Rada architektů města Liberec

Primátor navázal na zaniklou tradici Rady architektů, která je poradním orgánem primátora, určeného zastupitele pro územní plán a odboru hlavního architekta. Sedmičlenná rada se zabývá rozvojem města, architekturou, urbanismem a vyjadřuje se k územnímu plánování či veřejnému prostoru. Obnovu Rady architektů inicioval primátor Tibor Batthyány. Inspirací byly úspěšně fungující rady v rakouských městech. Rada architektů je složena z uznávaných odborníků v oblasti architektury a urbanismu, a velkým přínosem jsou zkušenosti i dvou zahraničních architektů Petera Gera (Hamburk) a Christopha Braumanna (Salzburg).

 

Josef Smutný, Praha

Architekt, vede vlastní architektonickou kancelář. V letech 2011-2014 místopředseda představenstva ČKA, dodnes člen PS pro zahraničí. Tématu Politika architektury se věnuje i v doktorandském studiu. Působil jako městský architekt Strážnice a poradce primátora města Liberec v oblasti územního plánování a architektury. Předseda odborného spolku Člověk a prostor, který se zabývá plánováním evropských měst.

 

Martin Kloda, Praha

Architekt, spolupracoval v letech 1994-2010 s Martinem Rajnišem na mnoha realizacích, od roku 2012 vede vlastní ateliér, publikuje odborné texty os tavbě měst a veřejném prostoru. V současné době student doktorandského studia Fakulty architektury, člen platformy Metropolitní Praha. Spolupracuje s Kanceláří Metropolitního plánu IPR Praha.

 

Jana Medlíková, Liberec

Architektka, založila a vede architektonickou kancelář v Liberci.  Od roku 2012 je členem Výboru pro rozvoj a územní plánování zastupitelstva města Liberec. Je aktivní ve veřejném prostoru, získala několik ocenění jak v architektonické, tak urbanistické tvorbě.

 

Christoph Braumann, Salzburg

Architekt zabývající se územním plánováním a jeho historií a autor mnoha publikací a článků. Od roku 1991 do roku 2015 vedl oddělení „Regionální plánování a Geografický informační systém“ v Salzburku.

 

Magdalena Hlaváčková, Praha

Architektka, zakládajícím členem ateliéru Architekti Headhand, společně s Petrem Hlaváčkem. V současnosti se věnuje zejména rekonstrukcím historických budov, její asi nejvýznamnější realizací je rekonstrukce ambasády České republiky v Brazílii.

 

Jana Pyšková, Praha

Autorizovaná krajinářská architektka. Pracuje na projektech různých typů a rozměrů, v proměnlivých týmech s kolegy, ale i s architekty a odborníky z dalších oborů. Věnuje se i posilování úrovně a postavení profese krajinářská architektura, publikuje, přednáší, jejím velkým tématem je udržitelnost a biodiverzita. Je předsedkyní sekce Česká asociace pro krajinářskou architekturu (český člen IFLA EU).

 

Martina Forejtová, Praha

Krajinářská architektka, založila a vede pražský ateliér Land05. Atelier se soustředí na kultivaci veřejných prostor, kde využívá nových technologií, směřujících k větší udržitelnosti měst a jejich adaptaci na změny klimatu. Portfolio ateliéru zahrnuje jak projekty v krajině, tak projekty městské, projekty pro veřejný i privátní sektor. Je členkou České komory architektů, České asociace pro krajinářskou architekturu a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

 

 

Aktuality

29.03.2019

Jaké jsou současné principy dopravy ve městě?

Na workshopu pořádané Radou architektů města Liberce představil architekt Jiří Plašil, zpracovatel Územního plánu, dopravní řešení „dopojení“ městského okruhu.
 
09.05.2018

V Liberci se poprvé sešla mezinárodní Rada architektů

Liberec je v současné době jediné české město, které využívá Radu architektů jako nezávislý odborný poradní sbor primátora a Odboru hlavního architekta libereckého magistrátu.
 
22.01.2018

Liberec obnovil tradici Rady architektů

Město navazuje na zaniklou tradici Rady architektů, která bude poradním orgánem primátora, určeného zastupitele a odboru hlavního architekta. Sedmičlenná rada, v níž zasednou i dva odborníci ze zahraničí, se bude zabývat rozvojem města, architekturou, urbanismem a bude se vyjadřovat k územnímu plánování či veřejnému prostoru. Obnovu Rady architektů inicioval primátor Tibor Batthyány. Inspirací byly úspěšně fungující rady v rakouských městech.
 

Nastavení cookies