15.11.2022
Jan Král

Na mostech budou hlavní stavební práce probíhat do konce listopadu

Na průtahu Libercem na silnici I/35 prochází rekonstrukcí současně dva mosty, na nichž budou koncem listopadu končit hlavní stavební práce, které Ředitelství silnic a dálnic opět obnoví na jaře příštího roku.

Na prvním mostě ve směru od Prahy (ev. č. 35-024..2) aktuálně probíhá betonáž pilířů, mostovky nad nosníky, aby došlo k jejich zatížení a ke konci měsíce se bude betonovat také mostovka nad příčníky. Na konci listopadu zde budou práce přerušeny z důvodu technologické kázně a daným postupům při montáži předpjatých nosníků a jejich časově omezenému přibetonování.

Na druhém mostě (ev. č. 35-022..2) nyní probíhá montáž panelů a realizace zásypu. První část zdi jsme dokončili a druhou část zdi máme rozestavěnou přibližně na 60 %. Armovaný svah plánujeme mít do konce listopadu hotový. Přes zimu se bude armovaný násyp konsolidovat pod přitíženou zeminou, abychom do budoucna předešli dotvarování a s tím spojeným poklesům a poruchám ve vozovce. Během zimní technologické pauzy budou probíhat práce např. na přeložkách, kanalizaci či příprava pro jarní práce.

Po celou dobu stavby, kterou plánujeme ukončit v říjnu 2023, je obousměrná doprava vedena v jízdním pásu ve směru na Turnov v režimu 2+1.

Zhotovitelem opravy mostu ev. č. 35-024..2 je společnost PORR a.s. a konstrukce armovaného svahu je sdružení Strabag a.s. a Integra stavby a.s. Celková hodnota obou rekonstrukcí činí 377 mil. Kč včetně DPH.

Autor: ŘSD

Nastavení cookies