05.03.2019
Pavel Chmelík

Rozpočet 2018

 

     

NÁVRH ROZPOČTU 2018 - PŘÍJMY

2 012 985 353 

Akce

Název oddělení / odboru

Rozpočet upravený 2017 (k 31.7.2017)

Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)

A) Daňové příjmy a poplatky

 

1 713 001 000

Daňové příjmy ze státního rozpočtu

 

1 409 000 000

Daň z příjmu FO vybírané srážkou

odd. informační soustavy a daní

275 000 000

320 000 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za

odd. informační soustavy a daní

27 000 000

28 000 000

Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel

odd. informační soustavy a daní

6 500 000

7 000 000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

odd. informační soustavy a daní

25 000 000

26 000 000

Daň z příjmu právnických osob

odd. informační soustavy a daní

292 000 000

300 000 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

odd. informační soustavy a daní

48 051 000

48 000 000

Daň z přidané hodnoty

odd. informační soustavy a daní

580 000 000

680 000 000

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

 

57 571 000

Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního

odd. informační soustavy a daní

145 000

145 000

Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa

odd. informační soustavy a daní

150 000

150 000

Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od

odd. poplatků a pohledávek

45 000 000

45 000 000

Poplatky - psi

odd. poplatků a pohledávek

2 500 000

2 500 000

Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt

odd. poplatků a pohledávek

1 500 000

1 700 000

Poplatky - užívání veřejného prostranství

odd. poplatků a pohledávek

5 200 000

5 000 000

Poplatky - ubytovací kapacity

odd. poplatků a pohledávek

1 300 000

1 500 000

Zrušené místní poplatky

odd. poplatků a pohledávek

1 000

1 000

Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění

odb. dopravy

1 700 000

1 500 000

Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

odd. informační soustavy a daní

0

75 000

Správní poplatky

 

30 430 000

Poplatky - správní

stavební úřad

3 000 000

3 000 000

Poplatky - správní

odb. životního prostředí

400 000

400 000

Poplatky - správní

odb. správní a živnostenský

10 000 000

11 000 000

Poplatky - správní

odb. dopravy

15 000 000

16 000 000

Poplatky - správní

odd. poplatků a pohledávek

120 000

30 000

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her

 

84 000 000

Daň z hazardních her

odd. poplatků a pohledávek

0

70 000 000

Odvody - výtěžek z provozování loterií

odd. poplatků a pohledávek

4 000 000

4 000 000

Odvody - výherní hrací přístroje

odd. poplatků a pohledávek

40 000 000

10 000 000

Majetkové daně

 

132 000 000

Daň z nemovitých věcí

odd. informační soustavy a daní

132 000 000

132 000 000

B) Nedaňové příjmy

 

169 455 353

Příjmy z vlastní činnosti

 

9 489 800

Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant

městská policie

3 208 000

3 180 000

Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova

městská policie

128 800

128 800

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odd. komunikace a informací

19 000

19 000

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odd. krizového řízení

15 000

15 000

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odd. provozu a správy budov

700 000

700 000

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odb. správní a živnostenský

120 000

125 000

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odd. kurátorské činnosti

8 000

8 000

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odb. ekologie a veřejného prostoru

150 000

150 000

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odd. školství

44 000

44 000

příjmy za služby-hřbitovní místa

odd. technické správy

1 000 000

1 000 000

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odd. technické správy

50 293

400 000

Příjmy - poskytování služeb a  výrobků

odd. správy objektů a zařízení

290 000

720 000

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

odd. majetkové evidence a dispozic

3 000 000

3 000 000

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

 

26 093 737

odvody-odpisy- Městské lesy

odb. ekologie a veřejného prostoru

20 000

20 000

Odvody - odpisy MŠ

odd. školství

7 614 913

7 557 665

Odvody - odpisy ZŠ

odd. školství

17 433 307

15 916 133

Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská

odd. školství

1 621 380

1 621 380

Odvody - odpisy ZŠ Orlí

odd. školství

700 990

700 990

Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník

odd. školství

251 160

277 569

Příjmy z pronájmu majetku

 

23 695 577

Příjmy  z pronájmu pozemků

odd. technické správy

18 000 000

18 002 000

Příjmy z pronájmu pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic

1 000 000

1 000 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odb. ekologie a veřejného prostoru

0

6 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. krizového řízení

96 000

96 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. provozu a správy budov

0

850 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. cestovního ruchu, kultury a sportu

2 176 474

667 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. školství

514 676

564 577

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. technické správy

2 200 000

550 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. správy objektů a zařízení

1 100 000

1 390 000

Příjmy z pronájmu movitých věcí

odd. technické správy

0

550 000

Příjmy z pronájmu hrobových míst

odd. technické správy

20 000

20 000

Výnosy z finančního majetku

 

49 018 747

Příjmy z úroků 

 

2 000

32 900

 

 

 

 

Úrokový výnos z půjčky - SAL

odd. rozpočtu a financování

7 575 000

7 575 000

Podíl na zisku a z dividend TSML a.s.

odd. rozpočtu a financování

0

2 000 000

Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o.

odd. rozpočtu a financování

5 000 000

5 000 000

Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS

odd. rozpočtu a financování

1 000 000

1 000 000

Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón

odd. rozpočtu a financování

5 000 000

2 000 000

Příjmy  z vlastních dluhopisů

odd. rozpočtu a financování

60 000 000

31 410 847

Přijaté sankční platby

 

9 343 000

Pokuty - stavební přestupek občan

odd. poplatků a pohledávek

100 000

80 000

Pokuty - živnostenské

odd. poplatků a pohledávek

200 000

200 000

Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a

odd. poplatků a pohledávek

100 000

100 000

Pokuty - vozidla

odd. poplatků a pohledávek

1 000

1 000

Pokuty - řidiči

odd. poplatků a pohledávek

5 000 000

5 000 000

Pokuty - doprava

odd. poplatků a pohledávek

300 000

200 000

Pokuty - přestupky doprava

odd. poplatků a pohledávek

5 000

100 000

Pokuty-vlastníci vozidel

odd. poplatků a pohledávek

850 000

1 000 000

Pokuty-vážení vozidel

odd. poplatků a pohledávek

50 000

25 000

Pokuty - tombola

odd. poplatků a pohledávek

1 000

1 000

Pokuty - státní památková péče

odd. poplatků a pohledávek

1 000

1 000

Pokuty - výherní automaty

odd. poplatků a pohledávek

10 000

10 000

Pokuty - ochrana přírody a krajiny

odd. poplatků a pohledávek

10 000

10 000

Pokuty - voda

odd. poplatků a pohledávek

25 000

20 000

Pokuty - lesní hospodářství

odd. poplatků a pohledávek

30 000

40 000

Pokuty - odpady

odd. poplatků a pohledávek

100 000

150 000

Pokuty - týrání zvířat

odd. poplatků a pohledávek

40 000

50 000

Pokuty - ovzduší

odd. poplatků a pohledávek

5 000

5 000

Pokuty - půdní fond

odd. poplatků a pohledávek

50 000

100 000

Pokuty - kácení stromů

odd. poplatků a pohledávek

100 000

50 000

Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol

odd. poplatků a pohledávek

2 000 000

2 000 000

Pokuty - fyzické osoby

odd. poplatků a pohledávek

250 000

200 000

Ostatní nedaňové příjmy

 

46 806 492

Přijaté neinvestiční dary (od ČS)

odd. rozpočtu a financování

0

1 900 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

odd. komunikace a informací

35 000

35 000

Příspěvek na provozní ztrátu

odd. technické správy

8 979 782

8 032 302

Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava

odd. technické správy

17 300 020

17 300 000

Náklady řízení - životní prostředí

odd. poplatků a pohledávek

10 000

10 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

odd. správy objektů a zařízení

8 300 000

5 000 000

Sběr zrušených registračních značek

odb. dopravy

10 000

10 000

Elektrošrot

odb. ekologie a veřejného prostoru

350 000

300 000

EKO KOM - sběr surovin

odb. ekologie a veřejného prostoru

4 500 000

4 500 000

Příjmy - ostatní nedaňové

odb. ekologie a veřejného prostoru

0

264 990

Příjmy-obecní mrtví

odd. humanitní

100 000

250 000

Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku

odd. majetkové evidence a dispozic

150 000

50 000

Příjmy - ostatní nedaňové (vrácení za zrušené zástavní právo)

odd. rozpočtu a financování

0

9 154 200

Přijaté splátky půjčených prostředků

 

5 008 000

Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ

odd. rozpočtu a financování

5 000 000

5 000 000

Splátky půjček

odd. personální

15 000

8 000

C) Kapitálové příjmy

 

18 510 000

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

 

18 510 000

Příjmy z prodeje pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic

5 000 000

5 000 000

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

odd. majetkové evidence a dispozic

2 000 000

10 000

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

odd. rozpočtu a financování

23 500 000

13 500 000

D) Přijaté transfery

 

112 019 000

Neinvestiční přijaté transfery

 

112 019 000

Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá

odd. rozpočtu a financování

70 302 079

67 320 000

Dotace z úřadu práce

odd. rozpočtu a financování

123 450

18 000

Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes

odb. správní a živnostenský

20 000

20 000

Přijaté neinv.transfery od obcí

odd. školství

336 636

300 000

Očekavané platby dotací v rámci podpořených projektů

odd. získávání dotací

0

28 000 000

Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti

odd. rozpočtu a financování

16 482 910

16 361 000


 

 

     

Výdaje 2018

2 420 247 524

Akce

Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory)

A) RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO, VÝBORY, KOMISE - ODMĚNY

12 386 000

Běžné výdaje - Osobní výdaje

12 386 000

Osobní výdaje

12 386 000

B) ODBORY MAGISTRÁTU

1 001 710 823

Odbor kontroly a interního auditu

2 166 000

Běžné výdaje - Osobní výdaje

2 146 000

Osobní výdaje

2 146 000

Běžné výdaje

20 000

 

20 000

Odbor kancelář primátora

10 762 200

Běžné výdaje - Osobní výdaje

6 775 000

Osobní výdaje

6 775 000

Běžné výdaje

3 987 200

 

3 987 200

Odbor právní a veřejných zakázek

19 756 000

Osobní výdaje

6 500 000

Osobní výdaje

6 500 000

Běžné výdaje

1 656 000

 

1 656 000

Kapitálové výdaje

11 600 000

Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžitý

11 600 000

Odbor hlavního architekta

17 455 000

Osobní výdaje

8 808 000

Osobní výdaje

8 808 000

Běžné výdaje

1 666 590

 

1 666 590

Kapitálové výdaje

6 980 410

DNM – nový územní plán

2 670 000

DNM – platný územní plán

500 000

DNM – územní studie lokalit

500 000

Dlouhodobý nehmotný majetek - hydrogeologická stud

260 000

Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec

1 903 330

Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP)

1 147 080

Městská policie

60 832 112

Osobní výdaje

51 892 912

Osobní výdaje

51 892 912

Běžné výdaje

7 939 200

 

7 939 200

Kapitálové výdaje

1 000 000

Stroje, přístroje

500 000

Dopravní prostředky

500 000

Kancelář tajemníka

81 799 225

Osobní výdaje

24 758 000

Osobní výdaje

24 758 000

Oddělení personální

21 301 225

Běžné výdaje

21 301 225

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

0

Projektová kancelář-odměny

1 400 000

Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"

1 600 000

Zefektivnění strategického plánování

814 918

Zefektivnění strategického plánování SML, NN

165 660

Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci

170 000

Ostatní platy

10 000

Ostatní platy

2 000

Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"

24 000

JSDH Krásná Studánka

310 000

Ostatní osobní výdaje

2 500 000

Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr

205 000

RetaiLink Liberec, osobní výdaje

100 000

SECAP - akční plán udržitelné energetiky

5 000

Zefektivnění strategického plánování

550 579

DEMO EC

100 000

Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně)

100 000

Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN

90 000

Projekt GDPR

350 000

Projekt Liberec - otevřený úřad

160 000

Projekt Korporátní řízení - BI

140 000

Odměny členů zastupitelstva

0

Odstupné

400 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite

0

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

417 000

Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp

188 000

Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci

43 000

Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN

23 000

JSDH Krásná Studánka

14 000

Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr

47 250

Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"

440 000

Zefektivnění strategického plánování

282 093

Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně)

25 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení (GDPR)

87 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení (otevřený úřad)

22 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení (korporátní řízení - BI)

20 000

Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé

0

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

149 000

Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj.

68 000

Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci

15 500

Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN

8 100

JSDH Krásná Studánka

6 000

Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr

17 010

Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"

160 000

Zefektivnění strategického plánování

131 768

Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně)

9 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (GDPR)

32 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (otevřený úřad)

8 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (korporátní řízení - BI)

7 000

JSDH Krásná Studánka

400

Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr

570

Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"

7 000

Zefektivnění strategického plánování

20 977

Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně)

1 000

Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci

1 000

Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN

400

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -

0

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

6 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

5 000

Konzultační, poradenské a právní služby

30 000

Školení a vzdělávání

20 000

Školení a vzdělávání

1 490 000

Nákup ostatních služeb

100 000

Služby - inzerce

120 000

Stravné

4 633 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

15 000

Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML

220 000

Účastnické poplatky na konferenci

10 000

Účastnické poplatky na konferenci

50 000

Zaplacené sankce

7 000

Dispoziční fond

255 000

Odvody za nezaměstnávání ZPS

490 000

Péče o zaměstnance

2 402 000

Oddělení komunikace a informace

 

Běžné výdaje

2 394 000

 

2 394 000

Kapitálové výdaje

65 000

Stroje, přístroje

65 000

Oddělení krizové řízení

7 001 500

Běžné výdaje

6 401 500

 

6 401 500

Kapitálové výdaje

600 000

Stroje, přístroje

600 000

Oddělení provozu a správy budov

26 279 500

Běžné výdaje

26 229 500

 

26 229 500

Kapitálové výdaje

50 000

Stroje, přístroje

50 000

Odbor stavební úřad

11 368 000

Osobní výdaje

11 243 000

Osobní výdaje

11 243 000

Běžné výdaje

125 000

 

125 000

Odbor životního prostředí

16 887 000

Osobní výdaje

16 502 000

Osobní výdaje

16 502 000

Běžné výdaje

385 000

 

385 000

Odbor správní a živnostenský

22 093 000

Osobní výdaje

22 002 000

Osobní výdaje

22 002 000

Běžné výdaje

91 000

 

91 000

Odbor sociální péče

25 756 000

Osobní výdaje

25 583 000

Osobní výdaje

25 583 000

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

75 000

Běžné výdaje

75 000

 

75 000

Oddělení kurátorské činnosti

80 000

Běžné výdaje

80 000

 

80 000

Oddělení sociálních činností

18 000

Běžné výdaje

18 000

 

18 000

Odbor dopravy

21 812 000

Osobní výdaje

21 212 000

Osobní výdaje

21 212 000

 

600 000

Běžné výdaje

600 000

Odbor informatiky a řízení procesů

11 516 000

Osobní výdaje

3 516 000

Osobní výdaje

3 516 000

Běžné výdaje

8 000 000

 

8 000 000

Odbor ekonomiky

297 046 955

Osobní výdaje

16 146 000

Osobní výdaje

16 146 000

Oddělení rozpočtu a financování

230 747 455

Běžné výdaje

229 869 955

 

222 479 955

Rezerva

7 390 000

Kapitálové výdaje

877 500

Investiční úroky-KB-JSDH Krásná  Studánka

10 000

Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-7 lokalit

10 000

Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-zříz.chodníku

10 000

Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŚ Pastelka

10 000

Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek

10 000

Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického

807 500

Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru

10 000

Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května

10 000

Oddělení informační soustavy a daní

50 113 500

Běžné výdaje

50 113 500

 

50 113 500

Oddělení poplatků a pohledávek

40 000

Běžné výdaje

40 000

 

40 000

Odbor strategického rozvoje a dotací

155 233 134

Osobní výdaje

17 534 000

Osobní výdaje

17 534 000

Oddělení rozvojové koncepce

4 500 272

Běžné výdaje

2 899 442

 

402 000

 

 

SECAP - akční plán udržitelné energetiky

90 000

 

 

Zefektivnění strategického plánování

1 337 683

 

 

Rozvojová osa Liberec - Zittau 

659 759

 

 

Aktivity zdravé město

410 000

Kapitálové výdaje

1 600 830

Zefektivnění strategického plánování

1 600 830

Oddělení přípravy a řízení projektů

91 371 710

Běžné výdaje

5 305 826

 

2 098 000

Dotační projekty

 

JSDH Krásná  Studánka

140 000

 

 

Navýšení kapacit MŠ Beruška

568 000

 

 

Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka

200 000

 

 

Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek

200 000

 

 

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického 

105 000

 

 

Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ 5.květen

420 000

 

 

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.

455 572

 

 

Sodicální bydlení

669 254

 

 

Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"

450 000

Kapitálové výdaje

86 065 884

Integrovaný systém řízení SML – SW

124 000

Dotační projekty

 

JSDH Krásná Studánka

150 000

JSDH Krásná Studánka, BOZP, vlastní prostř.

30 000

JSDH Krásná  Studánka, realizace, vl. prostředky

1 250 000

JSDH Krásná  Studánka – zbrojnice, administrace

120 000

JSDH Krásná  Studánka

12 000

JSDH Krásná  Studánka

470 000

 

 

Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,inž.čin., vl. prostř.

47 000

Navýšení kapacit MŠ–MŠ Beruška,AD., vl. prostř.

4 000

Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,realizace,vl.pr.

4 500 000

Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, admin. vl. prostř.

50 000

Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,příprava, vl. prostř.

25 000

Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybav., vl.pr.

412 000

 

 

Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka,  příprava, vl. p

189 000

Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka,  realizace, vl. p

3 400 000

Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka,  IČ, vl. p

40 000

Navýšení kapacit MŠ- MŠ Pastelka, vybav.,vl.pr.

100 000

 

 

Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,realizace vl.pr.

1 550 000

Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,IČ vl.pr.

20 000

Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,PD vl.pr.

50 000

Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek, příprava, vl.pr.

159 000

Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, vybav.,vl.pr.

100 000

 

 

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - stavb

300 000

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav

20 000

 

 

Zvýšení kvality vzdělávání  - ZŠ nám. Míru - zatep

19 400 000

Zvýšení kvality vzdělávání-ZŠ nám.Míru,zatepl.,adm.

36 300

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-TDI,BOZP

4 580

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba

3 163 000

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - adm.

6 050

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav.

63 207

 

 

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zatepl

10 480 000

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, zatepl,II.st.

9 800 000

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba

6 500 000

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, adminis

32 850

Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, TDI,BOZP

210 000

 

 

Optimalizace kapacit - ZŠ Na Výběžku

3 000 000

 

 

Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina

2 750 000

 

 

Sociální bydlení-AD, byt dům A

1 210

Sociální bydlení-stavba, byt dům A

556 000

Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům A

16 630

Sociální bydlení-DPS, byt dům A

9 680

Sociální bydlení-admin, byt dům A

11 979

Sociální bydlení-AD, byt dům B

1 210

Sociální bydlení-stavba, byt dům B

1 320 000

Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům B

16 630

Sociální bydlení-DPS, byt dům B

14 520

Sociální bydlení-admin, byt dům B

11 435

Sociální bydlení-AD, byt dům C

1 210

Sociální bydlení-stavba, byt dům C

2 831 545

Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům C

16 630

Sociální bydlení-DPS, byt dům C

15 730

Sociální bydlení-admin, byt dům C

11 435

Sociální bydlení-AD, byt dům D

1 210

Sociální bydlení-stavba, byt dům D

897 026

Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům D

16 630

Sociální bydlení-DPS, byt dům D

15 730

Sociální bydlení-admin, byt dům D

13 068

Sociální bydlení-stavba, byt dům E

1 380 000

Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům E

15 420

Sociální bydlení-admin, byt dům E

46 534

Sociální bydlení-PD, studie, VZ - byt dům E

51 062

Sociální bydlení-AD, byt dům F

1 815

Sociální bydlení-stavba, byt dům F

1 621 161

Sociální bydlení-TDI, BOZP, byt dům F

26 015

Sociální bydlení-admin, byt dům F

41 382

 

 

Azylový dům pro matky s dětmi – NV

1 050 000

 

 

Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV

10 000

Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV

1 400 000

Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV

15 000

Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV

10 000

Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV

50 000

 

 

IPRÚ bezpečnost - chodníky

6 000 000

Oddělení získávání dotací

31 491 000

Běžné výdaje

7 991 000

 

5 716 000

Dotační projekty

 

RetaiLink

675 000

 

 

DEMO EC

840 000

 

 

Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně)

760 000

Kapitálové výdaje

23 500 000

Příprava projektů

1 500 000

PD Uran

1 500 000

PD Liberecká přehrada a realizace opatření

6 000 000

PD Lesní koupaliště II. etapa a realizace opatření

4 000 000

PD Vesecký rybník a realizace opatření

3 000 000

Generel kanalizace vč. projednání (zpracování 2018)

1 250 000

Dotační projekty

 

Revitalizace městských lesů

250 000

Program regenerace sídlišť MMR

6 000 000

Oddělení administrace projektů

10 336 152

Běžné výdaje

7 931 452

 

350 000

Dotační projekty

 

Férové školy v Liberci

3 562 169

 

 

Kontaktní sociální práce Liberec

2 064 465

 

 

Asistenti prevence kriminality 

1 954 818

Kapitálové výdaje

2 404 700

Dotační projekty

 

Nákup vozidel - elektropohon, pohon CNG

2 404 700

Odbor cestovního ruchu a sportu

67 716 047

Osobní výdaje

5 065 000

Osobní výdaje

5 065 000

Oddělení cestovního ruchu,  kultury a sportu

58 383 885

Běžné výdaje

58 137 885

 

16 315 885

Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL

41 822 000

Kapitálové výdaje

246 000

Turistická vybavenost

150 000

Informační tabule, dopravní značení

96 000

Oddělení městské informační centrum

4 267 162

Běžné výdaje

2 767 162

 

2 767 162

Kapitálové výdaje

1 500 000

Rekonstrukce MIC

1 500 000

Odbor ekologie a veřejného prostoru

18 965 500

Osobní výdaje

4 162 000

Osobní výdaje

4 162 000

Běžné výdaje

9 208 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

9 208 000

Kapitálové výdaje

5 595 500

Sanace skalních masívů-havarijní stavy-ul.Pastýřská

200 000

Sanace skalních masívů - havarijní stavy - ul. Dr.

2 000 000

Mobiliář, drobné stavby, zhodnocení majetku

600 000

PD investičních akcí

1 300 000

Kompostárna

500 000

odpadové hospodářství  - Smart City

500 000

Sajbot - propustek

495 500

Odbor školství, kultury a sociálních věcí

43 437 000

Osobní výdaje

14 178 000

Osobní výdaje

14 178 000

Oddělení školství

11 847 000

Běžné výdaje

11 847 000

 

11 847 000

Oddělení humanitní

17 412 000

Běžné výdaje

15 932 000

 

15 932 000

Kapitálové výdaje

1 480 000

Investiční transfer BD Stadion

860 000

Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov

550 000

Investiční transfer BD Starý Harcov

70 000

Odbor správy a veřejného majetku

93 430 650

Osobní výdaje

16 647 000

Osobní výdaje

16 647 000

Oddělení technické správy

76 783 650

Běžné výdaje

36 893 741

 

36 893 741

Kapitálové výdaje

39 889 909

Dopravní hřiště – realizace

200 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace

8 800 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit

5 500 000

lokalita Husova-Svobody-Hrubínova

1 420 276

PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy

4 498 633

Parkovací systém

600 000

Informační systém parkování v Liberci

2 996 201

Odkanalizování - ul. Lukášovská, Kadlická, Na Výběžku

1 000 000

Krematorium - stavba

2 500 000

PD - tramvajová trať Viadukt - Kubelíkova

2 000 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodniku (Kunratická)

2 000 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodniku (Kunratická) - revolving

3 587 811

Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie

2 746 988

Dopravní hřiště-vybavení

40 000

PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy

1 000 000

Parkovací systém

1 000 000

Odbor majetkové správy

45 894 000

Osobní výdaje

10 694 000

Osobní výdaje

10 694 000

Oddělení majetkové evidence a dispozic

3 613 000

Běžné výdaje

2 813 000

 

2 813 000

Kapitálové výdaje

800 000

Splátka kupní ceny SK Ještěd

800 000

Oddělení správy objektů a zařízení

31 587 000

Běžné výdaje

11 637 000

 

11 637 000

Kapitálové výdaje

19 950 000

Technopark-PD, příprava

200 000

Technopark-PD, příprava

600 000

Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek

400 000

Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka

600 000

Technopark Liberec - realizace

2 000 000

Obnova bazénu - ZŠ Švermova

2 300 000

Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jabloňová

700 000

Stavební úpravy objektu D.F.X.Šaldy

1 000 000

Odstranění vlhkosti a zajištění bezbariérovosti - ZŠ 5. Května

600 000

Energetické úspory - ZŠ Orlí

2 900 000

Energetické úspory - ZŠ Ještědská

4 500 000

Energetické úspory - ZŠ Švermova

3 150 000

Projektová dokumentace

1 000 000

 

 

 

 

C) ORGANIZACE MĚSTA/S ÚČASTÍ MĚSTA A DALŠÍ

993 331 201

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou

247 000 000

Příspěvek - neinvestiční transfery

247 000 000

TSML

122 000 000

Běžné výdaje

122 000 000

FCC Liberec, s.r.o.

94 000 000

Běžné výdaje

94 000 000

Veřejné osvětlení

66 000 000

Běžné výdaje

66 000 000

Liberecká IS

38 800 000

Běžné výdaje

38 800 000

Městský stadion - koncesní smlouva

15 893 000

Běžné výdaje

15 893 000

Komunitní práce, o. p. s.

7 900 000

Běžné výdaje

7 900 000

Plavecký bazén - Ještědská sportovní

22 000 000

Běžné výdaje

22 000 000

Botanická zahrada

15 530 000

Běžné výdaje

15 530 000

ZOO

57 200 000

Běžné výdaje

57 200 000

Divadlo F.X.Šaldy

111 800 000

Běžné výdaje

111 800 000

Naivní divadlo

14 700 000

Běžné výdaje

14 700 000

Centrum zdravotní a sociální péče

33 500 000

Běžné výdaje

33 500 000

Komunitní středisko Kontakt

7 860 000

Běžné výdaje

7 860 000

Městské lesy

1 100 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

1 100 000

Základní školy (včetně DDM Větrník) - rozpis "PO-ZŠ a MŠ podrobněji"

104 822 833

ZŠ - provoz

39 691 812

ZŠ - energie

44 969 750

ZŠ - odpisy

18 516 072

ZŠ - účelové

1 645 199

Mateřské školy

33 225 368

MŠ - provoz

8 605 140

MŠ - energie

16 962 563

MŠ - odpisy

7 557 665

MŠ - účelové

100 000

 

 

D) FOND ROZVOJE

370 004 500

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

62 000 000

Běžné výdaje

21 267 500

Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč. pr

5 047 040

Školy - provedení základních opatření

3 156 460

DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí

750 000

Rekonstrukce a modernizace školních hřišť

3 509 000

ZŠ Kaplického - energetické úspory

1 000 000

ZŠ Sokolovská - modernizace výměníku

3 670 000

ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku

2 410 000

ZŠ Broumovská - modernizace výměníku

1 000 000

ZŠ Husova - vestavba učeben

3 500 000

ZŠ Švermova - modernizace kuchyně

5 000 000

ZŠ Oblačná - stavební úprava tělocvičny a odizolování kuchyně

1 120 000

MŠ Stromovka - modernizace hospodářského pavilonu

2 000 000

MŠ Kamarád - modernizace kuchyně

3 800 000

MŠ Kytička - dostavba spojovacího krčku 

400 000

MŠ Jizerka - modernizace kuchyně

400 000

Stroje, přístroje

800 000

Stroje, přístroje

800 000

ZŠ Husova - vestavba učeben

170 000

ZŠ Švermova - modernizace kuchyně

1 500 000

MŠ Kamarád - modernizace kuchyně

700 000

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

29 000 000

Běžné výdaje

4 284 500

Investice do kulturních zařízení

495 500

BOZ - modernizace kotelny

1 740 000

ZOO Liberec - modernizace slonince

10 000 000

BOZ - modernizace kotelny

2 480 000

Divadlo F.X.Šaldy - velká rekonstrukce

 

 

10 000 000

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

500 000

Služby peněžních ústavů

4 500

Seniorů 1208 - modernizace výtahů

295 500

Burianova 1070, 1071 - modernizace koupelen

200 000

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

44 000 000

Běžné výdaje

8 606 900

Investice do sportovních zařízení

4 769 300

TJ Sokol Doubí - tenisové kurty

2 420 000

FC Slovan Liberec - přístup na tribuny

3 025 000

FC Slovan Liberec - výtah pro tělesně postižené

4 356 000

SAJ Ještěd - modernizace osvětlení můstků

181 500

SAJ Vesec - modernizace osvětlení

423 500

Skateppark - překážka (box velbloud)

217 800

Městský plavecký bazén - velká rekonstrukce

 

Stavební úpravy modernizace objektu - MPB

20 000 000

Fond pro opravy a vybavení komunikací

121 000 000

Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik

4 500

sdružené opravy

 

Sdružené opravy s vlastníky techn. infrastruktury

28 000 000

Oprava ul. Metelkova po pokládce inž. sítí

500 000

opravy komunikací

 

Běžné výdaje

18 000 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy ul. Vítězná

5 000 000

Oprávněné požadavky obyvatel na opravy komunikací vč. příslušenství

9 995 500

Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská,Mimoňská, Ostašovská,...)

15 000 000

parkovací stání

 

Rozšíření parkovacích stání (Břetislavova, Olbrachtova, Jiráskova, Broumovská….)

4 000 000

opravy mostů

 

Běžné výdaje

9 000 000

opravy chodníků

 

Běžné výdaje

6 000 000

Zřízení chodníků v lokalitě Ostašov

6 000 000

chodník Dobiášova u Penny 

1 500 000

rozvoj osvětlení

 

Lokální doplňování veř. osvětlení

1 000 000

vodovody a kanalizace

 

Volgogradská - splašková kanalizace

12 000 000

ostatní

 

Úprava zastávek MHD a doplnění přístřešků

1 000 000

Havarijní opravy opěrných zdí (Horská, Polední, Břehová)

4 000 000

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

19 000 000

parky

 

Park pod Sadem Míru x U Domoviny

900 000

Parky

4 155 500

dětská hřiště

 

Dětská hřiště

4 200 000

mobiliář

 

Opravy a udržování – mobiliář

500 000

ostatní

 

Běžné výdaje

5 904 500

Restaurování hrobek - Liebiegova

1 200 000

Přehrada - komplexní projekt

200 000

Oprava havarijního stavu zdi – Svatoplukova

1 940 000

Fond pro výkupy nemovitostí

12 000 500

Běžné výdaje

6 227 500

Hřiště Vesec – výkup

1 073 000

Výkupy pozemků

4 700 000

Fond pro rozvoj sociálního bydlení

9 499 500

Běžné výdaje

9 499 500

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

4 500

Služby peněžních ústavů

4 500

Fond pro opravy a vybavení ostatní

28 000 000

Běžné výdaje

4 550 000

Investice do budov ve správě majetku města

200 000

Knihovna Konopná - odstranění vlhkosti

150 000

LVT - modernizace pavilonů

1 000 000

Uran - rekonstrukce pláště

20 000 000

Dopravní prostředky

2 100 000

Fond pro kofinancování evropských projektů

39 000 000

Služby peněžních ústavů

4 500

Terminál BUS - I. Etapa

8 600 000

Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření

9 000 000

Kino Varšava - kofinancování I. etapa

20 000 000

Kino Varšava - dokončení PD pro stavební povolení a realizaci stavby

1 395 500

Fond pro informační technologie

3 000 000

Běžné výdaje

3 000 000

Fond cyklodoprava

3 000 000

Běžné výdaje

2 500 000

Cyklotrasa Košická - Poštovní nám. - příprava

500 000

Příjem na BÚ fondu - fond cyklodoprava

3 000 000

 

 

 

 

E) DOTAČNÍ FOND

18 600 000

Ekofond

1 500 000

Běžné výdaje

1 500 000

Fond zdraví a prevence

1 500 000

Běžné výdaje

1 500 000

Fond rozvojové spolupráce

800 000

Běžné výdaje

800 000

Fond vzdělávání

1 300 000

Běžné výdaje

1 300 000

Fond kultury a cestovního ruchu

2 500 000

Běžné výdaje

2 504 500

Sportovní fond

11 000 000

Běžné výdaje

11 000 000

 

 

F) Nový fond

2 000 000

Fond na obnovu památek

2 000 000

Rezerva (fond památky)

2 000 000

 

       

Nastavení cookies