13.01.2022

Výměna řidičského průkazu

1. Identifikační kód

17-02-07

2. Pojmenování (název) životní situace

Výměna řidičského průkazu

3. Základní informace k životní situaci

Výměna řidičského průkazu se týká držitele řidičského oprávnění,

a) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,

b) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,

c) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný,

d) který žádá o výměnu řidičského průkazu Evropských společenství nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz,

e) který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu,

f) který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz Evropských společenství ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání žádosti a osobní účast žadatele
 • Cizinci, kteří žádají o vydání řidičského průkazu České republiky (udělení řidičského oprávnění), musí mít na území České republiky obvyklé bydliště, kde pobývají  nejméně 185 dnů v kalendářním roce.
 • Žadatel o výměnu řidičského průkazu je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti,
 • řidičský průkaz,

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je vyplněn příslušným pracovníkem a předán žadateli ke kontrole přímo na přepážkovém pracovišti. Žádost nelze předem vyplnit žadatelem

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • V případě změny údajů v řidičském průkazu správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu ve lhůtě do 20-ti dnů 200 Kč v hotovosti, nebo platební kartou při podání žádosti na přepážkovém pracovišti.
 • V případě, že řidičský průkaz je měněn pouze z důvodu uplynutí jeho platnosti, jeho výměna je bez poplatku.
 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu do 5-ti pracovních dnů 700 Kč v hotovosti, nebo platební kartou již při podání žádosti na přepážkovém pracovišti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Nejpozději do 20-ti kalendářních dnů od podání žádosti (správní poplatek 200 Kč)
 • Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od podání žádosti (správní poplatek ve výši 700 Kč)

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

S převzetím nového řidičského průkazu odevzdat původní řidičský průkaz. 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Informace pro žadatele - ePodání ZDE

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968
 • Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949

16. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
 • Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

Stávající platný řidičský průkaz zůstává žadateli až do převzetí nového řidičského průkazu.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

18. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies