prodej a pronájem majetku města

číslo smlouvy název smlouvy předmět smlouvy název smluvní strany datum uzavření      datum ukončení odbor
5/12/0256 kupní Prodej poz. p.č.1140/1 a 1140/41, k.ú. Ruprechtice Milan Beneš 30.4.2012  -- Odb. ekon. a majetku
MP-22-9/12 Kupní smlouva Prodej zbraní Army Arms, s.r.o. 8.6.2012  -- Městská policie
5/12/0443 Nájemní P.p.č.1847 a 1845, k.ú. Vesec u Liberce manž. Langerovi 27.6.2012 Odb. ekon. a majetku  
5/12/0415 Nájemní Dodatek č.1 p.p.č.611,  k.ú. Kateřinky u LBC Karel Janáček 3.7.2012 Odb. ekon. a majetku
4/11/0103 Nájemní Dodatek č.1 p.p.č.5520/3, k.ú. Liberec DP REAL IMMO 4.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0436 Nájemní p.p.č.5969, k.ú. Liberec František Beneš  4.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0440 Nájemní p.p.č.284/2, k.ú. Starý Harc Ing.Jan Kolaja 4.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0445 Nájemní p.p.č.806, k.ú. Staré Pavlovice Kynologický klub Liberec –Pavlovice ZKO 4.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0308 kupní

p.p.č.3/5, k.ú. Dolní Hanychov

Josef a Zuzana Janatovi 18.6.2012  Odb. ekon. a majetku
5/12/0362 kupní p.p.č.361/35,k.ú. Rochlice u Liberce  Artweld s.r.o 12.6.2012 Odb. ekon. a majetku
7/12/0033 Směnná smlouva Směna pozemků pro RASAV František Nejedlý 3.7.2012  SR
5/12/0416 nájemní p.p.č.690/26, 690/27, k.ú. Horní Hanychov    -- Odbor ekonomiky a majetku SK Ještěd 25.6.2012  Odb. ekon. a majetku
5/12/0344 kupní p.č. 708/2, k. ú. Růžodol I. manž. Vašátkovi  22.6.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0439 nájemní

nájemní p.č. 87/2, k. ú. Nové Pavlovice  

Ing.Stránský    16.7..2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0432 nájemní p.č. 1235/2, k. ú. Rochlice u Lbc TO&MI Vdf 18.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0463  nájemní  p.č.1075/4, k. ú.Liberec M.Schiffert  18.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0289 kupní p.č. 1541/2, k. ú. Rochlice u Lbc manželé Jiří a Jarmila Šubrtovi 22.6.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0307 kupní p.č.5997/1, k. ú.Liberec Milan Soukup 29.6.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0345 kupní p.č. 708/3, k. ú. Růžodol I Vladimír a Hana Filkornovi 28.6.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0395 kupní p.č. 1015/8 k. ú. Krásná Studánka Václav Oberreiter 15.6.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0394 kupní p.č. 1030/28 k. ú. Krásná Studánka Jiří Makovský 15.6.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0311 kupní p.č. 173/12, k. ú. Horní Růžodol ČR – Hasičský záchranný sbor LK   29.5.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0442 nájemní a o výpůjčce p.č. 1846, část p.č. 1845, k. ú. Vesec u Liberce Miloslav a Jana Ottovi 26. 7. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0465 nájemní část p.č. 132, k. ú. Dolní Hanychov Hana Jeníková 8. 8. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0437 nájemní p.č. 5673/6, k. ú. Liberec Ing. Jan Drtil 3. 8. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0434 nájemní p.č. 2002/3, k. ú. Liberec Marta Jírová 8. 8. 2012 Odb. ekon. a majetku
 5/12/0444 o výpůjčce p.č. 2080/5, k. ú. Liberec Společenství vlastníků jednotek Krajinská 1246 a 1247 28.7.2012 Odb. ekon. a majetku
 5/12/0433 nájemní p.č. 737/3, k. ú. Liberec Jaroslava Petříková 9. 8. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0354 kupní p.č. 293/37, k. ú. Nové Pavlovice Manželé Jan a Anna Vereščákovi 9.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0472 kupní Byt. jedn. č. 791/21, ul. Borový vrch, Liberec 14          Aleš Němec 18.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0457 kupní p.č. 212/1, 212/2, 214/1, k.ú. Liberec Ing. Jaroslav Poustevník, Bc. Jan Miler 8. 8. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0458 kupní p.č. 832/3, k. ú. Rochlice u Liberce Petr Beránek 3. 8. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0336 kupní p.p.č. 466/2, k. ú. Starý Harcov  Zora Schejbalová 1. 8. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0352 kupní p.p.č. 207, k. ú. Rochlice u Liberce      Pavel Dalecký, Miroslava Dalecká 8.8.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0335  kupní p.p.č.1140/38, k. ú. Ruprechtice Jiří Dittrich, Hana Dittrichová 10.8.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0453 kupní p.č. 560/14, k. ú. Horní Růžodol Robert Tomášek 26. 7. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0460   kupní p.č. 902/6, k. ú. Vesec u Liberce Marie Kejdanová 26. 7. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0468 kupní Byt. jedn. č. 1077/12, v budově č.p. 1077, ul. Luční, Liberec 1       Mgr. David Porš 18.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0346 kupní p.č. 708/4, k. ú. Růžodol I Miroslav a Hana Vrátilovi 20. 8. 2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0471 kupní Byt. jedn. č. 516/42, v budově č.p. 516, ul. Letná, Liberec 12        Stavební bytové družstvo SEVER 31.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0473 kupní Byt. jedn. č. 791/41, v budově č.p. 791, ul. Borový vrch, Liberec 14 Stavební bytové družstvo SEVER 31.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0467 kupní Byt. jedn. č. 511/5, v budově č.p. 511, ul. Klostermannova, Konopásková Barbora 24.7.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0469 kupní Byt. jedn. č. 213/2, v budově č.p. 213, ul. Studničná Novák Pavel 20.8.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0470 kupní Byt. jedn. č. 253/13, v budově č.p. 253, ul. Jáchymovská Podaný Tomáš 20.8.2012 Odb. ekon. a majetku
5/12/0474 kupní Byt. jedn. č. 665/4, v budově č.p. 665, ul. Nezvalova, Liberec 15 Petr a Štěpánka Mazánkovi 20.8.2012 Odb. ekon. a majetku
 5/12/0403 kupní p.č.159/9, k.ú.Dolní Hanychov TSML, a.s. 20. 8. 2012 Odbor ekonomiky a majetku
 7/12/0051 kupní prodej vod. a kanal. řadu v k.ú. Karlinky       SVS a.s. Teplice 1.10.2012 SR
 5/12/0565 kupní Byt. jedn. č. 74/2, v budově č.p. 74, ul. 5. května, Liberec 1 Ing. Štěpán Teufl 18.10.2012 Odbor ekonomiky a majetku
07/12/0056 Smlouva o nájmu nebytového prostoru č. 7/12/0056 Smlouva o nájmu nebytového prostoru DRUVT COMP, spol. s r.o. 19.9.2012 30.6.2013 Strategického rozvoje a dotací
106/7/2012 Protokol o provedené veřejné dražbě dobrovolné  Byt. jedn. č. 792/19, v budově č.p. 792, ul. Borový vrch, Liberec 14   Stavební bytové družstvo SEVER  11.9.2012 Odbor ekonomiky a majetku
105/7/2012 Protokol o provedené veřejné dražbě dobrovolné  Byt. jedn. č. 37/01, v budově č.p. 37, nám. Dr. E. Beneše, Liberec 3   Karel Polák 11.9.2012 Odbor ekonomiky a majetku
104/7/2012 Protokol o provedené veřejné dražbě dobrovolné  Byt. jedn. č. 1384, v budově č.p. 1384, ul. Riegrova, Liberec 1   Jaroslav Polívka  11.9.2012 Odbor ekonomiky a majetku 
103/7/2012 Protokol o provedené veřejné dražbě dobrovolné  Byt. jedn. č. 511/04, v budově č.p. 511, ul. Klostermannova, Liberec 1   Barbora Konopásková  11.9.2012 Odbor ekonomiky a majetku 
102/7/2012 Protokol o provedené veřejné dražbě dobrovolné  Byt. jedn. č. 74/06, v budově č.p. 74, ul. 5. května, Liberec 1  Michal Majerčík  11.9.2012 Odbor ekonomiky a majetku  
101/7/2012 Protokol o provedené veřejné dražbě dobrovolné  Byt. jedn. č. 74/03, v budově č.p. 74, ul. 5. května, Liberec 1   Marek Špot 11.9.2012 Odbor ekonomiky a majetku
106/05/2012 Protokol o provedené veřejné dražbě dobrovolné  Byt. jedn. č. 37/06, v budově č.p. 37, nám. Dr. E. Beneše, Liberec 3   SJM Petr Votava – podíl 1/20 a Olga Hoření – podíl 19/20  31.5.2012 Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0212 kupní p.p.č.1443/156k.ú. Ruprechtice RENGL, s.r.o., Zákopnická 354, 460 14  Liberec 14 15.3.2013 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/12/0519 kupní p.č. 29/1,
k.ú. Kunratice
Michal a Michaela Kancovi, Janovská 30? Liberec 29 31.10.2012 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/12/0520 kupní p.č. 40/1,
k.ú. Kunratice
Michal a Michaela kancovi, Janovská 30, Liberec 29 31.10.2012 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/12/0530 kupní p.č.170,171/10
k.ú. Nové Pavlovice
Jan a Jiřina Koškovi,Horská 200,Liberec 14 31.10.2012 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/12/0521 kupní p.č.1972,
1973/1,1973/2
1973/3,1973/4
QUATRO FORMAGGI,a.s
Jablonec nad Nisou,Soukenná 712/1
11.1.2013 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0258 Směnná smlouva  p.č. 134/5, 137/5 a 137/6, k.ú. Karlinky Pavel a Lucie Podhoreckých   26.3.2013 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0255 Směnná smlouva  p.č. 159/12, 159/13, 196/9, k.ú. Dolní Hanychov RAKON spol. s r.o.   15.4.2013 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0272 kupní p.č. 1041/1, k.ú. Liberec Petr a Radka Vancovi - 1/3
Jan a Kateřina Pachtovi - 1/3
Helena Čagánková - 1/3
22.4.2013 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0274 kupní p..č. 233/7,233/8, 233/9  k.ú. Machnín František Drešer, Hejnická 208, Liberec 31 21. 5. 2013 --- Odbor ekonomiky
a majetku
5/13/0247 kupní budova čp. 83, na pozemku p.č. 857, ul. Na Žižkově, Liberec 6 a pozemek p.č. 857, k. ú. Rochlice u Liberce Michal Suchý, bytem Krymská 556, Liberec 6 5. 6. 2013 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0316 kupní  p.p.č.4810/1,4810/2,4810/3 manž. Bc. Radmila Krištofková, Zelená 1052, 464 01 Frýdlant a Pavel Krištofek, Vaňurova 297/16, 460 07  Liberec III 12.6.2013 --- Odbor ekonomiky a majetku 
3800/00/0198
Dodatek č.9 k nájemní smlouvě Dodatek týkající se přístavby plaveckého bazénu (blíže nelze specifikovat) JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ spol.s r.o. 3.7.2013 31.12.2015 Sportu a cestovního ruchu 
5/13/0298 Směnná smlouva  p.č. 258/30, 259/5, 684 a 257/124, k.ú. Radčice u Krásné Studánky Jan a Michaela Maštalířovi   3.7.2013 --- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0372 kupní garáže na pozemku p.č. 4158/7, pozemek p.č. 4158/7, k. ú. Liberec Ing. Stepan Kindrat, Dubový vrch 387, Liberec 15, Ing. Oleksandra Kindratová,  Pštrossova 199, Praha 1 18. 7. 2013 --- Odbor ekonomiky a majetku
4/10/0233 Směnná smlouva p.č. 86/2, 98/1, 98/2, 99, 100/3, 145/4, 145/7, 146/2, 276/4 a 276/5, k.ú. Růžodol I Jezdecký klub LIBEREC o.s. 8.7.2013 --- Odbor ekonomiky
a majetku
5/13/0378 kupní p.p.č.4212/5,4212/6,4212/7,4212/8,4818/3,4817/3,4817/4,4816/3, k.ú. Liberec Společenství pro dům 813-820 Vaňurova Liberec, Vaňurova 818, 460 02  Liberec 3 18. 7. 2013 -- Odbor ekonomiky
a majetku
5/13/0383 kupní p.p.č.704, k.ú. kateřinky u Liberce EXTERNAL WORK s.r.o., Kateřinská 122, 460 14  Liberec 17 18. 7. 2013 -- Odbor ekonomiky
a majetku
5/13/0373 kupní Jiná stavba na p.č. 521/2, p.č. 521/2, 521/1, k. ú. Dolní Hanychov Ing. Radek a MVDr. Karolina Svobodovi, oba bytem Hodky 60, Český Dub 2.8. 2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/12/0369 kupní Byt. jedn. č. 130/8, v budově č.p. 130 - 133, ul. Františkovská - Metelkova, Liberec III   Manželé Ivan a Anna Beldovi 25.6.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0374 kupní Pozemek p.č. 177/133, k. ú. Dolní Hanychov David a Petr Novákovi oba bytem Erbenova 642/28a, Liberec 8 23. 9. 2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0375 kupní Pozemek p.č. 474/4, k. ú. Nové Pavlovice Jiří Placht, Květnové revoluce 382/ 8b, Liberec 13 3. 10. 2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0474 kupní Budova čp. 128 na p.č. 44/3, ul. Švermova, Liberec 20, pozemky p.č. 44/3, 44/2, k. ú. Ostašov u Liberce Otto a Monika Jägerovi, oba bytem Masarykova 1192, Liberec 1 14.10.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0380 kupní p.p.č.1303/6, 1303/12, k.ú. Rochlice u Liberce Ing. David Opočenský 23.10.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0471 kupní budova čp.625 na p.č.2814, garáže na p.č.2813/5,6,7, ul. Masarykova,Liberec1,p.č.2814,2813/5,6,7,1,2, k.ú. Liberec KASRO spol. s r.o. 24.10.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0486 kupní Část pozemku p.č. 829/1 v k.ú. Liberec  – podíl o velikosti 305/1011   MUDr. Dominika Votavová, provdaná Karásková 7.11.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0497 Směnná smlouva p.č. 68/40, 578/7, k.ú. Františkov u Liberce Zdeněk Šuma 14.11.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0420 Směnná smlouva p.č. 624/6, 689/3, 690/4,  k.ú. Rochlice u Liberce Martin a Dana
Tobiášovi
23.9.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku 
5/13/0469 kupní pozemky p.č. 761/1,2,3,k.ú. Rochlice u Liberce Petr a Irena Urbanovi 14.11.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0472 kupní pozemek  p.č. 1444/3,  k.ú. Vesec u Liberce H. H. Holding group v.o.s. 14.11.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/130475 kupní NJ č. 285/2 v čp. 285, ul. Frýdlantská, Liberec 1, podíl na pozemku p.č. 485 o vel. 49442/117699, k. ú. Liberec Maškovka, s.r.o.  6. 11. 2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
(usnesení RM     č. 502/2013) Smlouva o pronájmu nebytových prostor Pronájem kanceláře č. 3 v historické budově radnice SML,
IČ 262978
A-Tender s.r.o.

24299138
20. 7. 2013 20.9.2013 Odbor
Kancelář primátorky
5/13/0515 kupní Pozemek p.č. 1732 v k.ú. Liberec Manželé Renata a Petr Polákovi 22. 11. 2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
7004/06/0026
dodatek č. 9
nájemní Sportovní areál Liberec, s.r.o. Sportovní areál Liberec, s.r.o. 18. 12. 2013 -- Odbor sportu a cestovního ruchu
3800/00/0198
dodatek č. 10
nájemní Ještědská sportovní spol. s.r.o. Ještědská sportovní spol. s.r.o. 18. 12. 2013 -- Odbor sportu a cestovního ruchu 
5/13/0535 kupní pozemek p.č.1102/12, k.ú. Růžodol I Vasyl Prodan 12. 12. 2013 -- Odbor majetkové správy
10/12/2012 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků Pozemek p. č. 718/1 k.ú. Rochlice, pozemky p. č. 298/3, 298/4, 298/6, 299, 300/2, 301/1, 1045/1 k.ú. Horní Růžodol Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC (Jeronýmova 494/20, LBC), S group SPORT FACILITY MANAGEMENT s. r. o. (Jeronýmova 570/22, LBC) 30. 12. 2013 1. 1. 2015 Odbor sportu a cestovního ruchu
10/13/0343 Nájemní smlouva Pronájem části pozemku p. č. 690/1 o výměře cca 14735 m2 Sportovní klub Ještěd, příspěvková organizace (Hodkovická 982/42, LBC), Sportovní areál Ještěd a. s. (Jablonecká 41/27, LBC) 30. 12. 2013 30. 6. 2014 Odbor sportu a cestovního ruchu
10/12/2012
Dodatek č. 1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků Pozemek p. č. 718/1 k.ú. Rochlice, pozemky p. č. 298/3, 298/4, 298/6, 299, 300/2, 301/1, 1045/1 k.ú. Horní Růžodol Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC (Jeronýmova 494/20, LBC), S group SPORT FACILITY MANAGEMENT s. r. o. (Jeronýmova 570/22, LBC) 30. 12. 2013 1. 1. 2015 Odbor sportu a cestovního ruchu
5/13/0516 kupní Pozemek p.č. 300/1 – podíl 5368/10000 a pozemek p.č. 300/2 – podíl 8675/10000 vše v k.ú. Liberec Belousová Lucie 19.12.2013 --- Odbor majetkové správy
CJ MML089415/14 kupní pozemek p.č.283, k. ú. Kunratice u Liberce ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO Liberec 28. 4. 2014 --- Odbor majetkové správy
5409/02/2014 kupní Kupní smlouva na odprodej  2 ojetých automobilů Auto Gremos, s r.o.
Zahradní 300, Liberec 11, 460 01,
IČ 47309890
26.6.2014 KT
CJ MML 107109/14 Směnná smlouva  p.č. 217/3, 218/1, 223/5 a 224/3, k.ú. Starý Harcov, GLOBAL OFFICE MANAGEMENT s.r.o. 30.6.2014 --- Odbor majetkové správy
CJ MML 113590/14 Směnná smlouva  pozemky p.č. 549 a 550/4 za pozemek p.č. 621/16, k.ú. Dolní Hanychov BIMONT s.r.o. 8.7.2014 --- Odbor majetkové správy
CJ MML 071840/14 kupní pozemek p.č.729/3, k. ú. Krásná Studánka Šárka a Tomáš Kubínovi 5. 6. 2014 --- Odbor majetkové správy
CJ MML 116342/14 kupní pozemky p.č. 326,327, k. ú. Rudolfov M&M investiční s. r. o.   27. 5. 2014 --- Odbor majetkové správy
CJ MML 091780/14 kupní pozemky p.č. 1223/1, 1223/2, k. ú. Ruprechtice, včetně stavby na pozemku p.č.1223/1 DP REAL IMMO, s. r. o. 27. 6. 2014 --- Odbor majetkové správy
CJ MML 113647/14 kupní Pozemek p.č.4084/3, k.ú. Liberec Manželé ing. Jaroslav Opočenský a Dagmar Opočenská 8.7.2014 --- Odbor majetkové správy
OSV201402143 kupní Prodej vodovod. a kanal. řadu v ul. Kavkazská SVS a.s. 18.9.2014 SR
CJ MML 164809/14 kupní pozemek p.č.1087/43, k.ú. Horní Růžodol MVDr. Ivo Gréger 14. 10. 2014 -- Odbor majetkové správy
CJ MML 164820/14 kupní pozemek  p.č. 40/1, k.ú. Kunratice u Liberce Karel a Vendula Pytlounovi 14. 10. 2014 -- Odbor majetkové správy
CJ MML  164816/14 kupní a zřízení věcného břemene pozemek p.č. 595/44, k. ú. Staré Pavlovice RS Reality, s. r. o.  14. 10. 2014 -- Odbor majetkové správy
OSV 201402380 Kupní smlouva Prodej vodovod. a kanal. řadu v ul. Tálinská, D. Hanychov SVS a.s., Teplice 10.11.2014 SR
7004/06/0026 Dodatek č. 10 k nájemní smlouvě 7004/06/0026 Stanovení výše nájemného   Sportovní areál Liberec s. r. o. 14.11.2014 31.12.2015 Odbor sportu a cestovního ruchu
7003/03/009
dodatek č. 6
 
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 62, SML č. 7003/03/009 Prodloužení nájemní smlouvy Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové 23.12.2014 31.12.2015 Odbor sportu a cestovního ruchu
CJ MML 206947/14 kupní pozemek p.č.149/3, k.ú. Dolní Hanychov  Jiří Morávek 16. 4. 2015 -- Odbor majetkové správy
CJ MML 068780/15 kupní pozemek p.č.630/1, k.ú. Dolní Hanychov  Šlechta s.r.o.  3.7.2015 -- Odbor majetkové správy
CJ MML 048475/15 kupní pozemek p.č.1904/8, k.ú. Ruprechtice Martin Lhoták 10. 7. 2015 -- Odbor majetkové správy
CJ MML 047434/15 kupní pozemek p.č.97/5, k.ú. Růžodol 1 Alexandr Kendik 28. 7. 2015 -- Odbor majetkové správy 
OSV201500916 Smlouva o nájmu Smlouva o pronájmu nebytových prostor historické hasičské zbrojnice ve Vratislavicích, U Tělocvičny 231 Statu-tární město Liberec a
CS SKI, s.r.o., Praha 6
31.08.2015 31.08.2020 Kancelář tajemníka
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 3500/96/41 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  Nájem nebytových prostor Podještědské gymnázium, s. r. o. 24.9.2015 Doba neurčitá Odbor školství a sociálních věcí
Dodatek č. 11 ke smlově č. 3800/00/0198 Dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých č. 3800/00/0198 Prodloužení nájemní smlouvy s Ještědskou sprotovní spol. s.r.o. Ještědská sportovní spol. s.r.o. 30. 9. 2015 31. 12. 2018 Odbor cestovníh ruchu, kultury a sportu
7/15/0085 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. B/24787509 Pronájem pozemkové parcely č. 552/2 Lesy České republiky, s.p. 9.12.2015 31.12.2020 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0086 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. B/24787463 Pronájem pozemkové parcely č. 194 Lesy České republiky, s.p. 9.12.2015 31.12.2020 Odbor správy veřejného majetku
DS 201500489 Doda-tek č. 3 ke smlouvě o nájmu NP a provo-zování školní jídelny č. 3500/01/0009 nájem Personnel Welfare – zařízení školního stravování, s. r. o.   11.12.2015 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou  Odbor školství a sociálních věcí   
CJ MML 221295/15 Kupní smlouva o převodu pozemku Prodej pozemků p.p.č. 1428/9,1428/10,1428/12, vše v k. ú. Růžodol I, obec Liberec Aeroklub Liberec z. s.  17.12.2015 -- Odbor majetkové správy
CJ MML 218841/15 Kupní smlouva o převodu pozemku Prodej pozemku p.p.č. 1355/7, k. ú. Vesec u Liberce manželé Ing. Jana a Ondřej Suchánkovi, MUDr. Jindřich Koudela 21.12.2015 -- Odbor majetkové správy
0SV 201501257 Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene Prodej pozemku pod rozestavěnou stavbou polyfunkčního objektu v k.ú. Liberec Vavřincův vrch s.r.o. 17.12.2015 SR
7110/15/0010 Dodatek č. 18 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3.1.2001 Ujednání o výši nájemného na období od 1.10.2015 do 30.9.2016, specifikace souboru pronajatého majetku a specifikace plánu oprav a údržby na období od 1.10.2015 do 30.9.2016 Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové, Liberec 460 01
16.12.2015 30.9.2016 Odbor hlavního architekta
025450/16 Nájemní  pozemky městského fotbalového areálu U Nisy v Liberci včetně jejich součástí a souvisejícího příslušenství  FC SLOVAN LIBEREC a.s.

25.2.2016

datum účinnosti smlouvy: 1.7.2016

30.6.2018 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
7/15/0107 Smlouva nájemní  Pronájem parkovacích automatů Technické služby města Liberce a.s. 30.12.2015 31.12.2016 Odbor správy veřejného majetku
025 450/16 Nájemní pozemky městského fotbalového areálu U Nisy v Liberci včetně jejich součástí a souvisejícího příslušenství  FC SLOVAN LIBEREC a.s. 25.2.2016,
datum účinnosti smlouvy 1.7.2016
30.6.2018 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
CJ MML 103883/16 Smlouva o výpůjčce Pozemek p.č. 2598, k.ú. Liberec, jehož součástí je budova č.p. 9, Liberec 5 - Kristiánov Komunitní práce Liberec, o.p.s.  3.6.2016 -- Odbor majetkové správy
DS201600377 Dohoda o úhradě zhodnocení předmětu nájmu Úhrada za zhodnocení čp. 115 Proletářská ul., Doubí u Liberce Mateřská škola DOMINO s.r.o. 21.6.2016 SR
7/16/0014 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. B/24787463 Pronájem pozemkové parcely č. 552/2 Lesy České republiky, s.p. 8.4.2016 31.12.2020 Odbor správy veřejného majetku
7/10/0011 Smlouva o nájmu a koupi najaté věci Objekt č.p. 115, Liberec XXIII na pozemku p.č. 97, objekt bez čp/če na pozemku p.č. 99 a pozemků p.č. 97, 98, 99 a 100 v k.ú. Doubí u Liberce Mateřská školka DOMINO s.r.o. 19.2.2010 Odbor majetkové správy
7/10/0062 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci č. 7/10/0011 Objekt č.p. 115, Liberec XXIII na pozemku p.č. 97, objekt bez čp/če na  pozemku p.č. 99 a pozemků p.č. 97, 98, 99 a 100 v k.ú. Doubí u Liberce Mateřská škola DOMINO s.r.o. 30.6.2010 Odbor majetkové správy
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci č. 7/10/0011 Objekt č.p. 115, Liberec XXIII na pozemku p.č. 97, objekt bez čp/če na  pozemku p.č. 99 a pozemků p.č. 97, 98, 99 a 100 v k.ú. Doubí u Liberce Mateřská škola DOMINO s.r.o. 21.6.2016 Odbor majetkové správy
7/16/0024 Smlouva o nájmu pozemku Zvýšení bezpečnosti v Liberci - Uralská Povodí Labe s.p. 06/2016 Odbor správy veřejného majetku
CJ MML 119325/16 Smlouva o nájmu Pozemek p.č. 170, k.ú. Liberec, jehož součástí je budova č.p. 8, a pozemek p.č. 5999, k.ú. Liberec Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace 22.6.2016 30.6.2018 Odbor majetkové správy
7/16/0040 Nájemní smlouva – st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky Nájemní smlouva – zastávka MHD, k. ú. Radčice u Krásné Studánky Státní pozemkový úřad 06/2016 Odbor správy veřejného majetku
7/16/0041 Dohoda o zaplacení úhrady - st. 251, k. ú. Radčice u Krásné Studánky Dohoda o zaplacení úhrady - zastávka MHD, k. ú. Radčice u Krásné Studánky Státní pozemkový úřad 06/2016 Odbor správy veřejného majetku
MP-22-18/16 Kupní smlouva Prodej zbraní ARMY ARMS s.r.o.
a
Statutární město Liberec
25.8.2016 Městská policie Liberec

 

 

 

 

Nastavení cookies