15.12.2016

Za koho ve skutečnosti bojují?

Na minulém zastupitelstvu vrcholila bitva za práva občana, zdálo by se. Jenže skutečnost je jiná. Někteří zástupci Změny pro Liberec (ZpL) se jen snaží si urvat nějaké politické body, a navíc získat větší moc. K tomu využívají velmi nebezpečné taktiky – útok na úředníky vykonávající přenesenou působnost státu.

 

Proč je to nebezpečné i pro občany? Protože vytváří politický tlak tam, kde se tomu tvůrci našeho demokratického systému snažili zabránit. Chtěli, aby úředník zastupující stát rozhodoval čistě v souladu se zákonem a správným správním uvážením. Aby ho při tom jeho rozhodování nemohl politik ovlivňovat tak či onak. Proto oddělil úředníky státu (přenesená působnost státní správy) a města (samospráva).

No jo, říkáte si, ale ten úředník nemusí svou práci dělat dobře. Co pak? I na to systém myslel a občan (účastník správního řízení) má při jednání s úřadem několik obraných nástrojů – např. námitka podjatosti, proti nečinnosti, odvolání, případně po vyčerpání všech také žalobu ke správnímu soudu. Na vše má stanovené zákonem termíny a o opravných prostředcích je vždy informován v poučení, které je součástí rozhodnutí. Každý správní orgán má také svůj nadřízený, a tedy i kontrolní orgán. Ten má za úkol posoudit kvalitu a správnost jednání těch podřízených. Ale má to být zase z principu nezávislý úředník.

V našem popisovaném případě se jedná o spor se stavebním úřadem. Já neříkám, zda to dělá dobře, či ne. Nehodnotím to. To totiž není ani mým úkolem. Od toho je tu právě nadřízený odbor krajského úřadu a ten je zase podřízen ministerstvu pro místní rozvoj. Kdyby chtěli politici skutečně dotčenému pánovi pomoci, poradí mu konkrétní kroky, na které má např. dle správního
řádu právo. Ale nebudou ho zneužívat k tomu, aby mohli ovlivňovat něco, na co nemají nárok. Tak to na mě působí.

Nastavení cookies