetkové správy
specialista oddělení (technik – energetik)
poslat email 48 524 3432
Odbor majetkové správy
uklízečka
poslat email
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
poslat email 48 524 4968
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
poslat email 48 524 3506
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3522
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení odpadů a ovzduší
poslat email 48 524 4882
Odbor správy veřejného majetku
referent investic a oprav
poslat email 48 524 3460
Odbor dopravy
vedoucí odboru dopravy
poslat email 48 524 3831
Odbor sociální péče
referent agendy opatrovnictví
poslat email 48 524 4934
Odbor dopravy
referent dopravního a drážního úřadu
poslat email 48 524 3832
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4850
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3828
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3741
Odbor sociální péče
vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí
poslat email 48 524 4810
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
referent oddělení kultury
poslat email 48 524 3139
Odbor správy veřejného majetku
specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zař.
poslat email 48 524 3883
Odbor správní a živnostenský
vedoucí odboru správního a živnostenského
poslat email 48 524 3711
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3623
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
poslat email 48 524 3233
Odbor vnitřních věcí
vedoucí oddělení komunikace a informací
poslat email 48 524 3777
Odbor ekonomiky
referent oddělení poplatků a pohledávek
poslat email 48 524 3243
Odbor školství a sociálních věcí
vedoucí oddělení školství
poslat email 48 524 3379
Odbor územního plánování
referent odboru územního plánování
poslat email 48 524 3507
Stavební úřad
vedoucí odboru Stavební úřad
poslat email 48 524 3601
Odbor tajemníka
mzdová účetní - specialista
poslat email 48 524 3763
Stavební úřad
referent hospodářskosprávní
poslat email 48 524 3608
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3612
Odbor vnitřních věcí
administrativní a spisový pracovník
poslat email 48 524 3115
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3860
Odbor správní a živnostenský
specialista pro volby, sčítání lidu a referendum
poslat email 48 524 4841
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
poslat email 48 524 3452
Kancelář architektury města
architekt
poslat email 48 524 3545
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3865
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
poslat email 48 524 3757
Stavební úřad
referent oddělení státního stavebního dozoru
poslat email 48 524 3626
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4855
Odbor majetkové správy
referent oddělení technické správy budov
poslat email 48 524 3775
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení komunikace a informací
poslat email 48 524 3111
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4829
Odbor majetkové správy
vedoucí odboru majetkové správy
poslat email 48 524 3313
Odbor správní a živnostenský
specialista pro správní řízení
poslat email 48 524 3715
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
poslat email 48 524 3755
Odbor správy veřejného majetku
referent odboru správy veřejného majetku
poslat email 48 524 3466
Odbor ekologie a veřejného prostoru
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
poslat email 48 524 3438
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3714
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3712
Odbor strategického rozvoje a dotací
technický specialista strategických projektů
poslat email 48 524 3591
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení školství
poslat email 48 524 3375
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
poslat email 48 524 4961
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4816
Odbor školství a sociálních věcí
referent oddělení humanitního
poslat email 48 524 4983
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu
poslat email 48 524 3610
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3259
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3527
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4822
Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
poslat email 48 524 3544
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3519
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3269
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ
poslat email 48 524 3622
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4947
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3717
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
poslat email 48 524 3508
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
poslat email 48 524 3167
Odbor vnitřních věcí
referent oddělení informatiky a řízení procesů
poslat email 48 524 3117
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3293
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad - JKM
poslat email 48 524 4858
Odbor životního prostředí
referent oddělení odpadů a ovzduší
poslat email 48 524 4889
Kancelář architektury města
referent odboru kancelář architektury města
poslat email 48 524 3546
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3270
Odbor životního prostředí
referent odboru životního prostředí
poslat email 48 524 4862
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4917
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3825
Kancelář primátora
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
poslat email 48 524 3176
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4823
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení přestupků
poslat email 48 524 3734
Kancelář primátora
vedoucí oddělení sekretariátu primátora
poslat email 48 524 3122
Odbor vnitřních věcí
specialista odboru vnitřních věcí
poslat email 48 524 3116
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
poslat email 48 524 3453
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3264
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista odboru SR - finanční manažer
poslat email 48 524 3372
Odbor strategického rozvoje a dotací
manažer oddělení rozvojové koncepce
poslat email 48 524 3579
Stavební úřad
vedoucí oddělení státního stavebního dozoru
poslat email 48 524 3514
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
poslat email 48 524 3203
Odbor právní a veřejných zakázek
právník
poslat email 48 524 3219
Odbor životního prostředí
vedoucí oddělení ochrany přírody
poslat email 48 524 4893
Kancelář primátora
referent sekretariátu primátora
poslat email 48 524 3142
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
poslat email 48 524 3458
Odbor majetkové správy
referent oddělení technické správy budov
poslat email 48 524 3428
Odbor vnitřních věcí
vedoucí odboru vnitřních věcí
poslat email 48 524 3118
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3266
Odbor sociální péče
právník odboru sociální péče
poslat email 48 524 4951
Odbor majetkové správy
specialista oddělení technické správy budov
poslat email 48 524 3299
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3837
Odbor tajemníka
personalista
poslat email 48 524 3769
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3819
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
poslat email 48 524 3451
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3889
Odbor správy veřejného majetku
hrobník údržbář
Odbor sociální péče
odborný sociální pracovník
poslat email 48 524 4833
Odbor ekonomiky
referent oddělení rozpočtu a financování
poslat email 48 524 3235
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3578
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
poslat email 48 524 3462
Kancelář architektury města
krajinný architekt
poslat email 48 524 3543
Odbor strategického rozvoje a dotací
vedoucí oddělení administrace projektů
poslat email 48 524 3587
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení komunálních služeb
poslat email 48 524 3459
Odbor dopravy
referent oddělení registrace řidičů
poslat email 48 524 3862
Odbor ekonomiky
SÚPM - finanční referent
poslat email 48 524 3238
Odbor vnitřních věcí
specialista oddělení krizového řízení
poslat email 48 524 3762
Stavební úřad
referent oddělení územního řízení a stavebního řádu – spec. SÚ
poslat email 48 524 3615
Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru ekologie a veřejného prostoru
poslat email 48 524 3454
Odbor dopravy
referent oddělení registru vozidel
poslat email 48 524 3835
Odbor vnitřních věcí
referent informačních služeb
poslat email 48 524 3211
Odbor ekonomiky
referent oddělení informační soustavy a daní
poslat email 48 524 3267
Odbor strategického rozvoje a dotací
specialista odboru SR - majetkoprávní operace
poslat email 48 524 3510
Odbor kontroly a interního auditu
referent odboru kontroly a interního auditu
poslat email 48 524 3205
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení správních činností
poslat email 48 524 3718
Odbor územního plánování
referent oddělení úřadu územního plánování
poslat email 48 524 3512
Odbor školství a sociálních věcí
právník odboru školství a sociálních věcí
poslat email 48 524 4966
Odbor správní a živnostenský
matrikářka
poslat email 48 524 3723
Odbor právní a veřejných zakázek
právník
poslat email 48 524 3217
Kancelář primátora
referent oddělení protokolu a zahraničních věcí
poslat email 48 524 3165
Odbor správy veřejného majetku
referent oddělení technické správy
poslat email 48 524 3443
Odbor správní a živnostenský
referent oddělení Živnostenský úřad
poslat email 48 524 4852

Úřední budovy

Historická radnice (korespondenční adresa)

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec I - Staré město

Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 

El. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz (nutný el. podpis)

ID datové schránky: 7c6by6u

Nový magistrát

Náměstí Dr. E. Beneše 183/22

460 59 Liberec I - Staré město

 

Uran

1. máje 108/48

460 07 Liberec III - Jeřáb

Liebiegova vila

Jablonecká 41/27

460 05 Liberec V - Kristiánov

Nastavení cookies