Odbor sociální péče

Bc. Vlasta Pavlů

Foto - portrét
vedoucí odboru sociální péče
Tel.: 48 524 4941
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 3.34

Odbor sociální péče

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7,  Liberec IV - Perštýn
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
Telefon: 485244935

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Jedličková Jaroslava referent ekonomický a správní agenda ekonomická a správní Dr. Milady Horákové 580/7 3.33 48 524 4935

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Baštová Světla odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4916
Mgr. Fouqué Helena odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.27 48 524 4817
Bc. Frydrychová Aneta odborný sociální pracovník péče o rodinu a děti Dr. Milady Horákové 580/7 2.25 48 524 4814
Mgr. Futschik Rudolf odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.29 48 524 4819
Mgr. Honsejková Olga odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.29 48 524 4851
Bc. Hrubešová Helena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.32 48 524 4821
Bc. Jadrná Helena odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.24 48 524 4830
Bc. Jansová Václava odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.27 48 524 4813
Bc. Kalinová Radka, MBA odborný sociální pracovník agenda péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.31 48 524 4838
Bc. Košková Renata, DiS. odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.30 48 524 4815
Mgr. Kuňáková Andrea odborný sociální pracovník péče o rodinu a děti Dr. Milady Horákové 580/7 2.22 48 524 4847
Mgr. Pokorná Iva odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.21 48 524 4824
Bc. Smolka Michal odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 2.23 48 524 4809
Bc. Spálenková Kamila odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.31 48 524 4822
Bc. Stehlíková Jana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 3.30 48 524 4947
Bc. Storchová Ivana odborný sociální pracovník péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.25 48 524 4820
Bc. Špringlová Jana vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí péče o rodinu a dítě Dr. Milady Horákové 580/7 2.28 48 524 4810
Bc. Tichá Kateřina odborný sociální pracovník náhradní rodinná péče Dr. Milady Horákové 580/7 3.28 48 524 4823
Urbanová Jarmila odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 2.26 48 524 4811

Oddělení kurátorské činnosti

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Bozděchová Miluše odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.28 48 524 4832
Mgr. Dvořáková Kristýna odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.28 48 524 4807
Bc. Hess Kratochvílová Tereza odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.22 48 524 4826
Bc. Kořínková Denisa odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.21 48 524 4827
Bc. Leszkovenová Klára odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.20 48 524 4826
Bc. Mikulková Simona odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.21 48 524 4874
Mgr. Nováková Eva, DiS. vedoucí oddělení kurátorské činnosti kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.31 48 524 4936
Bc. Pleslová Eva odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.23 48 524 4835
Mgr. Severýnová Ivana odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.29 48 524 4829
Mgr. Trejbalová Hana odborný sociální pracovník agenda CAN Dr. Milady Horákové 580/7 4.24 48 524 4833
Bc. Volná Veronika odborný sociální pracovník kurátor pro děti a mládež Dr. Milady Horákové 580/7 4.23 48 524 4843
Zralá Alena, DiS. odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 4.24 48 524 4915

Oddělení sociálních činností

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Baslerová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.23 48 524 4938
Bc. Dercová Danuše referent agendy opatrovnictví Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4914
Bc. Dostál Tomáš odborný sociální pracovník sociální kurátor pro dospělé Dr. Milady Horákové 580/7 4.32 48 524 4932
Dostálová Petra referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.28 48 524 4913
Bc. Hájková Kateřina, DiS. odborný sociální pracovník Dr. Milady Horákové 580/7 4.26 48 524 4942
Mgr. Hönigová Věra odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.27 48 524 4978
Bc. Kadečková Lucie, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.25 48 524 4911
Mgr. Kolářová Michaela odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.25 48 524 4931
Mgr. Kulhánková Jana, MBA vedoucí oddělení sociálních činností sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 0.29 48 524 4930
Bc. Kupec Miloš, DiS. referent agendy opatrovnictví Dr. Milady Horákové 580/7 0.22 48 524 4919
Bc. Poláchová Daniela referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4933
Mgr. Procházková Silvia referent agendy opatrovnictví Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4918
Bc. Stryalová Alena referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4943
Bc. Špryslová Andrea referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.28 48 524 4934
Bc. Těšínská Eliška, DiS. odborný sociální pracovník sociální práce Dr. Milady Horákové 580/7 4.32 48 524 4917
Mgr. Volfová Štěpánka referent agendy opatrovnictví výkon funkce veřejného opatrovníka Dr. Milady Horákové 580/7 0.21 48 524 4828

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Odbor sociální péče vykonává státní správu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti, vydává označení O 2 a O 7 a  vykonává sociální práce dle zákona o sociálních službách a dle zákona o  pomoci v hmotné nouzi.

Výkonem státní správy se zabývají tři oddělení:

  • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • Oddělení kurátorské činnosti
  • Oddělení sociálních činností

Kontaktní místa odboru sociální péče pro styk s veřejností:

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - 2.patro - telefon 485244810

Oddělení kurátorské činnosti - 4.patro - telefon 485244936

Oddělení sociálních činností - přízemí + 4. patro - telefon 485244930

Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.

Aktuality odboru

26.01.2023

Omezení provozu oddělení kurátorské činnosti a oddělení sociálních činností

Od 3. 2. 2023 do 6. 2. 2023 bude omezen provoz oddělení kurátorské činnosti a sociálních pracovníků z oddělení sociálních činností z důvodu stěhování.
 
21.01.2015

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.
 
30.04.2014

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Tým pro oběti trestných činů v Liberci, ve kterém pracují i zástupci odboru sociální péče Magistrátu města Liberec, zpracoval v rámci projektu "Proč zrovna já", realizovaného Probační a mediační službou, tzv. „Manuál pro oběti trestných činů“ zahrnující všechny věkové skupiny.
 

 

Nastavení cookies