Oddělení správy sportovních objektů

Miroslav Hozák

vedoucí oddělení správy sportovních objektů
Tel.: 48 524 3424
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.13

Oddělení správy sportovních objektů

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3429

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Janoušek Miroslav specialista odd. správy sport. objektů (technik-TZB) příprava podkladů pro celkovou rekonstrukci městského plaveckého bazénu Jablonecká 41/27 02.11 48 524 3431
Bc. Klimešová Veronika referent oddělení správy sportovních objektů správce rozpočtové položky, administrativa oddělení Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3429
Kudrnová Renata referent oddělení správy sportovních objektů technická správa sportovních objektů, Sportovní areál Ještěd Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3430
Tučková Kamila referent oddělení správy sportovních objektů Jablonecká 41/27 02.11 48 524 3434

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení správy sportovních objektů zajišťuje kontroly sportovních zařízení, opravy a rekonstrukce na svěřeném majetku sloužícímu k rozvoji sportovních aktivit občanů, předkládá návrhy smluv na příslušné udržovací a obnovovací práce, provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje jejich realizaci.

 

A) Samostatná působnost

 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;
 • provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;
 • zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce;
 • zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města.
 • na základě pokynu kanceláře tajemníka vyřizuje stížnosti, podněty a petice na úseku své působnosti;
 • připravuje stanoviska oddělení k majetkoprávním operacím u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb; sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;
 • zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce;
 • zajišťuje činnosti související s funkcí technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na realizovaných stavbách;
 • poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec;
 • zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • je supervizorem správy sportovních areálů, které jsou ve vlastnictví města; koordinuje a zajišťuje aktivity v těchto areálech v souladu se smlouvami, spolupracuje s provozovateli areálů na činnostech ve sportovních areálech a vytváří pro ně návrhy koncepcí; zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj areálů dle uzavřených smluv;
 • přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut na sportovních areálech.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Dokumenty odboru

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies