08.03.2023
Jana Kodymová DiS.

Čtvrté jednání liberecké městské rady

Čtvrtá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 7. března Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 28: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na vybavení odborných učeben projektu "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy"

Modernizace budovy základní školy U Školy jde do finále. Žáci i učitelé mohou od března využívat nové vybavení a vkusně rekonstruované interiéry. Stavební úpravy, které ve škole U Školy realizovala firma čekro CZ s.r.o., skončily začátkem února. Budovu stavební firma převzala loni v červnu a celkové náklady jsou ve výši 45 milionů korun. Stavební úpravy vyšly na 39 454 506 Kč s DPH a následné vybavení učeben 6 410 665 Kč, včetně DPH.

Věřím, že všechny uvedené stavební úpravy i nově vybavené odborné učebny zvýší komfort pro žáky i pedagogy a díky vybavení učeben o nové didaktické vybavení se vzbudí  zájem o přírodovědné předměty i cizí jazyk,“ komentuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Dodavatel vybavení AV MEDIA SYSTEMS, a.s., dokončil montáž a instalaci nábytku a IT vybavení do odborných učeben. Ty jsou určeny k výuce jazyků a přírodních věd. Díky realizaci projektu je škola vybavena nejen novými pomůckami pro odborné předměty a novým nábytkem ve dvou odborných učebnách, ale byl upraven zejména prostor šaten, kde se dříve nacházela plíseň a vysoká vlhkost. Prostory tak už nebyly pro žáky vhodné ze zdravotních důvodů. 

Pro zajištění bezbariérovosti objektu má škola nyní nový vstup, výtah, bezbariérové WC a v prostorách šaten jsou sjednocené výšky podlah.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 8: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu projektu "Využití areálu městského  stadionu  v  Liberci  při  hasičských  soutěžích  pořádaných  SH  ČMS – Okresním sdružením hasičů Liberec"

Město Liberec podpoří dotací v celkové výši 38 000 Kč mládežnické hasičské soutěže pořádané SH ČMS - Okresním sdružením hasičů Liberec, které se letos uskuteční v areálu  městského stadionu  v Liberci od května do července.

„Považujeme hasičské sporty za rovnocenné s ostatními. Naši malí hasiči dlouhodobě dosahují dobrých výsledků v rámci hasičských sportů. I proto považujeme za důležité, abychom pomohli podpořit konání krajské soutěže,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 15: Návrhy  na  řešení  hromadného  podnětu  na  výstavbu  moderního  a  bezpečného  Skateparku – celobetonového a bezúdržbového

Skatepark, který provozuje město Liberec v Barvířské ulici, je přístupný veřejnosti a určený pro provozování skateboardingu, freestylové  jízdě  na  bmx  a  mtb  kolech  nebo  koloběžkách.  Jedná  se  převážně  o  plochu  zpevněnou asfaltovým povrchem o rozloze cca 2300 m2. Skatepark čeká celková rekonstrukce. Nově bude celobetonový a všechny prvky budou modernizované a bezpečnější.

„Město nechá zpracovat projektovou dokumentaci pro plánovanou přestavbu libereckého Skateparku v Barvířské ulici. Modernizace je jedním z bodů našeho programového prohlášení a počítáme s investicí do tohoto areálu s částkou okolo 8 milionů korun. Měl by na základě spolupráce i se zástupci skateboardové komunity vzniknout nový celobetonový komplex s vyšší kvalitou povrchů,  a tím i s vyšší bezpečností a snadnější údržbou,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Toto sportoviště využívá od jara do podzimu několik stovek skateboardistů a cyklistů pro volnočasové vyžití i trénink. Denně se zde pohybuje až několik desítek aktivních návštěvníků. Na ploše skateparku jsou umístěny následující překážky: U-RAMPA,  PODIUM,  FUNBOX,  SPINA, WALL  RIDE,  VELBLOUD,  SLIDEBOX,  BOXY,  VELKÁ  PYRAMIDA,  TRANSFER  a  soubor ocelových rozjezdových ramp. Dále je zde dřevěný domek pro uskladnění nářadí a rozmístěno pár laviček.

Skatepark je od března loňského roku pravidelně opravován sjednanou servisní společností. Je využíván několika stovkami skateboardistů a cyklistů pro volnočasové vyžití. Návštěvnost je v době prázdnin a krásného počasí veliká. Obvykle bývá otevřeno od poloviny března do listopadu, podle počasí.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 33: Uzavření smlouvy o dílo na deratizaci města Liberec

Celoplošnou deratizace na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberce provede v roce 2023 firma LIDEZIN  CZ,  s.r.o., ve třech kolech, celkově za 235 000 Kč včetně DPH.

Deratizace postihuje prakticky celé území města, které je blíže plošně vymezeno 29 lokalitami, se zaměřením na veřejně přístupná prostranství v majetku statutárního města. Jedná se především o sídliště a místa s větší koncentrací obyvatel, dále parky a ulice, náměstí, chodníky, plochy veřejné zeleně a další volně přístupné prostory. Samospráva města Liberce neřeší deratizaci na soukromých pozemcích, ve výrobních halách ani na plochách nákupních center.

Celoplošná deratizace byla v minulosti prováděna dvakrát ročně. Z důvodu reakce na mírné zimy však byla frekvence takových zásahů zvýšena na tři celoplošná kola. Zdrojem potravy pro hlodavce jsou zejména otevřené nádoby na odpad či odkládání odpadu mimo nádoby,“ vysvětluje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

V praxi je deratizace prováděna v období březen až květen, pak v červenci  až srpnu a nakonec od října do listopadu. Závisí na klimatických podmínkách. V rámci každého kola deratizace jsou jednotlivá místa pokládky nástrah ještě opakovaně kontrolována a v případě potřeby jsou doplňovány nové nástrahy. Dále se pružně reaguje také na další jednotlivé požadavky občanů v průběhu roku.

 

Bod č. 37: Smlouva o zajištění zalesnění pozemků a o spolupráci stran při jeho realizaci

Městská příspěvková organizace Městské lesy Liberec, p.o., a společnost TMR Ještěd, a.s., uzavřou smlouvu o zalesnění vybraných 10 hektarů zemědělských ploch, 10 hektarů lesních ploch, z toho 2 hektarů na Ještědu.

„Jedná se mimo jiné o zalesňování ploch po kůrovcové kalamitě podle schváleného memoranda mezi společností TMR a statutárním městem Liberec v lokalitě na Ještědu, čímž se naplňuje vzájemná dohoda o kompenzaci za dříve odstraněné lesní plochy. Za loňský rok už tam byla zalesněna plocha cca 3,3 hektaru zhruba za půl milionu korun, letos pak počítáme se zalesněním více než dvou hektarů přímo na Ještědu,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Bod č. 37/1: Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova

Město Liberec zmodernizuje další dětské hřiště, tentokrát v Kropáčkově ulici v horní části Ruprechtic. Na zhotovitele akce nyní vypisuje výběrové řízení, ve kterém osloví 5 firem. Celkové předpokládané náklady činí 5 965 300 Kč s DPH a zahrnují asanaci veřejného prostoru a revitalizaci sportoviště. Modernizace hřiště by mohla podle předpokladu být hotova začátkem nového školního roku.

Dojde ke  zhotovení nového umělého trávníku, instalaci workoutové sestavy včetně vybudování její dopadové plochy z pryžového granulátu. „Dále budou provedeny terénní úpravy, trávníky, zpevněné povrchy, kontejnerové stání, opěrné zdi a zábradlí. Bude dodán a instalován mobiliář, houpačka a tabule s provozním řádem. Budou provedeny výsadby, včetně následné pětileté povýsadbové péče,“ popisuje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 40: Bezplatné parkování pro elektromobily v rezidentních zónách bez parkovací karty

Liberecká města rada se zabývala tématem vydávání parkovacích karet pro ekologicky šetrné automobily (elektromobily) a o jejich podpoře ve městě.

Parkovací systém je regulační opatření, které má vést k usmiřování dopravy v klidu, nikoli podporovat trh. Už z podstaty evropských politik musí vozidel s nárokem na elektromobilní registrační značky přibývat. Elektromobily mají v současné době všechna městská placená parkoviště v Liberci zdarma. V současné  době  je  vydaných  40 parkovacích  karet  pro  elektromobily. Díky kartám mohou v předem vymezených časech stát na rezidentní (modré zóně) od 8 do 16 hodin ve všední den.

Vedení města se aktivně snaží podporovat ekologicky šetrná vozidla, ale zároveň musí mít na zřeteli potřeby místních obyvatel a podnikajících subjektů. Alespoň částečná saturace potřeb rezidentů a abonentů je zajištěna regulovaným stáním v tzv. modrých zónách a nechceme povyšovat provozovatele ekologicky šetrných vozidel nad zájmy místních. Regulační charakter modrých zón by v tomto případě byl narušen. Vedení města vnímá dosavadní podporu provozování ekologicky šetrných vozidel jako dostatečnou. Bezplatná stání vozidel s registrační značkou EL na veřejně přístupných parkovištích nebo finanční zvýhodnění ve výši 50 Kč za vydání parkovací karty pro taková vozidla, která následně mohou v předem určených časech stát na modrých zónách, je více než dostatečným vstřícným krokem města. Nevylučujeme ovšem další rozvolnění pravidel v budoucnu, nicméně dosavadní praxe se zatím osvědčila,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 44: Výměna parkovacích senzorů a sjednocení technologie

Město vymění 235 parkovacích senzorů a sjednotí technologii, která avizuje obsazenost na libereckých placených parkovacích stáních. Výměna těchto čidel vyjde město na 1 734 317 Kč s DPH.

Systém funguje dobře, zobrazuje jednak informace na příjezdových tabulích, tak na webu města. Sjednocením technologie se nám to celé zjednoduší a i servis systému bude efektivnější. Aut je hodně, ale takto alespoň mají řidiči informaci, kde je volno a kde není,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie  Jiří Šolc.

Město dosud sleduje obsazenost všech svých parkovacích míst prostřednictvím systémů dvou společností. Jednou je ČD Telematika, která spravuje 235 kusů snímacích senzorů, které jsou  umístěny v zemi, 10 cm pod povrchem. V současné době končí životnost napájecích baterií těchto čidel. Osazené sensory jsou nefunkční a jejich výměna by znamenala nemalé finanční náklady. Městský informační systém (informační tabule) a tímto i široká veřejnost dostávají nepřesné informace.

Dalších 1003 senzorů pak spadá do správy kolínské firmy SPEL, a.s. Tento systém je plně funkční, a tak zabezpečuje plnohodnotnou a relevantní informovanost řidičů. Nyní dojde k výměně baterií u 235 senzorů a ke sjednocení celého systému pod společnost SPEL, a.s.

Přenos informací o obsazenosti dané lokality se zobrazuje na navigačních cedulích. Ty jsou rozmístěny po celém městě. Informačních tabulí je 67 a v současné době jich 8, z důvodu nefunkčnosti baterií senzorů v zemi, nezobrazují správná data o vytíženosti parkoviště, proto jsou v tuto chvíli vypnutá.

Výměnou  parkovacích  sensorů  dojde ke sjednocení používané technologie, což přinese nemalé úspory, ať už v ekonomické, tak i ve zdrojové oblasti obecně. Nové snímací sensory jsou naproti tomu umístěny zároveň s povrchem komunikace a nevyžadují žádné další externí zdroje elektrické energie. Sjednocení technologií přenosu dat ze senzorů na cedule a správa pod jednu společnost zaručuje nulovou chybovost a jednotnou logistiku celého systému.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Mimo RM: Liberec získá granty z programu Horizont Evropa 2020. S partnery bude řešit téma vzniku komunitní energetiky ve městě a udržitelné městské mobility s cílem snižování emisí skleníkových plynů

Město Liberec uspělo se svými dvěma projekty podanými do programu Evropské unie Horizont Evropa. Tento program pomáhá v boji proti změně klimatu, při dosahování cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje, zároveň posílení konkurenceschopnosti a růstu zemí EU. Pro Liberec to představuje novou zkušenost na poli výzkumných projektů a velký úspěch v rámci konkurence dalších evropských států.

V návaznosti na členství města v Misi Evropské unie 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst se začal Liberec zajímat o nové cesty, jak navýšit své kapacity pro snižování emisí, o nová partnerství a nové možnosti financování. Stal se proto členem dvou konsorcií, která společně dotační žádosti podala.

Velkým úspěchem je projekt v rámci výzvy „Pilotní města“, kde Liberec uspěl s projektem týkajícím se založení komunitní energetiky ve městě. Dvouletý projekt bude zpracovávat společně s Teplárnou Liberec, Technickou univerzitou v Liberci a společností LEEF Technologies. Kromě mapování ideálního nastavení fungování komunitní energetiky v Liberci má projekt přesah i do domény udržitelné mobility, komunikace a vzdělávání. Má být mimo jiné rozšířena dobíjecí infrastruktura pro elektromobilitu a nastavena efektivní komunikační platforma pro členy energetického společenství a klíčové stakeholdery ve městě. Konsorcium získá grant ve výši 1 mil. EUR, z čehož 400 tis. EUR připadne městu.

„V rámci naší snahy o snižování emisí ve městě spatřuji velký význam v navázání bližší spolupráce právě s Teplárnou Liberec v oblasti komunitní energetiky. Toto téma město s teplárnou již nějakou dobu řeší a příležitost, jak společný projekt financovat, přišla ve vhodnou chvíli. Pro město představuje získání grantu z programu Horizont Evropa velký úspěch, je to pro města nezvyklý dotační zdroj, přičemž pro rozpočet města je pozitivní, že jde o dotaci bez podílu žadatele,“ uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti. „Je zřejmé, že v současné době je více než nutné řešit témata týkající se rostoucích cen energií, energetické soběstačnosti, bezpečnosti a související problematiku energetické chudoby,“ doplňuje náměstek Adam Lenert. „Zároveň bych touto cestou chtěl poděkovat všem partnerům v tomto projektu, za odvedenou práci, zejména pak odboru strategického rozvoje a dotací,“ uzavírá první projekt náměstek Adam Lenert.

Druhý úspěšný projekt se týká oblasti udržitelné mobility, konkrétně řešení palčivého problému parkování rezidentů na sídlištích. Město je součástí mezinárodního konsorcia, jeho přímým partnerem bude ČVUT, a smyslem bude navrhnout a testovat možná řešení rezidentního parkování na vybraném sídlišti za pomoci zapojení SMART technologií.

„Problém parkování na sídlištích je pro město dlouhodobě palčivý, a proto když nás dopravní fakulta ČVUT oslovila k možnosti spolupráce, rádi jsme se do konsorcia zapojili. Je to pro nás navíc obecně příležitost navázat kontakty a spolupráci s dalšími městy, sdílet naše dílčí výstupy a dobrou praxi napříč evropskými městy,“ uvádí Šárka Prachařová, statutární náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace. 

Vedle vlastních dotačních žádostí bude město i součástí projektu financovaného z programu Horizont Evropa, který bude realizovat v rámci mezinárodního konsorcia firma Enviros. Pro město Liberec bude navrhován optimální finanční model, jak financovat aktivity navržené Adaptační strategií, která je v tuto chvíli zpracovávána, a to jak z veřejných, tak soukromých zdrojů. Výsledky projektu by mohly proto pomoci řešení problému s nedostatečnými zdroji na financování podobného typu aktivit.

„Všechny tyto projekty jsou pro nás jednou z cest, jak město posouvat dále, a to zejména s ohledem na náš závazek týkající se klimatické neutrality, vyplývající z našeho členství v EU Misi 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst do roku 2030,“ uvádí Šárka Prachařová. „Jsme jediným českým městem, které se mise účastní, a spatřujeme v tom příležitost, jak zahájit dlouhodobou, náročnou systémovou změnu ve městě, zahájit spolupráci s různými partnery v území, a jak navýšit naše kapacity nutné pro realizaci souvisejících aktivit,“ doplňuje náměstkyně Šárka Prachařová.

Nad rámec těchto projektů Liberec připravuje významný posun v oblasti energetiky, a to přípravou nového odboru energetického managementu, který bude mít pravděpodobně 5 pozic. Hlavní náplní toho odboru bude zejména práce na nastavení energetické koncepce města a energetické koncepce jednotlivých městských budov, která by měla přinést úsporu v rámci mandatorních výdajů města na energie. Další neméně významnou náplní tohoto odboru bude konzultační činnost pro širokou veřejnost. V ideálním případě bude tento odbor občanům odborně radit, jak postupovat v rámci možných energetických úspor v rámci svých objektů. „Odbor by mohl vzniknout nejdéle v květnu a ideálně by mohl začít naplno fungovat od září letošního roku, pokud se nám ho povede personálně naplnit, protože i v této oblasti je velký nedostatek odborníků,“ uvádí náměstek Adam Lenert.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Bod č. 30: Participativní rozpočet pro rok 2023

Návrh pravidel a harmonogramu participativního rozpočtu pro rok 2023 projednala Rada města Liberce na svém 4. letošním jednání. Na základě toho budou nyní pravidla projednána v zastupitelstvu města, příslušných komisích a výborech. Participativní rozpočet bude v roce 2023 už třetím ročníkem tohoto projektu.

Participativní  rozpočet  obecně  představuje  inovativní  nástroj  zlepšující  komunikaci  mezi  radnicí  a občany  při  rozhodování  o  rozdělení  části  financí  z  městského  rozpočtu.  Obyvatelé města podávají návrhy na úpravy veřejného prostoru, magistrát posuzuje realizovatelnost těchto návrhů  a  vyvrcholením  procesu  je  hlasování  občanů  o  tom,  které  návrhy  mají  být  z  peněz participativního rozpočtu realizovány.

Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodují lidé o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Došlé návrhy pak soutěží o podporu veřejnosti,“ doplňuje Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Pro realizaci návrhů participativního rozpočtu města Liberce pro rok 2023 bude vyhrazeno 8 milionů korun. Tato částka bude využita v období dvou let po skončení hlasování, případně převedena do rozpočtu následujícího roku s tím, že musí být vynaložena na návrhy občanů, které budou předloženy a vybrány ve shodě s následujícím postupem  na  základě  jasně  definovaných  pravidel  odsouhlasených  zastupitelstvem  města.

„Vzhledem k popularitě participativního rozpočtu jsme se rozhodli nejen navýšit finance na nápady Liberečanů z 5 milionů na 8 milionů korun, ale nově se hlasování bude konat každoročně. Novinkou je i to, že se o přízeň veřejnosti budou moci ucházet nápady v hodnotě až 2 miliony korun,“  komentuje  Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

V rámci nastavení pravidel jsou přitom řešena kritická místa, která by mohla vyvolávat konflikty nebo město do budoucna zatížit. Například bude umožněno využití i záporných hlasů, které eliminují kontroverzní projekty a platí třeba i pravidlo, že projekt nesmí generovat provozní náklady větší než 10 % pořizovací ceny. Vedení města Liberec sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu využívá také jako informaci o potřebách obyvatel a jejich představách o rozvoji města.

V minulém ročníku v roce 2022 byly občany vybrány k realizaci následující:

Velké projekty:

·Lesní koupaliště,

·Místo, které nás spojí,

·Hřiště Spáleniště,

·Bezpečná cesta nejen pro děti do školy.

 

Malé projekty:

·Kultivovaný předprostor Kina Varšava,

·Rozkvetlá Fügnerka,

·Ostašovský parčík pro děti,

·Revitalizace veřejného prostoru před ZŠ 5. května, Liberec,

·Nisa – trojúhelník pod sídlištěm  – hřiště,

·Dětské hřiště Wintrova,

·Návrat sochy Mír (Dívka s holubicí) před vlakové nádraží.

Některé z těchto projektů už byly realizovány (například Ostašovský parčík pro děti nebo Dětské hřiště Wintrova). Také z nevybraných projektů navíc byly některé realizovány, i když třeba ne v plném rozsahu. Například se jednalo o projekt Kopřivy u autobusové zastávky Rychtářská, v rámci kterého byly odstraněny kopřivy a na místě došlo k výsadbě několika druhů keřů. Dalším příkladem je projekt Oprava a dovybavení hřiště v Kateřinkách. Zde už proběhlo jednání s místními zástupci a v roce 2023 dojde k dílčí opravě herních prvků a jejich dopadových ploch.

 

Harmonogram participativního rozpočtu 2023

Období

Fáze

Leden – únor 2023

Vytvoření pravidel a harmonogramu participativního rozpočtu Komisí pro místní Agendu 21.

Březen 2023

Schválení pravidel a harmonogramu Radou města Liberec a Zastupitelstvem města Liberec.

Zahájení informování veřejnosti a klíčových partnerů o novém ročníku participativního rozpočtu.

Duben – červen 2023

Podávání návrhů s možností konzultace ze strany Magistrátu města Liberec.

Červenec – srpen 2023

Posuzování návrhů z hlediska realizovatelnosti jednotlivými odbory magistrátu (Kancelář architektury města, Odbor ekologie a veřejného prostoru, Odbor dopravních staveb, Odbor Územního plánování, Odbor správy veřejného majetku, Odbor majetkové správy a sportu), Komisí pro místní Agendu 21 a vedením města.

Zahájení přípravy webu pro prezentaci návrhů a hlasování o nich.

Říjen 2023

Prezentace návrhů pro hlasování směrem k veřejnosti.

Hlasování občanů o návrzích.

Listopad 2023

Vyhlášení výsledků hlasování.

Prosinec 2023

Schválení alokace financí na realizaci vítězných návrhů v rámci rozpočtu Statutárního města Liberec pro rok 2024.

Leden 2024 –prosinec 2025

Realizace vítězných projektů, a to primárně Odborem ekologie a veřejného prostoru.

 

 

 

Nastavení cookies