21.05.2022
PhDr. Mgr. Ivan Langr

Týdeník Ivana Langra/ 23. 5. - 29. 5. 2022

Pracovní program náměstka primátora Ivana Langra na aktuální týden.

 

Školství a sociální věci

Sejde se pracovní štáb města a magistrátu řešící uprchlickou krizi z Ukrajiny (PO 11.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především diskutovat humanitární pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny a jejich postupné začleňování do volnočasových aktivit a vzdělávání, také další provoz humanitárního střediska Uran - zatím jej chceme držet do konce května; platí i to, že potravinová pomoc je z kapacitních důvodů primárně určena klientům z ORP Liberec. Nadále držíme 22 adaptačních kolektivů - tyto děti budeme napřímo začleňovat do našich ZŠ od září 2021 (se zápisem od 2/6). A platí také to, že bychom se rádi zastavili na limitu 28 dětí ve třídě.

Sednu si s novým poslancem za SLK a svým milým kolegou Janem Berkim, abychom diskutovali dvě systémové záležitosti - technické vzdělávání na ZŠ a začleňování dětí z romské minority. Honzu mám rád, je to pracovitý a chytrý kluk, takových je ve Sněmovně třeba (PO 15.00).

Setkám se s řediteli kulturních (ST 13.00) a sociálních (ST 14.00) příspěvkových organizací města, abych navnímal novinky z jejich provozů.

Zasedne krizový štáb ke konfliktu na Ukrajině a jeho humanitárních dopadech na město Liberec (PÁ 9.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2022; připravujeme webovou stránku, opakované školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, chystáme nové tzv. mapy škol s jejich vyhodnocením), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, na redakci přihlášky do 1. kola EHMK 2028 aj.

 

Kultura, cestovní ruch a sport 

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.liberec2028.eu), dále budeme diskutovat další provoz plaveckého bazénu a akce na letošní rok (trhy, Léto na náměstí atd.).

Zasedá valná hromada Turistického regionu Jizerské hory, kde budeme debatovat rozvojové plány pro cestovní ruch na blížící se hlavní sezónu (ÚT od 9.00).

S kolegy z Paměti národa si prohlédneme suterénní prostory historické radnice. Třeba tam jednou zase něco bude ... (ÚT 11.00).

Přijmu delegaci ze St. Denis. Toto francouzské město kandiduje jako Liberec na Evropské hlavní město kultury 2028. V ten rok se totiž tato skvělá akce uskuteční v obou našich zemích (ST 11.00).

 

Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.00).

Zasedá výbor pro kulturu (PO 14.00).

Zasedá klub SLK (PO 16.00).

Zasedají předsedové zastupitelských klubů (PO 19.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ÚT 17.00).

Zasedá výbor pro sport (ST 15.00).

Slavnostní vysazení štědřence s Pamětí národa v Lidových sadech (ST 15.00).

Slavnostní zahájení Dobi cupu, sportovního klání libereckých ZŠ (ČT 9.00).

 

Před schválením

Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam posílám především návrhy na některé individuální a programové dotace.

 

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (16. 5. - 22. 5.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

pí Vaňková (MF Dnes) - spolupráce s městem

M. Trčka (TUL) - časopis Academix

V. Odstrčilík, A. Georgescu (Kogaa) - studentské záměry v Linserce

Nastavení cookies