01.02.2023
Bc. Pavla Coufalová

Žádejte o restaurační předzahrádky

 

Je nejvyšší čas požádat o povolení k provozování restauračních předzahrádek. Než tedy začnete plánovat a pořizovat vybavení předzahrádky, podejte si na úřad žádost.

Příslušný formulář lze stáhnout v elektronické podobě z webové stránky města přes portál občana, nebo ho dostanete v předtištěné podobě na odboru majetkové správy a sportu, oddělení sportu a majetkové evidence, Jablonecká 41/27 (Liebiegova vila), Liberec.

K projednání každé žádosti se přistupuje individuálně, odvíjí se od konkrétní situace – nutnosti získání potřebných písemných stanovisek. Žádost musí splňovat základní náležitosti včetně předepsaných příloh. Předzahrádku schvaluje porada vedení města, a to vždy na období od 1. 4. do 31. 10.

Minimální lhůta pro vyřízení souhlasu statutárního města Liberec je 14 dní. Pokud je pozemek označen jako komunikace, tak se souhlas statutárního města Liberec přeposílá odboru dopravně správních agend, který vydá zpoplatněné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Krebsová Jana, ref. oddělení sportu a majetkové evidence – tel. 485 243 310, e-mail: krebsova.jana@magistrat.liberec.cz.

Nastavení cookies