Úřední doba magistrátu

POZOR! - Od 17.6. bude probíhat rekonstrukce schodiště před budovou historické radnice. Po dobu rekonstrukce (cca 4 měsíce) bude vstup do radnice bočními vraty.

 

Pondělí 8.00 – 17.00 hodin
Úterý 8.00 – 16.00 hodin (nepřepážková pracoviště - pouze objednaní)
Středa 8.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 – 16.00 hodin (nepřepážková pracoviště - pouze objednaní)
Pátek 8.00 – 12.00* (nepřepážková pracoviště - pouze objednaní)
Sobota 8.00 – 12.00** (každá 3. sobota v měsíci)

Přepážková pracoviště, která je možné navštívit každý den (v úředních hodinách bez objednání):

  • občanské průkazy
  • cestovní pasy
  • evidence obyvatel
  • řidičské průkazy
  • registr vozidel
  • registr živnostenského podnikání
  • ověřování podpisů a listin
  • agendy Czech POINT
  • správa poplatků za odpad
  • pokladny

 

 

*Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost uzavřeny.

** Každá 3. sobota v měsíci, nepřipadne-li na ni nebo předchozí den státní svátek. V sobotu jsou odbaveni pouze klienti, kteří jsou objednáni přes rezervační systém. V sobotu jsou otevřeny pouze přepážky následujících agend: osobní a cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT a ověřování, pokladna, správa poplatku za odpad a psy, řidičské průkazy, živnostenské podnikání a registr vozidel (v budově S TOWER, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec).

Informace na níže uvedených kontaktech:

Informace, ústředna   485 243 111
Odbor dopravně správních agend - registr vozidel 485 243 841
Odbor dopravně správních agend - řidičské průkazy  485 243 819
Odbor dopravně správních agend - ostatní dotazy  485 243 836 
Cestovní doklady, občan. průkazy, evid. obyvatel   485 243 714  
Czechpoint  485 243 741 
Matrika   485 243 724
Živnostenský úřad   485 244 845
Odbor správní a živnostenský - přestupky 485 244 971
Odbor správní a živnostenský - sekretariát 485 244 841
Pokladny (i pro platby za odpady a psy)  485 243 774
Evidence poplatků za odpady, psy   485 243 226
Odbor kultury, školství a cestovního ruchu 485 243 384
Odbor sociální a bytové politiky 485 244 981
Odbor stavební úřad   485 243 616
Odbor životního prostředí   485 244 899
Odbor sociální péče - sekretariát 485 244 935
Odbor sociální péče - kurátoři   485 244 936
Sociálně-právní ochrana dětí   485 244 810
Odbor sociální péče - sociální činnosti   485 244 930
Odbor správy veřejného majetku   485 243 757
Odbor územního plánování   485 243 540
Odbor ekonomiky 485 243 236
Odbor kancelář primátora  485 243 145
Odbor kontroly a interního auditu   485 243 204
Odbor ekologie a veřejného prostoru  485 243 452
Kancelář architektury města   485 243 546
Odbor majetkové správy a sportu  485 243 292
Odbor právní a veřejných zakázek   485 243 215
Odbor strategického rozvoje a dotací   485 243 192
Odbor dopravních staveb 485 243 443
Městské informační centrum 485 243 588
Tajemník MML    485 243 172

 

Pro obecné dotazy využijte e-mail info@magistrat.liberec.cz

Elektronická podatelna úřadu posta@magistrat.liberec.cz


Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Telefon: 485 243 111

E-mail: info@magistrat.liberec.cz (pro obecné informace)

El. podatelna: posta@magistrat.liberec.cz (pro elektronická podání)

ID datové schránky: 7c6by6u

Nastavení cookies