02.09.2020
Karel Horník

Rozchod rodičů, úprava styku

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Rozchod rodičů, úprava styku

3. Základní informace k životní situaci

  • Dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu.
  • Soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině. Bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno za změnu poměrů, vyžadující nové rozhodnutí o výchovném prostředí.
  • Jestliže je to nutné v zájmu dítěte, soud styk dítěte s rodičem omezí nebo jej zakáže.
  • Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud upravit styk dítěte s příbuznými či blízkými osobami dítěte. 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním návrhu (osobně, poštou) na úpravu styku k nezletilému dítěti k příslušnému okresnímu soudu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

V rámci poradenství návštěvou na Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jinak u příslušného okresního soudu

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Uran - tř. 1. Máje 108, Liberec III.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při tomto jednání není nutné dokládat nějaké písemnosti.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje jednotný formulář.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oba rodiče, případně jejich právní zástupci a kolizní opatrovník určený soudem, který zastupuje nezletilé dítě.  V případě úpravy styku s jinými osobami též navrhovatelé.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost předat veškeré podklady, které vyžaduje soud.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné se v zákonem dané lhůtě odvolat, a to prostřednictvím soudu prvního stupně.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozchod rodičů, úprava styku.

Neplacení výživného.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

Bc. Jana Špringlová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

telefon 485 244 810, email springlova.jana@magistrat.liberec.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

12. 12. 2019

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies