18.09.2019
Jan Berki

Setkání ke Zborovské rokli

Po měsíci zveřejňuji krátké ohlédnutí za veřejnou diskusí na téma Zborovské rokle a také zápis z ní.

Před téměř měsícem proběhlo setkání na téma Zborovské rokle, které dlouhou dobu rezonuje (nejen) mezi místními. V Malém sálu v Lidových sadech jsme se setkali společně s panem primátorem Jaroslavem Zámečníkem, městským architektem Jiřím Janďourkem a facilitátorkou Danou Divákovou z Národní sítě Zdravých měst ČR i za přítomnosti dalších zastupitelek a zastupitelů a zhruba dalších sto příchozích.

Cílem setkání bylo vytvořit prostředí pro věcnou diskuzi tak, aby mohly zaznít názory z obou stran. Aby se vytvořil prostor pro hledání co nejpřijatelnějšího řešení. Najít kompromis je samozřejmě úloha nelehká, výstupy diskuze však budou podstatným podkladem pro rozhodování zastupitelů o případné plánovací smlouvě. V tuto chvíli se ale čeká na rozhodnutí soudu.

Poděkování patří všem občanům, kteří ve středu 21. srpna našli cestu do Lidových sadů, ať už dorazili diskutovat nebo jen naslouchat. Děkujeme za skvělé zázemí ZOO Liberec a profesionálnímu přístupu paní facilitátorky. Velké díky patří také oběma stranám, jak architektu Davidovi, tak Spolku Staré Město, především pak pánům Pavlů a Krejcarovi.

Setkání bylo krokem dobrým směrem, jakákoli diskuze otevírá nové myšlenky, názory a úhel pohledu. Nikdy není vše dokonalé anebo všespásné, za důležité považuji to, že vůbec k diskusi a setkání došlo. Ukázalo se, že město, investor i zástupci veřejnosti, spolků mohou spolupracovat, byť se máme stále co učit. Byl to další smysluplný krůček, a ne poslední. Zápis ze setkání bude jedním z materiálů, podle kterých se Rada města a Zastupitelstvo města budou rozhodovat.

Nastavení cookies