17.01.2020

První krůčky za námi

Vždycky si přeji, aby co nejvíce lidí mohlo vánoční svátky a konec roku trávit tak, jak chtějí. Aby v ten čas zavládla rodinná pohoda a vnitřní klid. Nastavení klidnější a věcnější atmosféry v komunální politice vnímám i jako svůj úkol.

Současná politická reprezentace města má za sebou více než rok činnosti. Něco se daří, něco ne. To je přirozené. Ač se to někdy nezdá, i politici jsou jen lidé. Nechci ale hodnotit jiné, to je vždycky jednoduché druhé kritizovat. Dal jsem si za cíl zlepšit politickou kulturu, i proto jsem přijal roli v místní Agendě 21 a Zdravém městě.

Participativní rozpočet má umožnit občanům města i mezi volbami vybírat alespoň část projektů, které budou realizovány. Zároveň jim umožňuje aktivně tyto projekty navrhovat. Participativní rozpočet běží ve svém prvním roce a aktuálně se jeho tým snaží pomoci navrhovatelům dopracovat projekty k hlasovatelné podobě. Až bude první ročník za námi, vyhodnotíme ho i za spolupráce veřejnosti a nastavíme ročník další. 

Lidé z Liberce se mohou podílet na směřování města také při Veřejném fóru a následující anketě, které spoluurčují priority města. V současné době se připravuje také strategie města. Jedním ze zdrojů strategie jsou právě výsledky Veřejného fóra 2019. V tomto roce platformu veřejného fóra využijeme pro připomínkování navržené strategie.

Snažíme se pomáhat při řešení sporných situací ve městě. V uplynulém roce se jednalo o Zborovskou rokli nebo okolí baru Azyl. Jde to pomalu a teprve se to učíme. Nechceme, aby město hrálo soudce, ale spíše zprostředkovatele urovnání sporů a nalezení přijatelného řešení.

Postupně se učíme pracovat s výbory postavenými na nových principech, byť to občas skřípe. Začalo se diskutovat o novém jednacím řádu. A v letošním roce nás čeká diskuse o osadních výborech, o jejich složení, úkolech, postavení. To bude zřejmě největší výzvou v oblasti zapojování veřejnosti v tomto roce.

Děkuji moc svým spolupracovníkům, bez nichž by se nedařilo věci posouvat. Přeji všem obyvatelům našeho krásného Liberce v novém roce naplnění cílů, zdraví a mnoho radostných setkání. Těším se na spolupráci a podnětné diskuse. 
 

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.

Nastavení cookies