Doprava

Rychlé info:

 • Registraci silničního vozidla vyřídíte v budově bývalého URANU (oddělení registru vozidel, Tř. 1. Máje 108, Liberec). Věc se zpravidla vyřizuje na počkání.
 • Možnost dotazů na informační lince registru vozidel  485 243 841.
 • Vydání nebo výměnu řidičského průkazu vyřídíte na přepážce v budově Nového magistrátu
 • Objednat se můžete on-line, vyhnete se tak možnému čekání ve frontě.

Co s sebou?

 • K žádosti o řidičský průkaz je nutné předložit platný doklad totožnosti
 • Řidičský průkaz v případě výměny nebo rozšíření řidičského oprávnění.
 • Doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:
  1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
  2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
  3. nájemní smlouva k nemovitosti,
  4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
  5. výpis z živnostenského rejstříku,…
 • Čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající 
  v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo náhradou za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz členského státu.
 • Žádost se podává elektronicky přímo na přepážkovém pracovišti.
 • Digitální fotografie občana se pořizuje přímo na přepážkovém pracovišti.
 • Správní poplatky za vydání řidičského průkazu do 20 dnů v případě nového dokladu či výměny se zápisem změny v dokladu je 200 Kč, u tzv. „blesků“ s lhůtou pro vydání do 5 pracovních dnů zaplatíte 700 Kč. Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby platnosti je zdarma (o výměnu lze žádat 90 dní před koncem platnosti dokladu).

 

Formuláře ke stažení

formulář ODRV č. 09 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY REGISTRAČNÍ ZNAČKY - NA NOSNÉ ZAŘÍZENÍ, ZA POŠKOZENOU

K umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol), nebo z důvodu poškození tabulky s přidělenou registrační značkou, nebo registrační značkou na přání.
 

formulář ODRV č. 10 - ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝROBY JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA

Povolení výroby pro první, druhý a případné další stupně výroby.
 

formulář ODRV č. 11 - ŹÁDOST O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI JEDNOTLIVĚ VYROBENÉHO/PŘESTAVĚNÉHO VOZIDLA

Schválení technické způsobilosti vozidel po přestavbě, např. demontáž bezpečnostní přepážky (přestavba vozidla kategorie N1 na M1) a pod., nebo schválení vozidla vyrobeného v prvním nebo dalších stupních výroby.
 

formulář ODRV č. 12 - ŽÁDOST O UZNÁNÍ TESTOVÁNÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA

Pro upuštění od ekopoplatku (vozidla starší 30 let, na základě platného testování vozidla na historickou původnost).
 

formulář ODRV č. 14 - ŽÁDOST O REGISTRACI HISTORICKÉHO VOZIDLA

Pouze pro historická vozidla, neregistrovaná v registru vozidel, starší 30 let, na základě platné klubové a krajské testace.
 

PLNÁ MOC - VZOR

Nejedná se o standartní formulář, pouze pomoc klientům co se týká obsahu ...
 
2
Následující

Nastavení cookies