02.09.2020
Karel Horník

Byty - žádost o přepis přechodného nájemního práva-životní situace

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

                    

Byty – žádost o přepis při přechodu nájemního práva

 

4. Základní informace k životní situaci

V případě úmrtí nájemce, může požádat osoba sdílející společnou domácnost o přechod nájemního práva. Osvědčení o přechodu nájmu bytu vydává SML.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osvědčení přechodu nájmu bytu žádá od pronajímatele osoba, která tvrdí, že splnila zákonné podmínky pro přechod nájmu bytu.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, partner, rodiče, sourozenci, zeť a snacha nebo vnuci, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.
  • Splňuje-li podmínky pro přechod nájmu více členů nájemcovy domácnosti, přejdou práva a povinnosti na všechny společně a nerozdílně.
  • Nájem bytu po přechodu nájemního práva skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel.
  • Nepřejdou-li práva a povinnosti na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na dědice.
  • Není-li dědic znám ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy smrti, může pronajímatel byt vyklidit a tím nájem zaniká.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, 1. máje č.p. 108 (bývalá budova Uranu), 2. patro

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o osvědčení přechodu nájmu bytu je nutno předložit:

  1. žádost o přechod nájmu,
  2. občanský průkaz žadatele a jeho manžela /manželky/,
  3. úmrtní list nájemce,
  4. výpis z evidenčního listu, že byl členem nájemcovy domácnosti nebo usnesení o dědictví.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Způsob přechodu nájemního práva se řídí dle občanského zákoníku.

 

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Neosvědčí-li pronajímatel přechod nájmu bytu a nedojde-li k vyklizení bytu, rozhoduje soud.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

Kontaktní osoba

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Popis byl naposledy aktualizován 18. 7. 2019

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Nastavení cookies