Oddělení registrace řidičů

Mgr. Lucie Efenberková

vedoucí oddělení registrace řidičů
Tel.: 48 524 3821
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 3.15

Oddělení registrace řidičů

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 38 36

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Antušová Petra referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.16 48 524 3864
Bc. Bernkopfová Zuzana referent oddělení registrace řidičů přestupky, zkušební komisař nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.17 48 524 3818
Bc. Fenclová Pavlína referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.36 48 524 3824
Mgr. Foltová Hana referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14d 48 524 3863
Haflant Pavel referent oddělení registrace řidičů přestupky, zkušební komisař řidičů nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14c 48 524 3857
Bc. Hainzová Barbora referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.17 48 524 3822
Bc. Kellerová Klára, DiS. referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.36 48 524 3858
Krojidlová Martina referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.09 48 524 3820
Mgr. Lapacík Milan referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14b 48 524 3866
Ing. Lipenský Adolf referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14a 48 524 3852
Pavlíčková Irena referent oddělení registrace řidičů řidičské průkazy nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.17 48 524 3823
Ing. Rimková Kamila referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.14d 48 524 3851
Ročková Petra referent oddělení registrace řidičů řidičské průkazy nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.17 48 524 3826
Šimáňová Věra referent oddělení registrace řidičů řidičské průkazy nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.17 48 524 3860
Šťastný Jan referent oddělení registrace řidičů bodový systém řidičů, zdravotní způsobilost řidičů nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.16 48 524 3828
Techniková Kateřina referent oddělení registrace řidičů řidičské průkazy nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.17 48 524 3825
Vítek Vladimír referent oddělení registrace řidičů řidičské průkazy nám. Dr. E. Beneše 183/22 0.17 48 524 3819
Mgr. Vrbová Martina referent oddělení registrace řidičů přestupky nám. Dr. E. Beneše 183/22 3.09 48 524 3862

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů
 • projednává přestupky a správní delikty podle zvláštních právních předpisů
 • vede řízení o námitkách a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem stanovených bodů v rámci bodového hodnocení řidičů
 • vede řízení o odnětí zdravotní a odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Oddělení registru řidičů

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku evidence řidičů (§ 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 2. uděluje, rozšiřuje, podmiňuje, omezuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (§ 92 - § 95, 98 - 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 3. nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 96 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 4. nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 97 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 5. vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů (§ 109, § 110, § 111, § 112 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 6. vyměňuje řidičské průkazy členských států, řidičské průkazy vydané cizím státem (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 7. zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti týkající se uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel nebo odnětí, omezení či podmínění řidičského oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 8. vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (§ 119 – § 121 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 9. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů;
 10. projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů (§ 123f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 11. vydává potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu (§ 115 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 12. provádí změny v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 13. rozhoduje o zadržených řidičských průkazech (§ 118c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 14. vydává paměťové karty pro digitální tachografy (§ 110a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 15. projednává přestupky dle § 42a a § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
 16. projednává přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy dle § 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích;
 17. projednává přestupky dle § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 18. projednává přestupky dle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
 19. projednává přestupky dle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 20. projednává přestupky dle § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
 21. rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto správního trestu;
 22. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel (§ 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Aktuality odboru

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VÝMĚNU ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU

Na začátku prosince 2022 se připravuje k "ostrému" spuštění portál dopravy, kde mimo jiné bude k dispozici možnost elektronicky požádat o řidičský průkaz. Blíže viz přiložená informace pro občany.
 

 

Nastavení cookies