Odbor územního plánování

Ing. Petr Kolomazník

Foto - portrét
vedoucí odboru územního plánování
Tel.: 48 524 3511
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 301

Odbor územního plánování

úřední doba:
v pondělí a ve středu bez nutnosti objednání 8.00 - 17.00,
v úterý a ve čtvrtek pouze pro objednané 8.00 - 16.00,
v pátek pouze pro objednané 8.00 - 12.00.
- pro agendu územního plánování (pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií, závazná stanoviska orgánu územního plánování a další) jsou určeny kanceláře č. 302, č. 304 a č. 308 (pro území města Liberec je určen tel. 485 243 540, pro ostatní obce je určen tel. 485 243 509),
- pro agendu územně analytických podkladů a GIS je určena kancelář č. 306 (kontakty na pracovníky jsou uvedeny v kantaktech pracovníků oddělení ÚAP a GIS),
- pro agendu vyjádření SML k záměru jako účastníka územního řízení, jako vlastníka pozemku nebo stavby, jako vlastníka sousedního pozemku nebo stavby a další) je určena kancelář č. 305 (tel. 485 243 252).
kontaktní email na jednotlivé referenty: prijmeni.jmeno@magistrat.liberec.cz

 

 

rozdělení správního území ORP Liberec pro vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování

 

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Keřková Petra referent odboru územního plánování spisový uzel nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3517

Oddělení ÚAP a GIS

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Cviková Marie specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3515
Mgr. Jaksch Jan specialista oddělení ÚAP a GIS nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3518
Ing. Přenosil Pavel vedoucí oddělení ÚAP a GIS specialista pro GIS - dig.tech.mapa nám. Dr. E. Beneše 1/1 306 48 524 3525

Oddělení úřadu územního plánování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Brožková Tereza referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska pro území vymezené v přehledové mapě nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3530
Daňková Vladimíra referent oddělení úřadu územního plánování specialista pro GIS – územně plánovací dokumentace nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3533
Ing. Jansová Eliška specialista - manažer správy územního plánu nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3529
Ing. arch. Kincl Petr referent oddělení úřadu územního plánování architekt ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3535
Ing. Krňanská Eva referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska pro území vymezené v přehledové mapě nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3513
Mgr. Kronát Jaromír referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska pro území vymezené v přehledové mapě nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3521
Ing. Kučerová Zuzana referent oddělení úřadu územního plánování územní studie Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3528
Mgr. Pátek Adam vedoucí oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3523
Ing. Pavlištová Lucie referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska pro území vymezené v přehledové mapě nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3512
Ing. Rubášová Klára referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3522
Ing. Řešátková Šárka referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3526
Ing. Mgr. Soukalová Lucie referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3527
Stanka Radim referent oddělení úřadu územního plánování pořizování: Bílá, B. Kostel n/N., Cetenov, Č. Dub, Hlavice, Hodkovice n/M., Chotyně, Jablonné v P., Janovice v P., J. Důl, Křižany, K. Údolí, Mníšek, Oldřichov v Háj., Osečná, Proseč p/J., Rynoltice, Stráž n/N., Světlá p/J., Šimonovice, Všelibice, Zdisla nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3519

Oddělení samosprávných vyjadřování

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Dušková Monika referent oddělení samosprávných vyjadřování vydává stanoviska SML ve správních řízeních týkajících se povolování staveb nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3252
Lenertová Lenka referent oddělení samosprávných vyjadřování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3516
Ing. Příborská Michaela referent oddělení samosprávných vyjadřování nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3517
Ing. Rozsypal Vladislav vedoucí oddělení samosprávných vyjadřování dopravní specialista nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3506
Šálek Michal referent oddělení samosprávných vyjadřování specialista inženýrských sítí nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3507

Oddělení majetkových dispozic

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Franicová Markéta vedoucí oddělení majetkových dispozic agenda prodeje pozemků, budov a ostatních nemovitostí, agenda výkupů a směn pozemků, prodeje bytových a nebytových jednotek nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3311
Harbichová Leona referent oddělení majetkových dispozic agenda prodeje, výkupů a směn pozemků nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3315
Ing. Vácová Blanka referent oddělení majetkových dispozic agenda prodeje pozemků nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3505
Zimlová Lucie, DiS. referent oddělení majetkových dispozic nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3315

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Odbor vykonává činnost úřadu územního plánování, zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů a vydává k nim vyjádření, za statutární město jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby, řeší nakládání s majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec a další činnosti, které jsou podrobněji rozepsány ve webové záložce příslušného oddělení.

Odbor se člení na 4 oddělení:
  • Oddělení úřadu územního plánování
  • Oddělení ÚAP a GIS
  • Oddělení samosprávných vyjadřování
  • Oddělení majetkových dispozic

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

 

 

Odbor vykonává činnost úřadu územního plánování, zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních týkajících se umisťování a povolování stavebních záměrů a vydává k nim vyjádření, za statutární město jako vlastníka pozemku nebo stavby vydává souhlas s provedením stavby, řeší nakládání s majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec a další činnosti, které jsou podrobněji rozepsány ve webové záložce příslušného oddělení.

Odbor se člení na 3 oddělení:

  • oddělení úřadu územního plánování
  • oddělení ÚAP a GIS
  • oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic

Informace o územních plánech a územních studiích naleznete zde.

Aktuality odboru

15.05.2024

Zveme vás na setkání k návrhu územní studie Krásné Studánky

Zveme vás na úvodní setkání, kde se společně budeme bavit o vizi a budoucnosti Krásné Studánky. Setkání proběhne v úterý 21.5.2024 od 18.00 v hospodě Na Hřišti. Návrhem i večerem vás provede ateliér tečka, jež je zpracovatelem. Součástí společného večera bude i diskuse nad návrhem.
Těšíme se na viděnou.
 
23.10.2023

Zveme vás na setkání s projektanty územní studie rozvoje Krásné Studánky

Zajímá vás budoucnost Krásné Studánky? Přijďte se pobavit o vizi a budoucnosti této městské části.
 
31.05.2023

Anketa k cyklistické dopravě

Město Liberec přistoupilo v roce 2023 k aktualizaci generelu cyklistické dopravy. ANKETA UKONČENA. DĚKUJEME všem, kteří anketu v průběhu května vyplnili.
 
14.02.2022

Liberec má k dispozici pracovní "čistopis" územního plánu

Klíčový dokument pro rozvoj města bude projednávat zastupitelstvo 24. 2. 2022. Jde o zlomový okamžik po mnohaletém úsilí o jeho dokončení.
 
12.10.2021

Atlasy čísel popisných jsou na webu. Přehledně a vždy aktuální

Nejen pro turisty, ale hlavně pro firmy, dopravní a zásilkové instituce, záchrannou službu, hasiče, policii a všechny další, kteří potřebují rychlou a přehlednou orientaci v tom kterém konkrétním městě či obci, vydáváme nově atlasy čísel popisných, takzvané uličníky.
 

 

Nastavení cookies