13.01.2022

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

1. Identifikační kód

17-02-05

2. Pojmenování (název) životní situace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.

3. Základní informace k životní situaci

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského oprávnění.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a osobní účast žadatele.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11-14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti,
 • poškozený nebo zničený řidičský průkaz žadatele,

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je vyplněn příslušným pracovníkem a předán žadateli ke kontrole přímo na přepážkovém pracovišti. Žádost nelze předem vyplnit žadatelem.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu ve lhůtě do 20-ti dnů 200 Kč v hotovosti, nebo platební kartou při podání žádosti na přepážkovém pracovišti.
 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu do 5-ti pracovních dnů 700 Kč v hotovosti, nebo platební kartou při podání žádosti na přepážkovém pracovišti.

.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu". Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na území ČR. Po uplynutí doby platnosti potvrzení vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění druhopis řidičského průkazu.
 • Nový řidičský průkaz bude vydán ve lhůtě do 20-ti kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5-ti pracovních dnů.
 • Týká-li se hlášení mezinárodního řidičského průkazu České republiky, bude jeho duplikát vystaven neprodleně, zpravidla na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz – vydání  (udělení řidičského oprávnění).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

16. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies