25.11.2019

Veřejné fórum 2019 se setkalo s velkým zájmem veřejnosti

Unikátní objekt liberecké kavárny Pošta se v podvečer 20. 11. 2019 stal dějištěm Veřejného fóra Zdravého města Liberec.


 

Setkání u kulatých stolů bylo příležitostí pro občany, ovlivnit dění ve městě. Letošní ročník, který proběhl tradičně ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst, byl už čtvrtým v pořadí. Akce se zúčastnilo sto jedenáct registrovaných účastníků, diskutovat s veřejností přišli politici a pracovníci jednotlivých odborů statutárního města Liberec.

V úvodu seznámil zastupitel a zodpovědný politik pro místní Agendu 21 a Zdravé město Liberec Mgr. Jan Berki, Ph.D. přítomné s tím, jak postoupilo řešení otázek z minulého fóra. Zmínil projekty, které jsou městem realizovány právě v reakci na loňské podněty. 
Následovaly informace Ing. Barbary Vítkové, koordinátorky tvorby nové strategie rozvoje města, jak se mohou občané zapojit do pracovních skupin, které se od ledna budou na tvorbě nové strategie podílet. Skupiny budou zaměřeny na čtyři oblasti, a to Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost, Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost, Udržitelný rozvoj města, Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.
Vlastní fórum a hlasování probíhalo pod vedením facilitátorky Národní sítě Zdravých měst Dany Divákové. U debatních stolů rozdělených podle zaměření občané během fóra vyjádřili, co by se mělo v dané sféře zlepšit nebo vyřešit. 

Diskuzní stoly byly rozděleny podle témat: 
1. Doprava a parkování
2. Životní prostředí a veřejný prostor 
3. Ekonomika a rozvoj města
4. Sociální služby a školství
5. Zdraví a zdravý životní styl
6. Kultura, volný čas a cestovní ruch
7. Stůl mladých (všechna témata)

U každého stolu byl přítomen odborný garant a zapisovatel.
Náměty se u jednotlivých stolů zapisovaly a po prvotním hlasování u stolů z nich přítomní vybrali dva nejdůležitější. Ty byly pak zapsány na společné hlasovací archy pro všechna témata. Dohromady tak vzešlo čtrnáct hlavních podnětů, ze kterých po finálním hlasování vyplynulo deset nejdůležitějších. Ty budou po ověření formou elektronické i tištěné ankety zveřejněny a předány vedení města k řešení.

Během doprovodného programu byli návštěvníkům k dispozici také odborníci ze Státního zdravotního ústavu. Lidé se na ně mohli obracet s dotazy na téma prevence a zdraví. Také odpadové hospodářství, recyklace a třídění odpadů je stále zajímavé a aktuální téma. Pro zájemce byl proto přítomen konzultant a specialista ze společnosti FCC Liberec s.r.o.

Prezentace, které měli účastníci možnost na akci zhléhnout, najdete v přílohách níže.


 


Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

 

Nastavení cookies