Umístění předzahrádky, výkladu zboží, prodejního stánku

Rychlé info:

 • Situaci řeší oddělení majetkové evidence a dispozic, které najdete v Liebiegově vile (Jablonecká 41, Liberec)
 • O povolení stánkového prodeje, výkladu zboží a předzahrádky je nutno požádat v případě, že chcete uskutečňovat prodej na místech k tomu určených (tržní řád) mimo provozovnu.

Co s sebou?

 • Žádost o povolení umístění prodejního stánku, předzahrádky a výkladu zboží si můžete vyplnit předem
 • Dále přílohou musí být:
  - situační nákres z katastrální mapy - umístění stánku, předzahrádky a výkladu zboží
  - nákres či foto stánku, předzahrádky nebo výkladu zboží
  - kopie živnostenského listu, výpisu z obch. rejstříku odkup pozemku, přiložit
  - případně závazné stanovisko odboru životního prostředí

Co to stojí?

 • Pro stanovení výše sazeb je území města rozděleno na 3 zóny - více ve vyhlášce města
 • Správní poplatek dle délky záboru - bod č. 10

 

Formuláře ke stažení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Nastavení cookies