12.05.2021

Výpis z bodového systému

1. Identifikační kód

17-02-03

2. Pojmenování (název) životní situace

Výpis z bodového systému

3. Základní informace k životní situaci

Podání písemné žádosti osobně na oddělení registru řidičů

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.
  • Jiná fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a osobní účast žadatele, v případě jeho nepřítomnosti ověřená plná moc.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný doklad totožnosti

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o výpis z bodového systému je k dispozici na přepážkovém pracovišti.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 15,- Kč za první stránku, každá další i započatá stránka 5,- Kč. Poplatek lze uhradit hotově, nebo platební kartou při vydání výpisu přímo na přepážkovém pracovišti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

Na žádost řidiče vydá ověřený výstup z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy) i kontaktní místo veřejné správy - Czech POINT.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Výpis z evidenční karty řidiče.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

16. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies