Rada architektů města Liberec

Primátor navázal na zaniklou tradici Rady architektů, která je poradním orgánem primátora, určeného zastupitele pro územní plán a odboru hlavního architekta. Sedmičlenná rada se zabývá rozvojem města, architekturou, urbanismem a vyjadřuje se k územnímu plánování či veřejnému prostoru. Obnovu Rady architektů inicioval primátor Tibor Batthyány. Inspirací byly úspěšně fungující rady v rakouských městech. Rada architektů je složena z uznávaných odborníků v oblasti architektury a urbanismu, a velkým přínosem jsou zkušenosti i dvou zahraničních architektů Petera Gera (Hamburk) a Christopha Braumanna (Salzburg).

 

Josef Smutný, Praha

Architekt, vede vlastní architektonickou kancelář. V letech 2011-2014 místopředseda představenstva ČKA, dodnes člen PS pro zahraničí. Tématu Politika architektury se věnuje i v doktorandském studiu. Působil jako městský architekt Strážnice a poradce primátora města Liberec v oblasti územního plánování a architektury. Předseda odborného spolku Člověk a prostor, který se zabývá plánováním evropských měst.

 

Martin Kloda, Praha

Architekt, spolupracoval v letech 1994-2010 s Martinem Rajnišem na mnoha realizacích, od roku 2012 vede vlastní ateliér, publikuje odborné texty os tavbě měst a veřejném prostoru. V současné době student doktorandského studia Fakulty architektury, člen platformy Metropolitní Praha. Spolupracuje s Kanceláří Metropolitního plánu IPR Praha.

 

Jakub Cigler, Praha

Krátce po absolvování fakulty architektury ČVUT působil Jakub Cigler v Londýně a v roce 1989 založil vlastní studio v Praze. Známý je pro své domácí i zahraniční projekty, na kterých spolupracoval s řadou významných investorů. Od roku 2001 vede více než sedmdesátičlenný tým studia, jehož realizace a projekty získaly mnoho ocenění u nás i v zahraničí. Zabývá se kultivací veřejného prostoru.

 

Jana Medlíková, Liberec

Architektka, založila a vede architektonickou kancelář v Liberci.  Od roku 2012 je členem Výboru pro rozvoj a územní plánování zastupitelstva města Liberec. Je aktivní ve veřejném prostoru, získala několik ocenění jak v architektonické, tak urbanistické tvorbě.

 

Christoph Braumann, Salzburg

Architekt zabývající se územním plánováním a jeho historií a autor mnoha publikací a článků. Od roku 1991 do roku 2015 vedl oddělení „Regionální plánování a Geografický informační systém“ v Salzburku.

 

Magdalena Hlaváčková, Praha

Architektka, zakládajícím členem ateliéru Architekti Headhand, společně s Petrem Hlaváčkem. V současnosti se věnuje zejména rekonstrukcím historických budov, její asi nejvýznamnější realizací je rekonstrukce ambasády České republiky v Brazílii.

 

 

Aktuality

29.03.2019

Jaké jsou současné principy dopravy ve městě?

Na workshopu pořádané Radou architektů města Liberce představil architekt Jiří Plašil, zpracovatel Územního plánu, dopravní řešení „dopojení“ městského okruhu.
 
09.05.2018

V Liberci se poprvé sešla mezinárodní Rada architektů

Liberec je v současné době jediné české město, které využívá Radu architektů jako nezávislý odborný poradní sbor primátora a Odboru hlavního architekta libereckého magistrátu.
 
22.01.2018

Liberec obnovil tradici Rady architektů

Město navazuje na zaniklou tradici Rady architektů, která bude poradním orgánem primátora, určeného zastupitele a odboru hlavního architekta. Sedmičlenná rada, v níž zasednou i dva odborníci ze zahraničí, se bude zabývat rozvojem města, architekturou, urbanismem a bude se vyjadřovat k územnímu plánování či veřejnému prostoru. Obnovu Rady architektů inicioval primátor Tibor Batthyány. Inspirací byly úspěšně fungující rady v rakouských městech.
 

Nastavení cookies