11.03.2022
Jan Král

Informace pro uprchlíky z Ukrajiny – vzdělávání dětí

1. Statutární město Liberec umožní dle kapacitních možností svých mateřských a základních škol postupné začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do běžných tříd. Nechceme vytvářet jazykově homogenní třídy/ školy.

2. Zákonní zástupci dětí se už nyní mohou, v případě zájmu, hlásit v jednotlivých školách, kde shromažďujeme kontaktní informace, abychom získali ucelený seznam dětí a jejich věkové struktury.

3. Samotnému začlenění ale bude předcházet vytvoření adaptačních/jazykových/volnočasových kolektivů na vybraných základních školách (pro děti předškolního i školního věku), aby přechod do škol byl posléze co nejhladší. Chceme při té příležitosti také využít zhruba 140 ukrajinských žáků, kteří už naše ZŠ navštěvují, aby se uprchlíkům stali průvodci po školách i v okolí.

4. Statutární město Liberec bude podporovat i vznik tzv. dětských skupin (firemních apod.), protože mateřské školy patrně nebudou kapacitně dostačovat.

Důležité kontakty:

Seznam mateřských škol zřízených SML

Seznam základních škol zřízených SML

Komunitní středisko Kontakt - koordinace volnočasových aktivit a nábor dobrovolníků

Oddělení školství odboru školství a sociálních věcí

Nastavení cookies