11.02.2022
Veronika Hiršalová

Zřízení datové schránky

1. Identifikační kód

 • SPSC

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Zřízení datové schránky

3. Základní informace k životní situaci

 • Datová schránka se zřizuje na žádost a to fyzickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku.. Právnickým osobám, které jsou zapsány v OR, je datová schránka zřízena automaticky.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Fyzická osoba a FO podnikající na základě platného dokladu totožnosti, 
 • Právnická osoba, která není zapsána v OR na základě platného dokladu totožnosti oprávněné osoby (doporučenou přílohou je doklad o tom, že může za tuto společnost jednat).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Žadatel nejprve předloží platný doklad totožnosti, na jehož základě pracovník přepážky ověří jeho totožnost.
 • Na základě předloženého dokladu vyplní žádost, kterou poté nechá žadatele podepsat. Ministerstvo vnitra odešle přístupové údaje žadateli na jeho kontaktní adresu do vlastních rukou.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22 - přepážková pracoviště Czech POINT
 • v úředních hodinách magistrátu

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Není potřeba vyplňovat žádný formulář, pracovník přepážky vyplní elektronický formulář přímo na místě.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Zřízení datové schránky je zdarma.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Pokud žádost neobsahuje elektronickou přílohu (např. plnou moc, živnostenský list atd.), je datová schránka zřízena bezodkladně a přístupové údaje obdrží žadatel ihned na jeho emailovou  adresu. V případě, že žádost obsahuje přílohu, řeší se ve správním řízení na Ministerstvu vnitra a lhůta pro vyřízení se řídí správním řádem.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 • Mohu zřídit datovou schránku pro někoho jiného?

Ano, ale jen na základě úředně ověřené plné moci.

 • Musím si jako fyzická osoba datovou schránku zřídit?

Ne, povinně je zřízena pouze právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku.

 • Zapomněl jsem přístupové údaje a do datové schránky nechodím, pošlou mi úřady dopisy poštou, protože vidí, že do schránky nechodím?

Ne, orgány veřejné moci mají ze zákona povinnost komunikovat datovou schránkou, pokud jí má žadatel zřízenou. Doručení datové zprávy má stejnou právní důležitost jako doporučené dopisy. Zpráva dodaná do Vaší schránky se může doručit i v případě, že jste zprávu vůbec nečetli. Tzv. doručení fikcí, platné po 10 dnech od dodání do schránky, je právně stejně platné jako doručení přihlášením do schránky. V případě ztráty přístupových údajů je nutné požádat kontaktní místo o obnovu přístupových údajů..

 • Už nechci používat datovou schránku, mohu jí zrušit??

Ne, zcela. Jednou zřízená datová schránka se totiž zrušit nedá. Můžete ji ovšem nechat znepřístupnit (deaktivovat). Žádost o znepřístupnění schránky můžete podat na kterémkoli kontaktním místě Czech POINT, kde můžete také schránku opětovně zpřístupnit.

 • Potřebuji poradit, existuje něco jako informační linka jako u mobilního operátora?

Ano, infolinka je k dispozici na čísle 954 200 200 a další informace naleznete na informačním webu datových schránek je na adrese https://www.datoveschranky.info/.

 

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností

Kontaktní osoba

 • Jana Šípková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 7. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 12. 5. 2021

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies