11.02.2022
Veronika Hiršalová

Rybářský lístek

1. Identifikační kód

 • SPSC

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Rybářský lístek

3. Základní informace k životní situaci

 • Dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a vyhlášky č. 197/2004 Sb. je pro výkon rybaření nutné mít vydaný rybářský lístek.
 • Rybářský lístek se vydává pro území celé ČR na dobu 1 roku, 3 nebo 10 let dle právních předpisů uvedených níže.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Rybářský lístek se může vydat majiteli dříve vydaného lístku (po jeho předložení), či po předložení Osvědčení o získané kvalifikaci (vydává Rybářský svaz) a dokladu totožnosti.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Žadatel nejprve předloží starý rybářský lístek nebo Osvědčení o získané kvalifikaci.
 • Poté spolu s pracovníkem přepážky vyplní Žádost o vydání rybářského lístku, kde si také zvolí dobu, na kterou mu bude lístek vydán (1 rok, 3 roky, 10 let nebo na dobu neurčitou).

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (po novele č. 104/2011 Sb. s účinností od 1.7.2011), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Pod pověřený obecní úřad Liberec spadají tyto obce: Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice).

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • osvědčení o získané kvalifikaci (z rybářského svazu),
 • dříve vydaný rybářský lístek,
 • nebo platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže
 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • rodný list (originál) v případě žádosti pro osobu mladší 15 let

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádost o vydání rybářského lístku, k dispozici na přepážce agendy Czech POINT.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • na 1 rok                 100 Kč                        (50 Kč*)
 • na 3 roky               200 Kč                        (100 Kč*)
 • na 10 let                500 Kč                        (250 Kč**)
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let      1 000 Kč        (500**) 

* pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

** pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

Správní poplatek se hradí při podání žádosti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Zákonná lhůta je 30 dnů, ale rybářský lístek se zpravidla vystavuje na počkání.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 • Mohu pro své dítě mladší 15 let získat rybářský lístek bez jeho přítomnosti?

Ano, zákonný zástupce (rodič) musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (originál).

 • Mohu si nechat vystavit rybářský lístek pro někoho jiného?    

Ano, ale jen na základě plné moci.

 • Mohu si nechat vystavit duplikát v případě ztráty lístku?

Ne, současné právní předpisy neumožňují tuto skutečnost. V případě odcizení, ztráty lístku apod. je nutné zažádat o nový rybářský lístek tzn. je nutné předložit Osvědčení o získané kvalifikaci od Rybářského svazu.

  

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností

Kontaktní osoba

 • Veronika Hiršalová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 7. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 3. 2. 2022

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies