08.06.2022
Jana Kodymová DiS.

Dvanácté jednání liberecké městské rady

Dvanáctá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 7. června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM: Občané mohou opět hlasovat o projektech z participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Liberec. Celkem v něm „soutěží“ o přízeň veřejnosti 40 velkých a malých projektů za pět milionů

Liberečané můžou od  čtvrtka 9. června znovu hlasovat o projektech v rámci takzvaného participativního rozpočtu s názvem Tvoříme Liberec. Celkem budou letos rozhodovat o 40 velkých a malých projektech, na které město Liberec uvolní 5 milionů korun.

„Už v prvním kole před dvěma lety se ukázalo, že Liberečanům není lhostejné, jak naše město vypadá a jak se v něm žije. Smyslem celého projektu s názvem Tvoříme Liberec je zapojit občany více do rozhodování o využití části městského rozpočtu. Zároveň si lidé sami zvolí, jak vylepšit své okolí nebo zlepšit život ve své čtvrti,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Hlasování potrvá tři týdny a uzavře se ve čtvrtek 30. června.  Do hlasování v prvním ročníku se před dvěma lety zapojilo 3422 Liberečanů a rozhodovali o 29 projektech. Celková hodnota předložených návrhů byla přibližně 13 milionů korun. Každý hlasující může dát jednotlivým projektům tři kladné hlasy a jeden záporný hlas.

 

Bod č. 44/1: Rekonstrukce DH Vackova

Dětské hřiště ve Vackově ulici v Doubí pro město zmodernizuje firma Bohumila Hauptmanna za 3 130 284 K4 s DPH. Další veřejný prostor určený nejenom malým návštěvníkům bude zrekonstruován. Město Liberec má ve své správě  70 dětských hřišť.

„Je to další z prostředí, které jsme se v rámci postupné revitalizace rozhodli proměnit v moderní, odpočinkový a zároveň aktivní prostor, který po dokončení bude skvěle sloužit široké veřejnosti, především rodičům s dětmi. Celkem jsme za uplynulé 4 roky takto významně zmodernizovali nebo nově postavili deset podobných hřišť a další budou následovat. V Doubí zároveň nyní investujeme 70 milionů do rozšíření mateřinky a dalších 130 milionů do modernizace místní základní školy,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

V prostoru dětského hřiště Vackova dojde k arboristickému ošetření stávajících stromů, výsadbě 9 nových stromů, 46 keřů a 147 okrasných travin, celoplošné úpravě trávníků a rekonstrukci cestní sítě. Liberečané se dále dočkají nejenom nových herních a cvičebních zařízení, ale také nového mobiliáře.  Z herních prvků děti potěší dvě pružinová houpadla, zemní trampolína a závěsný kolotoč. Hitem dětského hřiště se jistě stane letadlo, protože celé hřiště je koncipováno jako airport. Tento multifunkční prvek v podobě letadla je vlastně velkou herní sestavou, která bude zahrnovat skluzavku, hrazdy, závěsnou houpačku, madla, tunel, šplhací tyče, atd. V neposlední řadě bude na místo osazena workoutová sestava a stůl pro stolní tenis. Práce začnou v průběhu léta.

 

Bod č. 56/1: Záměr odkupu společnosti TERMIZO, a.s., a Teplárna Liberec, a.s. do majetku SML

Liberec mění strategii. Z prodeje skupiny MVV bude usilovat pouze o spalovnu a teplárnu.

„Po konzultacích s naší poradenskou společností jsme dospěli k závěru, že v tuto chvíli jsme bohužel nuceni upustit od záměru ucházet se o odkup celé skupiny MVV Energie CZ. Usilovali jsme o to, aby s námi do této nabídky šla i další česká města. Celkem jsme jich oslovili osm, přičemž za klíčového partnera jsme považovali Prahu. Primátor Zdeněk Hřib nicméně možnost této spolupráce odmítl a odepsal, že Praha o to nemá zájem. Proto jsme se nyní rozhodli změnit strategii a zašleme nabídku na odkup pouze dvou konkrétních společností, a sice spalovny a teplárny, která nás pochopitelně dál enormně zajímají,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 8: Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2023

Liberecká městská rada na úterním jednání schválila časový plán se stanovením jednotlivých kroků v rámci přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2023.

Zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec je složitý proces vyžadující přesné zkoordinování činností všech odborů, vedení a orgánů města. Proto na něm začínáme pracovat už nyní,“ uvádí ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Podle předloženého harmonogramu proběhne první čtení návrhu rozpočtu ve druhé polovině září letošního roku. Druhé čtení pak v listopadovém termínu. To bude poslední možný termín pro změny návrhu rozpočtu. Následně bude návrh předložen k projednání a schválení do řádného zasedání zastupitelstva města dne 15. prosince 2022.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 34: Smlouva o spolupráci – Zásady pro spolupráci s investory – Zummer Everest, s. r. o

Liberecká městská rada uzavřela smlouvu o spolupráci s investorem Zummer Everest, s.r.o., (projekt Bydlení Rochlice) v rámci aplikace dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Liberec“.

Z celkové vypočítané výše příspěvku 1 284 000 Kč bez DPH bude odečteno Nefinanční plnění v hodnotě 250 000 Kč bez DPH určené na obnovu Božích muk nedaleko plánovaného projektu, přesněji v Dukelské ulici č. 463/29. Hodnota výše uvedeného Nepeněžního plnění byla odhadnuta na základě povědomí smluvních stran o cenách obvyklých a byla stanovena fixní částkou. Výše finančního plnění bude po odečtení této částky 1  034 000 Kč bez DPH.

„Prostředí této dlouho opomíjené části města dostane nový impulz. Sakrální památka na dávné časy bude korunkou této krásné stavby,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Smlouvu o spolupráci bude ještě projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém červnovém jednání ve čtvrtek 30. června od 15  hodin.

 

Bod č. 42: Schválení poskytnutí individuální dotace pro pořadatele Prima FRESH festivalu Liberec z rozpočtu statutárního města Liberec

Rada města Liberce rozhodla o poskytnutí udělení dotace ve výši 49 000 Kč z rozpočtu města  pro pořadatele Prima FRESH festivalu Liberec, společnost Pigs production s.r.o. Festival proběhnul minulý víkend v parku v Budyšínské ulici v Liberci

Prima FRESH festival je prestižní kulinářskou akcí na vysoké úrovni, kde se setkává široká odborná i laická veřejnost včetně rodin s dětmi. Festival prezentuje město Liberec jako místo s rozvinutou kvalitní gastronomií. Podporuje gastroturismus, a tím i regionální gastronomii, restaurace, výrobce regionálních potravin, pivovary, minipivovary, a to nejen během konání samotného festivalu, ale s přesahem na celý rok. Festival přitahuje pozornost gastroturistů a turistů obecně, ti návazně navštěvují liberecké památky a kulturní akce apod. Podle průzkumu agentury CzechTourism je finanční efekt festivalu pro cestovní ruch města 11 milionů Kč. Mimolibereckých návštěvníků festivalu je přibližně 49 %.

„Myslím, že právě proběhlý festival se povedl po všech stránkách. Lidé byli spokojeni a Liberec je po boku ostatních velkých měst na mapě gastrozážitků,“ říká náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

 

Bod č. 47: Vypsání ZŘ na zakázku "Oprava komunikace a parkovacích míst –ulice Sněhurčina, Liberec

Město vypisuje veřejnou zakázku na stavební práce pro opravu komunikace a zhotovení parkovacích míst na sídlišti Kunratické, přesněji ve Sněhurčině ulici. Celková délka upravovaných úseků je přibližně 409 metrů.

K podání nabídky vyzveme 7 osvědčených firem. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 6,5 milionů korun, bez DPH. Hotovo by podle předpokladu mělo být do konce letošního srpna,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

„Léta odkládaná oprava komunikace Sněhurčina bude z provozních důvodů rozdělena na etapy. Půjde o kompletní opravu povrchu komunikace a parkovacích míst. S ohledem na to, že se jedná o slepou ulici, bude v době opravy I. etapy umožněn průjezd přes chodník od školy, a to je důvodem, proč bude oprava probíhat o prázdninách,“ komentuje člen Rady města Liberce Petr Židek.

 

Bod č. 50: Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na akci "Terénní úprava podél ul. Dobiášova"

Do října letošního roku provede liberecká společnost Bagro-Trans  s.r.o., terénní úpravu zemní pláně s vyrovnanou bilancí zemních prací a s následným zhotovením vrstev ze štěrkodrti pro zajištění dostatečné únosnosti v lokalitě Dobiášovy ulice. Za stavební práce město zaplatí 812 630 Kč bez DPH.

 „Tato akce navazuje na majetkoprávní operaci, kdy město na jaře letošního roku vykoupilo pozemek od správce konkursní podstaty, a to právě s cílem zlepšení situace s parkováním na sídlišti v Rochlici a nejbližším okolí,“ doplňuje náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu Zbyněk Karban.

„Nedostatek míst k parkování je dlouhodobý a palčivý problém většiny sídlišť. Touto realizací plochy, kde lze vozy odstavit, ten problém alespoň malinko zmenšíme, byť k dokonalosti to má daleko. O potřeby více míst k parkování jsme upomínáni při každém setkání s občany na sídlišti Dobiášova,“ říká náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

 

Radní Petr Židek

Bod č. 53: Schválení pokynu zřizovatele SML příspěvkové organizaci TSML na osazení dopravního značení v ulicích Vrchlického – Hlávkova

Technické služby města Liberce, p.o., osadí dopravní značení v ulicích Vrchlického a Hlávkova. Hodnota provedení je v celkové výši 1 075 164 Kč. Součástí  akce  je  odstranění  119  kusů  stávajících  značek. Touto změnou dopravního režimu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu v lokalitě. Termín realizace akce je stanoven na 6 týdnů.

Zjednosměrněním ulic v lokalitě Vrchlického - Hlávkova docílíme zvýšení počtu parkovacích míst podélného stání. Dnes zde parkují přibližně dvě stovky vozidel, na mnoha místech v rozporu se zákonem. Touto organizací dopravy vznikne 505 - 525 nových, legálních parkovacích míst. V této oblasti se nám tím podaří opět výrazně zlepšit komfort parkování pro místní obyvatele. Instalaci dopravního značení budou pro město provádět technické služby. Akce proběhne v období letních prázdnin a celkové ´přeznačení´ daných ulic potrvá zhruba šest týdnů,“ uvádí radní Petr Židek.

Nastavení cookies