01.02.2022
Jan Král

Rekonstrukce klíčových mostů na průtahu Libercem

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) v polovině března 2022 zahájilo kompletní rekonstrukci mostů 35-024..2 a 35-022..2 na silnici I/35 v Liberci. Ukončení oprav, které budou na obou místech probíhat současně, se plánuje v říjnu příštího roku.

Silnice I/35, zejména pak průtah Libercem, patří mezi nejzatíženější úsek silnic I. třídy v Libereckém kraji. S denní intenzitou dopravy přes 51 tisíc vozů se jedná o jednu z nejvytíženějších silnic I. třídy v rámci celé ČR. Plánovaná rekonstrukce mostů, které jsou ve velmi špatném stavu a nesnesou další odklad, bude mít výrazný vliv na dopravní propustnost. Během stavby bude veškerá doprava svedena pouze do jednoho jízdního pásu, kterým se jezdí na Turnov, a to v režimu 2 + 1 (dva pruhy ve směru na Turnov).

Rekonstrukce obou mostů 35-024..2 a 35-022..2 začala v pondělí 14. března 2022. Dokončení předpokládá ŘSD v říjnu 2023. Poté by měla následovat oprava mostu 35-020..2 nad Košickou a oprava Libereckého tunelu.

Provoz na stávajícím levém jízdním pásu silnice I/35 bude po celou dobu výstavby vyloučen mezi exity 23 a 21. Veškerá doprava bude převedena na pravý jízdní pás. Řidiči se tak nebudou moci připojit na silnici I/35 ze silnice I/14 ve směru od Jablonce nad Nisou na Děčín a omezen bude sjezd z I/35 na I/14 ve směru od Turnova na Jablonec nad Nisou. Uzavřen bude také sjezd I/14 k aréně, sloužit bude pro staveništní dopravu.

Dvanáctipólová mostní estakáda ev. č. 35-024..2 délky téměř 237 metrů převádí komunikaci I/35 přes místní komunikace a překonává železniční trať Liberec–Tanvald, výtažnou kolej a železniční trať Liberec – Liberec-Dolní nádraží. Dále most překonává vodoteč Slunného potoka, areály soukromých firem a několik skládek. Most z roku 1976 je ve velmi špatném stavu, a proto již došlo například k uzavření odbočovacího pruhu do Jablonce v celé délce, k uzavření rychlého jízdního pruhu pro vozidla hmotnosti vyšší než 3,5 t a k omezení jeho šířky. Z posledních opatření bylo počátkem roku 2021 realizováno provizorní podepření nejvíce poškozených nosníků. Plánovaná rekonstrukce řeší demolici a následné nahrazení mostu.

Oprava úseku Klatovská–Košická s mostem ev. č. 35-022..2, který je rovněž z roku 1976 a jehož konstrukce je podle diagnostiky dožilá, představuje rekonstrukci levého jízdního pásu (směr Hrádek nad Nisou, Děčín) silnice I/35 v km 22,255–21,835. V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření komunikace s vytvořením průpletového úseku délky 300 m mezi směrově upraveným připojením větve silnice I/14 od Jablonce n. N. a sjezdem na Liberec-centrum. Zásadní proměnou projde i samotná nájezdová rampa od Jablonce, která má nyní příliš malý poloměr oblouku a dochází zde k nehodám. Stávající mostní estakáda (most ev. č. 35-022..2) bude nahrazena mostem o jednom poli s navazujícími opěrnými zdmi.

Zhotovitelem opravy mostu ev. č. 35-024..2 je společnost PORR a.s. a konstrukce armovaného svahu je sdružení Strabag a.s. a Integra stavby a.s. Celková hodnota obou rekonstrukcí činí 377 mil. Kč včetně DPH.

Objízdné trasy

Od Jablonce nad Nisou:

Pokud pojedete od Jablonce nad Nisou na Děčín, tak musíte opustit I/14 u Lidlu v Zeleném Údolí, odkud vede objížďka po Vratislavické ulici, přes Poštovní náměstí a po ulici Dr. Milady Horákové ke světelné křižovatce s Čechovou ulicí a dále po Šumavské, odkud se napojí na průtah. https://mapy.cz/s/kuvumemumu


Nákladní automobily nad 3,5 tuny nepojedou po ulici Dr. Milady Horákové, pro ně povede objízdná trasa z Poštovního náměstí po Hodkovické ulici k Makru. https://mapy.cz/s/pufesocase

Na Jablonec nad Nisou:

Řidiči mířící od Turnova do Jablonce nad Nisou musí využít sjezd u Makra nebo sjezd ke kruhovému objezdu České mládeže. V obou případech vede objízdná trasa po Hodkovické ulici, přes Poštovní náměstí, dále po Vratislavické ulici až za Lidl v Zeleném Údolí, kde se napojí se na I/14 na Jablonec. https://mapy.cz/s/bemugasanu nebo https://mapy.cz/s/nolopejoju


Stávající sjezd od Děčína na Jablonec a nájezd od Jablonce na Turnov BUDE možné využít.

Uzavírka ulic pod mostem

Rekonstrukce mostu č. 35-024..2 si vyžádá také částečné uzavření ulic Doubská, Mostecká a Otavská v úsecích přímo pod mostem. Tyto uzavírky by měly trvat nejméně po dobu demolice mostu a dále po určitou dobu v průběhu výstavby mostu.

Nastavení cookies