22.12.2023
Jan Král

Odbor dopravně správních agend na nové adrese. Pro vstup je nutný průkaz totožnosti

Odbor dopravně správních agend se přestěhoval do 6. patra budovy S TOWER (Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec). Vstup je hlavním vchodem.

Tato změna se netýká přepážkových pracovišť, agendy autoškol a zkoušek uchazečů o řidičské oprávnění, které najdete nadále v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22). Netýká se také registru vozidel, který sídlí v 1. patře budovy S TOWER (samostatný vedlejší vchod).

Od středy 27. 12. 2023 budou přestěhovaná pracoviště oddělení silničního a dopravního i oddělení registrace řidičů (přestupková agenda) přístupná veřejnosti v rozsahu úředních hodin:

Podělí            8.00 – 17.00
Úterý              8.00 – 16.00 objednaní nebo předvolaní klienti
Středa            8.00 – 17.00
Čtvrtek           8.00 – 16.00 objednaní nebo předvolaní klienti
Pátek              8.00 – 12.00 objednaní nebo předvolaní klienti

Upozorňujeme, že pracoviště se nachází ve výškové budově a je nutné respektovat opatření k zajištění bezpečnosti jejího provozu. Pro naše klienty to znamená, že se musí při vstupu na recepci prokázat dokladem totožnosti. Bez toho nemohou být vpuštěni do budovy.

Budova má výtahy, jejichž ovládání není běžně používané. Výtah se přivolává číslicí patra, tedy zmačknutím č. 6. Poté je nutné sledovat displej nad klávesnicí, kde se objeví označení výtahu (písm. A, B, C). Je nutné nastoupit do správného výtahu, v kabině již nejsou žádné ovládací prvky pro obsluhu, kromě uzavírání a otevírání dveří. Při odchodu se přivolá výtah stisknutím číslice 0.

Nastavení cookies