22.02.2021

Ubytovna nízkého standardu– poskytnutí přístřeší

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

             Ubytovna nízkého standardu - poskytnutí přístřeší

 

4. Základní informace k životní situaci

Ubytovací jednotky jsou určeny zejména pro osoby bez přístřeší a osoby, které nesplňují podmínky pro přidělení jiných typů bydlení. Jedná se o zařízení poskytující ubytování sociálně vyloučeným osobám, u kterých je předpoklad či zjevná snaha změnit svou krizovou životní situaci. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života.

Doba ubytování: na dobu určitou 6 měsíců (s možností prodloužení pouze ve výjimečném případě, žádost o prodloužení smlouvy o ubytování musí být podána nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby ubytování a podléhá výběrovému řízení a schválení Radou města Liberec).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby bez přístřeší a osoby, které nesplňují podmínky pro přidělení jiných typů bydlení, nejsou ochotny spolupracovat, patří mezi neplatiče apod.

Nájemné :      45,51 Kč/m2

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • Písemné žádosti se přijímají a evidují na oddělení humanitním.

 

Přidělování ubytovací jednotky probíhá dle Ubytovacího a domácího řádu ubytovny schváleného Radou města Liberec dne 20.1.2009 usnesením č. 43/09 a nabývá účinnosti  dnem  1.2.2009. Žádost o přidělení ubytovací jednotky je projednána v Poradní skupině pro bydlení a schválena Radou města Liberec.

Počet ubytovacích jednotek v ubytovně :  

           

            Kateřinská   156          -          10

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ubytovna  nízkého standardu – poskytnutí přístřeší , Kateřinská č.p. 156,  460 14 Liberec, tel. 485 123 810

Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, 1. máje č.p. 108 (bývalá budova Uranu), 2. patro

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

 

 

2. Noclehárna 

 

Cílová skupina :

 

Noclehárna poskytuje služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života. V objektu noclehárny (ul. Kateřinská 156) je 24 hod. služba, kterou zajišťuje správce objektu. Přijímání osob do noclehárny se řídí kapacitou zařízení a pořadím příchozích. Podmínkou pro přijetí je bezinfekčnost.

 

Doba poskytnutí noclehu:     1 noc s možností opakování

 

Cena za ubytování :               1. a 2. měsíc - 20 Kč/ 1 osoba/ 1 noc včetně lůžkovin

                                               déle než 2 měsíce - 30 Kč/ 1 osoba/ 1 noc včetně lůžkovin

                                               déle než 4 měsíce - 50 Kč/ 1 osoba/ 1 noc včetně lůžkovin

- pobyt je považován za nový, jestliže doba přerušení bude minimálně 3 měsíce 

 

Počet lůžek:                       pokoj č. 3 - ženy 8 lůžek

                                             pokoj č. 4 - muži 12 lůžek

                                             pokoj č. 5 - muži 12 lůžek

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Popis byl naposledy aktualizován 18. 7. 2019

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Nastavení cookies