12.05.2021

Žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

1. Identifikační kód

17-02-11

2. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

3. Základní informace k životní situaci

  • Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že jeho další výkon není potřebný.
  • O upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti rozhoduje na návrh osoby, jíž byl tento správní trest uložen, správní orgán, který přestupek projednal v prvním stupni.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které byl příslušným správním úřadem uložen správní trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, nebo jiná osoba na základě plné moci (dále jen zmocněná osoba).

U mladistvého může návrh podat též jeho zákonný zástupce nebo orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • Uplynutí poloviny doby výkonu správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • Podání žádosti

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), 3. patro, kancelář č. 309, 311, 314 a) – 314 d).

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný doklad totožnosti
  • rozhodnutí, kterým byla žadateli uložen správní trest zákaz činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
  • doklad o zaplacení pokuty, popř. splátek

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel je k dispozici na Odboru dopravy, oddělení registru řidičů, kancelář č. 309,  nebo na internetových stránkách Magistrátu města Liberec.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bezplatně.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Prosti usnesení o zastavení řízení o návrhu lze podat do 15 dnů odvolání.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

  • Lze žádat o upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, který byl uložen soudem?

Ano. V daném případě (po výkonu poloviny trestu zákazu činnosti) lze podat žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. Žádost se podává u příslušného soudu, který trest zákazu činnosti uložil.

20. Další informace

Bylo-li žádosti o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel vyhověno, je nutné ještě požádat o vrácení pozbytého řidičského oprávnění.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vrácení pozbytého řidičského oprávnění.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

18. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies