Šamánkova ulice

 

Od 7. června 2016 dojde k uzavírce Šamánkovy ulice v celé ploše této komunikace tj. od Tržního náměstí až ke křižovatce s ulicemi Masarykova a 5. Května. Po dobu trvání stavby v délce 10 týdnů bude doprava svedena po značené objízdné trase.

Předmětem stavby je oprava vozovek a chodníků ve stávajícím rozsahu. Novou stavbou jsou nové objekty pro nasvícení přechodu pro chodce. Stavba je vyvolanou investicí v rámci sdružených investic, kdy v dané lokalitě dochází k rekonstrukci stávajících podzemních vedení vodovodu, kanalizace a plynu vč. přípojek. Chodník bude v daném úseku doplněn o hmatové a bezbariérové prvky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „Oprava ul. Šamánkova po vlastnících inženýrských sítích“ je 3.090.000,- mil. Kč bez DPH (3.738.900,- Kč vč. DPH).

 

Nastavení cookies