18.12.2023
Bc. Pavla Coufalová

Poskytnuté dotace ze sportovního fondu 2023

V rámci Sportovního fondu byly v roce 2023 v programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže alokovány finanční prostředky ve výši 19 000 000 Kč. Celkem byla dotace poskytnuta 81 žadatelům. Příjemcům dotace bylo poskytnuto 18 358 816 Kč. V programu 6.3 Podpora sportovních klubů v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023 byly alokovány prostředky ve výši 6 635 000 Kč. Celkem byla dotace poskytnuta 10 žadatelům. Příjemcům dotace byly poskytnuty 3 173 400 Kč. Ze Sportovního fondu bylo v roce 2023 poskytnuto 21 532 216 Kč.

Nastavení cookies