08.11.2023
Jan Král

V sobotu 11. listopadu se vyhněte rádelským lesům

V sobotu 11. listopadu 2023 od 7 do 15 hodin bude zakázaný vstup do části honitby Rádlo (oblasti Rádla, Srnčího dolu a Proseče nad Nisou; viz mapa). Opatření je vydané kvůli intenzívnímu odlovu černé zvěře, která v daných podmínkách působí značné škody. Omezení je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti lidí a efektivního lovu prasete divokého. Dodržování zákazu se bude přísně kontrolovat, jeho porušení se bude trestat pokutou až 10 tis. korun.

V oblast Srnčího dolu a Rádla je dlouhodobě vysoký počet divokých prasat, které působí značné škody na majetku i pozemcích. Proto je nutné jejich počet snížit. Vymezená část honitby Rádlo se zákazem vstupu se vztahuje převážně na lesní porosty, kde je lov komplikovaný a nesnadný, je tedy potřebné zajistit podmínky pro efektivní a maximálně bezpečný lov.

Uzavření vstupu do lesů kvůli lovu a dodržování zákazu je důležité. V honitbě se bude pohybovat kolem 90 střelců a honců a 20 loveckých psů. „Lovci budou při střelbě používat výkonné střelivo, které má smrtící účinek po celé dráze letu, smrtelné mohou být i odražené střely, proto dbejte zákazů na tabulkách rozmístěných po lesích a v rámci vlastního bezpečí nařízení neporušujte,“ vyzývá návštěvníky lesů a chovatele psů ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Zákaz vstupu do lesů v sobotu 11. listopadu v čase 7 - 15 hodin

  •  oblast Srnčí důl 
  •  Proseč nad Nisou
  •  Rádlo - hranice dotčené oblasti vede po hraně lesa za zástavbou ulic Panenská, Bousova v městské části Žižkův vrch, podél ulice Jateční, zde se odklání jižním směrem podél trasy elektrovodu. Dále se napojuje na komunikaci I/65, kterou kopíruje až k odbočce silnice č. 2876 na Rádlo. Po pravé straně komunikace kopíruje lesní porost nad zástavbou v severní části obce Rádlo, zde se napojí na vedení vysokého napětí severním směrem, po cca 1,4 km se odklání východním směrem podél tramvajové tratě a vrací se zpět na Žižkův vrch. 

Celé znění veřejné vyhlášky včetně mapy oblasti.

Nastavení cookies