služby a dodávky

číslo smlouvy název smlouvy předmět smlouvy název smluvní strany datum uzavření datum ukončení odbor
7/12/0023 Smlouva o dodávce tepelné a elektrické energie Výroba a dodávka energie do objektů galerie a bazénu v Liberci Warmnis spol. s r.o., Ovocná 157/2, 460 06 Liberec 6 4.6.2012 4.6.2012 Strategického rozvoje a dotací
0018/12/0004 Servisní smlouva Servisní služby nutné k provozování Technologického centra ORP a obcí ve správním obvodu ORP Liberecká IS, a.s. 21.6.2012 5 let Odbor informatiky a řízení procesů
0018/12/0003 Smlouva o dílo Realizace projektu Technologického centra ORP a obcí ve správním obvodu ORP Liberecká IS, a.s. 21.6.2012 nejpozději do 31.1.2013 Odbor informatiky a řízení procesů

8/12/0067 SMKS

Smlouva o dílo

Zajištění deratizačních prací

Lidezin, s.r.o.

10.5.2012

30.6.2012

Odbor správy veřejného majetku

0012/12/0010 Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Česká pošta, s.p. 28.5.2012 30.6.2013 odbor kancelář tajemníka
04/12/0162 Smlouva o dílo Úklid bytových domů ul. Krejčího 1175 – 1178 FIRST clean, s.r.o. 3.4. 2012 31.12.2013 humanitní
10/11/0083 Smlouva o dílo Realizace náhradních výsadeb na území města Ekoflora Liberec, s.r.o. 18. 10 2011 18. 10 2014 Odbor správy veřejného majetku
10/11/0088 Dodatek č. I. ke Smlouvě o dílo Změna splatnosti ceny díla – realizace „Náhradních výsadeb“ Ekoflora Liberec, s.r.o. 18.10.2011 31.5.2012 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0065SMKS Dodatek č. II. ke Smlouvě o dílo Úprava sazby DPH – navýšení faktury za „Náhradní výsadby! podzim 2011 Ekoflora Liberec, s.r.o. 10. 5. 2012 5/2012 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0032 SMTS Smlouva o dílo Celoroční údržba rekultivované skládky Zlaté návrší TSML 30.5.2012 31.5.2014 Odbor správy veřejného majetku
0018/12/0003   Smlouva o dílo Realizace projektu Technologického centra ORP a obcí ve správním obvodu ORP  Liberecká IS, a.s. 21.6.2012 31.1.2013  Odbor informatiky a řízení procesů 
0018/12/0004  Servisní smlouva Servisní služby nutné k provozování Technologického centra ORP a obcí ve správním obvodu ORP Liberecká IS, a.s.  Liberecká IS, a.s. 21.6.2012  5 let  Odbor informatiky a řízení procesů
0018/12/0005  Poskytování služeb Poskytnutí služby v oblasti tvorby a realizace webovských stránek s redakčním systémem pro Statutární město Liberec na technologii WebJET Liberecká IS, a.s 15.6.2012  31.7.2012 Odbor informatiky a řízení procesů
3/12/0015 Smlouva o zajištění právních služeb a poskytování právní pomoci Zastupování SML v soudním řízení ve věcech žalob proti rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – MS ČR 2009 v klasickém lyžování  Mgr. David Hejzlar  27.6.2012 Odbor právní a veřejných zakázek
6/11/018 Smlouva o dílo Smlouva o dílo „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ AQE advisors, a.s. 2.12. 2011 30.6.2015 Strategického rozvoje a dotací
6/11/018/01 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ AQE advisors, a.s. 23.2. 2012 30.6.2015 Strategického rozvoje a dotací
3/12/0015 Dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění právních služeb a poskytování právní pomoci Mgr. David Hejzlar  17.9.2012 Odbor právní a veřejných zakázek
0018/12/0007 Servisní smlouva Poskytnutí servisních služeb k SW pro zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP) ORTEX spol. s r. o. 30.7.2012    Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
0018/12/0008 Servisní smlouva Poskytnutí servisních služeb k SW pro zajištění předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP) ORTEX spol. s r. o. 30.7.2012    Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
0012/12/0012 kupní smlouva kupní smlouva na dodávky kancelářských potřeb ART pap s.r.o 10.7.2012 10.7.2013 Odbor kancelář tajemníka
7/12/0046 Smlouva o zajištění provozu služby Zajištění provozu SW nástroje v rámci produktivního provozu – II.etapa Liberecká IS, a.s.  30.7.2012 Doba neurčitá Strategického rozvoje a dotací
7/12/0019 Smlouva o poskytování služeb Zavedení SW nástroje pro tvorbu a správu procesního modelu – I.etapa Liberecká IS, a.s.  30.7.2012   30.8.2012 Strategického rozvoje a dotací
07/12/0018 Smlouva o dílo Zavedení korporátního a procesního řízení            AQE advisors, a.s. 3.7.2012 10.10.2012 Strategického rozvoje a dotací
0018/12/0010 Licenční smlouva Dodatek č. 2 k licenční smlouvě o užívání aplikace E-ZAK QCM, s.r.o. 10.8.2012 Odbor informatiky a řízení procesů
18/12/0006 Poskytování služeb Zajištění provozu a přístupu k systému zadávání veřejných zakázek E-ZAK Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 9.8.2012 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/06/0031 Dodatek k rámcové smlouvě Doplnění oprávněných osob do rámcové smlouvy T-Mobile CR,a.s., Tomíčkova 2144/1 Praha 4 29.6.2012 Doba neurčitá KT
7110/12/0004 Smlouva o dílo Koncepce řešení dopravy v centru města, zapojení Revoluční ulice do systému pěší zóny - Liberec SIADESING Liberec s.r.o. 28.6.2012 20.7.2012 Odbor hlavního architekta
0018/12/0011 Smlouva o dílo Dodatek č.2 k smlouvě o dílo (implementace E-ZAK) QCM, s.r.o. 10.8.2012 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
10/12/0114 Smlouva o dílo Příprava podkladů, grafické zpracování a  aktualizace webových stránek www.oslavyjestedu.cz           Barbora Vykypělová 9.7.2012 31.12.2012  Sportu a cestovního ruchu
068/2012 Smlova o poskytnití licence na kartografické dílo Propagační materiál města Liberce (cedule v nákladu 200 ks a zveřejnění na webu města)             Kartografie PRAHA, a.s.  25.7.2012 25.7.2014 Sportu a cestovního ruchu
10.12 Smlouva o poskytnutí reklamy Zabezpečení reklamy poskytovatele v knize "Putování s vílou Izerínou po Jizerských horách" JIZERSKÉ HORY - TURISTICKÝ REGION LIBERECKO, JABLONECKO, FRÝDLANTSKO A TANVALDSKO 4.6.2012 Sportu a cestovního ruchu
10/12/0151 Dohoda o prodeji vstupenek Prodej 19 ks vstupenek na 18. Mistrovství Evropy seniorů v lehké aktletice Stadtverwaltung Zittau             25.7.2012 25.8.2012 Sportu a cestovního ruchu
10/12/0082 Smlouva o uměleckém výkonu  Koncert hudební skupiny Priessnitz v rámci 10. ročníku Oslav Ještědu     Vendula Kraslová 11.6.2012 30.6.2012 Sportu a cestovního ruchu
8/12/0082 Smlouva o dílo Úprava prokazatelné ztráty v roce 2012 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 30.8.2012 31.12. 2012 Odbor správy veřejného majetku
7/12/0035 Smlouva o dílo Dodávka vybavení a školení v rámci OPVK ART Vision spol. s r.o., Ostravská 671, Liberec 14, 460 14 30.8.2012 30.6.2013 Odbor strategického rozvoje a dotací
8/12/0057 Dodatek č.2 Ke smlouvě o podmínkách umístění a provozování
reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích
Euro AWK s.r.o   10.8.2012 22.5.2023 SM
5/12/0024 Mandátní smlouva Poskytnutí revolvingového úvěru pro SML Compet Consult s.r.o.   10.9.2012 31.12.2012 Odbor ekonomiky a majetku
7/12/0064 Smlouva o reklamě a propagaci Zajištění reklamního servisu Kalendář Liberecka spol. s r.o., Papírová 537, Liberec, 460 01 18.10.2012 30.6.2015 Odbor strategického rozvoje a dotací 
7/12/0068 Smlouva o dílo Zajištění projektové přípravy díla Architektonická kancelář Křivka s. r.o., Na Zvoničce 1042/12, Praha 4 13.11.2012 30.6.2014 Odbor strategického rozvoje a dotací 
7/12/0069 Smlouva o dílo Zajištění projektové přípravy díla SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 35, Plzeň, 301 00 13.11.2012 30.9.2013 Odbor strategického rozvoje a dotací 
7/12/0070 Smlouva o dílo Zajištění projektové přípravy díla SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 35, Plzeň, 301 00 13.11.2012 30.8.2013 Odbor strategického rozvoje a dotací 
8/12/01010 Smlouva na služby Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem IS Elset, s.r.o.
IČ: 254 21 727
20.11.2012 20.11.2016 Odbor správy veřejného majetku
8/12/01011 Smlouva na služby Smlouva o poskytování služeb při pronájmu sloupů VO pro reklamní účely Elset, s.r.o.
IČ: 254 21 727
20.11.2012 20.11.2016 Odbor správy veřejného majetku
0012/12/0017 Smlouva o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby Zásilky s obsahem hlasovacích lístků Zpracování volebních hlasovacích lístků a jejich doručení do schránek voličů Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 904/9, 225 99, Praha 1
21.11.2012 31.12.2013 KT
10/12/0100SMKS Smlouva o dílo Zajištění vánočního stromu na nám. Dr. E. Beneše Rostislav Tauchman VY-TA
IČ: 65627512
27.11.2012 7. 1. 2013 Odbor správy veřejného majetku
11/12/0126 Smlouva o dílo Výměna dožilého systému měření a regulace BZ WARMNIS spol. s r.o. 26.10.2012 28.12.2012 SKTS
8/12/0102 Smlouva o dílo Úprava prokazatelné ztráty v roce 2013 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
IČ: 47311975
27.12.2012 Do doby stanovení definitivních ekonom. parametrů Odbor správy veřejného majetku
04/13/0004 Smlouva o nákupu sociálních služeb nízkoprahová „kontaktní centra“ a „terénní programy“ pro lidi ohrožené drogou Most k naději, o.s. 28. 1. 2013 31. 12. 2013 humanitní
04/13/0003 Smlouva o nákupu sociálních služeb Sociální ambulantní služby „odborné sociální poradenství“, „služby následné péče“ a pobytové služby „terapeutické komunity“ Advaita, o.s. 21. 1. 2013 31. 12. 2013 humanitní
04/13/005 Smlouva o poskytování sociálních služeb Poskytování sociální služby „raná péče“ dle §54 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. 12. 2. 2013 31.12.2013 humanitní
7/13/0005 Mandátní smlouva příprava a organizační zajištění celého průběhu zadávacích řízení pro zadání dvou veřejných zakázek malého rozsahu Compet Consult s.r.o. 20.2.2013 5.4.2013  SR
0018/12/0001 Smlouva o poskytování služeb Dodatek č. 2 smlouvy o poskytování hlasových služeb (VoIP) Liberecká IS, a.s. 21.03.2013 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051 Smlouva o poskytování služeb Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s. 08.12.2005 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 1
Smlouva o poskytování služeb Dodatek č. 1 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  11.4.2006 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 2
Smlouva o poskytování služeb Dodatek č. 2 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  31.7.2007 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 3
Smlouva o poskytování služeb  Dodatek č. 3 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  29.2.2008 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 4
Smlouva o poskytování služeb  Dodatek č. 4 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  15.11.2008 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 5
Smlouva o poskytování služeb  Dodatek č. 5 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  31.12.2009 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 6
Smlouva o poskytování služeb  Dodatek č. 6 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  31.12.2010 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 7
Smlouva o poskytování služeb  Dodatek č. 7 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  24.03.2011 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 8
Smlouva o poskytování služeb  Dodatek č. 8 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  19.12.2011 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7010/05/0051
dodatek č. 9
Smlouva o poskytování služeb  Dodatek č. 9 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s.  20.12.2012 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7/12/0073 Smlouva o realizaci přeložky Přeložka distribučního zařízení pro CAO ČEZ Distribuce, a.s. 12.12.2012 SR
7/13/0010
Smlouva o dílo Zpracování strategické analýzy pro rozvojovou oblast „Občanská vybavenost a společnost“  AF-CITYPLAN s.r.o. 18.4.2013 24.5.2013 SR
7/13/0015 Smlouva nepojmenovaná Příprava, organizace a vyhodnocení akcí s veřejností Agora CE o.p.s. 10.4.2013 Po ukončení všech aktivit uvedených ve smlouvě, cca na přelomu roku 2013/2014  SR
09/08/0182 Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení V rámci odpadového systé-mu obce zajištění zpětného odběru elektrozařízení od spotřebitelů z domácností Asekol, s.r.o., Dobrušská 1, Praha 4, 147 00
IČ: 27 37 32 31
15. 10. 2008 na dobu neurčitou Odbor komunálních služeb (dnes součást odboru správy veřejného majetku)
8/13/1002SMKS Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení Rozšíření spolupráce na zajištění zpětného odběru a odděleného sběru solárních panelů Asekol, s.r.o., Dobrušská 1, Praha 4, 147 00
IČ: 27 37 32 31
3. 4. 2013 na dobu neurčitou Odbor správy veřejného majetku
7110/13/0003 Smlouva o zhotovení díla Vypracování studie „studie dopravního řešení lokality „Rumunská-Moskevská-Lipová“ DHV CR, spol. s r.o. 3.4.2013 31.5.2013 Odbor hlavního architekta
11/13/0012 Smlouva o dílo Zajištění a realizace uměleckého programu v rámci akce „Liberecký jarmark a Dialog 2013“ Miroslav Kněbort 6.5.2013 15.6.2013 Odbor školství a kultury
7/13/0009 Smlouva o dílo Zpracování strategické analýzy pro rozvojovou oblast „Ekonomika, podnikatelské prostředí a trh práce“ EUNICE CONSULTING a.s. 10.4.2013 24.5.2013  SR
8/13/1009SMKS Smlouva o dílo Monitoring kvality podzemní a povrchové vody na skládce Zlaté Návrší, včetně vypracování monitorovacích zpráv Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
IČ: 15 05 36 95
3. 5. 2013 31. 12. 2015 Odbor správy veřejného majetku
(Usnesení RM č. 753/2012) Smlouva o centralizovaném zadávání Úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu pro období 2013-2014 Mateřské školy Liberec, příspěvkové organizace SML 7.2.2013 / Odbor hlavního architekta
(usnesení RM č. 753/2012) Smlouva o centralizovaném zadávání Úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu pro období 2013-2014 Základní školy Liberec, příspěvkové organizace SML 7.2.2013 / Odbor hlavního architekta
(usnesení RM č. 753/2012) Smlouva o centralizovaném zadávání Úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu pro období 2013-2014 Obec Janov nad Nisou,  IČ 00262358
ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, IČ 72742658
7.2.2013 / Odbor hlavního architekta
(usnesení RM č. 753/2012) Smlouva o centralizovaném zadávání Úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu pro období 2013-2014 Obec Jestřebí,
IČ 260878
7.2.2013 / Odbor hlavního architekta
(Usnesení RM č. 753/2012) Smlouva o centralizovaném zadávání Úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu pro období 2013-2014 Obec Svijany,
IČ 00671908
7.2.2013 / Odbor hlavního architekta
(usnesení RM č. 753/2012) Smlouva o centralizovaném zadávání Úprava vzájemných práv a povinností CZ a VZ ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu pro období 2013-2014

DFXŠ Liberec, IČ 83143

ZOO Liberec, IČ 79651

Botanická zahrada Liberec, IČ 79677

TSML a.s., IČ  25007017

DPMLaJ a.s.,
IČ 47311975

7.2.2013 / Odbor hlavního architekta
8/13/1010SMKS Smlouva o dílo Realizace náhradních výsadeb na území města OK Garden s.r.o.
Sládkovičova 1233/21, 142 00, Praha - Krč
IČ: 275 712 97
3. 5. 2013 31. 5. 2013 Odbor správy veřejného majetku
04/13/0311 Smlouva o dílo Provádění úklidu vnitřních prostor Komunitní práce Liberec, o.p.s. 3. 6. 2013 31.12.2013 humanitní
8/13/0035 Mandátní smlouva Technický dozor investora pro akci Lokalita lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa Investing CZ 17.5.2013 30.11.2019 SM
8/13/0050 Dohoda o provedení archeologického dohledu a výzkumu Sdružené investice 2013 (Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa, Cyrila a Metoděje, Luční, Rumjencevova-vnitroblok, Kostelní - II. etapa (Sv. Antonín), Proletářská, Dělnická, Chotyňská a Donínská, Puškinova) Severočeské muzeum v Liberci 24.5.2013 30.11.2013 SM
8/13/0089 SMTS Dohoda o provedení archeologického dohledu Archeologický dohled a s tím spojené odborné práce při akci „Rekonstrukce opěrných zdí“ Severočeské muzeum v Liberci 06/2013 30.06.2013 Odbor správy veřejného majetku
(usnesení RM     č. 752/2012) Smlouva o centralizovaném zadávání Úprava vzájemných práv a povinností CZ a VZ ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elektriky pro období 2014 TSML, a.s.
IČ 25007017
11.6.2013 / Odbor Kancelář primátorky
(usnesení RM č.752/2012) Smlouva o centralizovaném zadávání Úprava vzájemných práv a povinností CZ a VZ ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s podáním centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elektriky pro období 2014 Obec Svijany
IČ 00671908
11.6.2013 / Odbor Kancelář primátorky
8/13/0018 Smlouva o dílo Servis, provoz a údržba veřejného a slavnostního osvětlení, světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC ELMOS LIBEREC s.r.o.
Ševčíkova 982,Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
IČ 47780126, DIČ CZ47780126
2.4.2013 Odbor správy veřejného majetku
0018/13/0004 Smlouva o poskytnutí služby Poskytnutí služby přístup k modulu FLUXPAM 5 Personalistika Liberecká IS, a.s. 03.07.2013 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
8/13/1096  Dodatek ke smlouvě o dílo  Posunutí termínu realizace výsadeb některých druhů dřevin v rámci zakázky „Náhradní výsadby ve městě Liberci“ z důvodu klimatických podmínek a možnosti dodávek určitých druhů výsadbového materiálu.  OK Garden s.r.o.
Sládkovičova 1233/21, 142 00, Praha - Krč
IČ: 275 712 97 
31. 5. 2013  30. 11. 2013  Odbor správy veřejného majetku 
0012/13/0007 Smlouva o spolupráci  Smlouva o spolupráci při realizaci veřejné služby pro občany v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR  Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci 18.1.2013 30.6.2013
11/13/0073 Smlouva o dílo Energetický management ve vybraných objektech SML Ing. Martin Šrytr 31.7.2013 31.12.2013 SKTS
07/13/0026 Smlouva o dílo Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec – část dPP Hydrosoft Veleslavín s.r.o. 9.9.2013 23.12.2013 Strategického rozvoje a dotací
11/13/0072 Smlouva o zajišťování fotografických a video služeb při obřadech vítání občánků v prostorách MML Zajišťování fotografických a video služeb při obřadech vítání občánků Foto Art Kubát s. r. o. 20.9.2013 31.5.2016 školství a kultury
0012/13/0009 Smlouva o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ Zpracování dodaných hlasovacích lístků a doručení do schránek voličů Česká Pošta, s.p. 18.9.2013 31.12.2013 KT
MP-22-5/09 Dodatek č. 2
ke smlouvě
Rozšíření Článku II, Podmínky činnosti – Bod 4.
6) místo kde objednatel vykonává svou činnost
Jiří Mečíř – protipožární servis
Radčická 373
460 14  Liberec 14
2.10.2013 neomezeno Městská policie Liberec
10/09/0149  dodatek č. 10 ke smlouvě č. 10/09/0149 Úprava objemu dopravní obslužnosti a pravidla poskytování zálohových plateb DPMLJ, a.s.
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3

IČ: 47311975
29. 8. 2013 31. 12. 2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/1098 Smlouva o dílo Prezentace města na webové aplikaci Zelené sítě Mendelova univerzita v Brně, Ze-mědělská 1, Brno

IČ: 62156489
26. 6.  2013 30. 10. 2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/1100 Smlouva o poskytování právních služeb Poskytování právních služeb souvisejících s převodem správy hřbitovů na město Liberec Heřmánek a Černý advokátní kancelář, s.r.o.
Dřevná 382/2, 128 00, Praha 2
IČ:24164551
26. 7. 2013 na dobu neurčitou Odbor správy veřejného majetku
7/13/0042
udělení výjimky
Smlouva o dílo Projektová příprava projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“ Projektový ateliér David s.r.o., Ruprechtická 199, 460 14 Liberec, IČ: 00262978 15.10.2013 Strategického rozvoje a dotací 
7110/13/0013 Smlouva o dílo  Tvorba metodiky hodnocení kvality životního prostředí pro ur-bánní prostor Technická univerzita v Liberci 15.11.2013 2. 12. 2013 Odbor hlavního architekta
8/13/1113 Smlouva o dílo Vánoční strom 2013 – pokácení, přeprava na nám. Dr. E . Beneše, ukotvení, vztyčení, průběžná kontrola stability, odstranění, likvidace odpadu. Rostislav Tauchman,
Májová 26, 463 11, Vratislavice nad Nisou

IČ: 65627512
22.11.2013 7. 1. 2014 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0161 SM Smlouva o dílo Oprava výtluků na komunikacích III. a IV. třídy Technické služby města Liberec a.s. 11.11.2013 31.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
5/13/0015 Smlouva o poskytování daňového poradenství Zastupování v řízení s finančním úřadem KODAP, s.r.o. 25.10.2013 -- Odbor ekonomiky
a majetku
5/13/0032 Smlouva o poskytování právních služeb Posouzení platnosti SWAPového obchodu Rutland ježek, advokátní kancelář 23.10.2013 30.11.2013 Odbor ekonomiky
a majetku 
(usnesení RM     č. 752/2012) Závěrkový list č. EL2013091947 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí SML,
IČ 262978
19.9.2013 / Odbor
Kancelář primátorky
(usnesení RM     č. 752/2012) Závěrkový list č. EL2013091978 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí SML,
IČ 262978
19.9.2013 / Odbor
Kancelář primátorky 
(usnesení RM     č. 752/2012) Závěrkový list č. EL2013091927 Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh SML,
IČ 262978
19.9.2013 / Odbor
Kancelář primátorky
(usnesení RM     č. 735/2013) Smlouva o spolupráci  Smlouva o spolupráci při realizaci vydání, propagace a prodeje reprezentativní publikace o rekonstrukci objektu bývalých císařských lázní SML,
IČ 262978
Cfa desing
IČ 258 208 93
14.10.2013 / Odbor
Kancelář primátorky
7010/05/0051 Smlouva o poskytování služeb Dodatek č. 10 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s. 19.12.2013 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
10/09/0149
dodatek č. 11
dodatek č. 11 ke smlouvě č. 10/09/0149 Stanovení některých parametrů Smlouvy – úprava výše příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2014 DPMLJ, a.s.
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3

IČ: 47311975
 
20. 1. 2014 30. 6. 2015 Odbor správy veřejného majetku
714/0014

Smlouva o dílo

ev.č.: DS201400622

Projektová příprava projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“ ve stupni DSP, DPS, AD Projektový ateliér David s.r.o., Ruprechtická 199, 460 14 Liberec, IČ: 27277577 24.2.2014 Strategického rozvoje a dotací
Komisionářská Smlouva komisionářská Smlouva o distribuci knihy Lázně, Oblastní galerie Liberec. Proměna libereckých lázní Květa Vinklátová, Hrdinů 113/21, 460 01 Liberec 12 5. 3. 2014 -- Odbor sportu a cestovního ruchu
10/09/0149  dodatek č. 12 ke smlouvě č. 10/09/0149 Zajištění dopravní obslužnosti a návaznosti na linky mimo území SML. DPMLJ, a.s.
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3

IČ: 47311975
17. 3. 2014 31. 12.  2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1002 SMKS Smlouva o dílo Realizace náhradních výsadeb na území města Technické služby města Liberce
Erbenova 376/2, 460 8, LBC
IČ: 25007017
14. 4. 2014 31. 12. 2017 Odbor správy veřejného majetku
040245/14 Smlouva o nákupu sociálních služeb Nákup sociálních služeb – odborné sociální poradenství, služby následné péče a terapeutické komunity ADVAITA, o.s. 10.4.2014 31.12.2014 Péče o občany
040254/14 Smlouva o nákupu sociálních služeb Nákup sociálních služeb –  kontaktní centra, terénní programy, Harm Reduction Most k naději, o.s. 14.4.2014 31.12.2014 Péče o občany
8/12/0001 Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb v oblasti výlepu plakátů a souvisejícího servisu  TSML a.s. 30. 1. 2012 1. 2.2018
OS201401150 Smlouva o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby Zásilky s obsahem hlasovacích lístků Zpracování volebních hlasovacích lístků a jejich doručení do schránek voličů Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 904/9, 225 99, Praha 1
14.4.2014 31.12.2014 KT
7/14/0032 Smlouva o dílo Zpracování socioekonomické analýzy území, analýzy potřeb a manažerského shrnutí PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 22.4. 2014 31.5.2014 SR
0012/13/0003 Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek č. 982407-0107/2013 Svoz a rozvoz zásilek Česká pošta, s.p. 8.2.2013 31.3.2014 Odbor kancelář tajemníka
DS201400630 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek č. 982407-0107/2013 Svoz a rozvoz zásilek Česká pošta, s.p.  12.3.2014 31.3.2016 Odbor kancelář tajemníka
DS201400629 Dodatek č. 2 k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Úhrada poštovného za balíky Česká pošta, s.p. 12.3.2014 30.6.2016 Odbor kancelář tajemníka
OSV201401244 odběratelská Komisionářská smlouva – prodej knihy Lázně Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace 5.5.2014 Na dobu neurčitou Odbor sportu a cestovního ruchu
DS201400983 dodavatelská Smlouva o poskytování služeb provozu turistického informačního centra Mgr. Milan Turek, Horská 606/16, 460 14 Liberec
Kalendář Liberecka, spol. s.r.o., Papírová 537, 460 01 Liberec
13.5.2014 31.12.2014 Odbor sportu a cestovního ruchu
DSV201400017
dodavatelská Smlouva o prodeji poštovních cenin Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 19.5.2014 31.12.2016 Odbor sportu a cestovního ruchu
OSV201401245 odběratelská Komisionářská smlouva  - prodej knihy Lázně Květa Vinklátová, Knihy 555 05.03.2014 Na dobu neurčitou Odbor sportu a cestovního ruchu
DS201401062 Příkazní smlouva Otevřené zadávací řízení na projekt IOP 09 – Otevřené město Liberec Compet Consult s.r.o. 03.06.2014 splnění předmětu smlouvy a předání dokumentace Odbor informatiky a řízení procesů
7110/14/0002 Smlouva o dílo  Vyhodnocení ekonomického potenciálu obcí v SO ORP Liberec pro aktualizaci ÚAP 2014 Technická univerzita v Liberci 28.05.2014 30. 09. 2014 Odbor hlavního architekta
8/14/1016SMKS Smlouva o dílo Zajištění celoroční údržby, provozu, kontrol a oprav tělesa skládky Zlaté návrší EKOFLORA Liberec s.r.o.
U Slunečních lázní 690, 460 14, Liberec 14
IČ: 40229220
27. 5. 2014 31. 5. 2016 Odbor správy veřejného majetku
Dodatek č. 11 ke sml. č. 48/2005 Smlouva o poskytování služeb Provoz a správa informačního systému Liberecká IS, a.s. 27/06/2014 -- Odbor správy veřejného majetku
DS201401348 Smlouva o poskytování služeb Dodatek č. 11 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s. 27.06.2014 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
8/14/1095  dodatek č. 3 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území SML č. 8/14/1095 Navýšení počtu sběrných nádob v rámci celoplošného sběru TKO o 516 ks .A.S.A. Liberec s.r.o., Mydlářská 105/10, 460 10, Liberec,

IČ: 63146746
12. 8. 2014 ----- Odbor správy veřejného majetku
8/14/1017 Smlouva o dílo Svoz odpadů ze hřbitovů ve správě SML .A.S.A. Liberec s.r.o., Mydlářská 105/10, 460 10, Liberec,

IČ: 63146746
 
30. 6. 2014 -----  Odbor správy veřejného majetku
8/14/1096 Příkazní smlouva Zajištění průběhu výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova lipové aleje na tř. Masarykova v Liberci od ulice Škroupova k Jezírku Compet Consult s.r.o.
Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 – Podolí
IČ: 26 50 24 02
4. 8. 2014 ----- Odbor správy veřejného majetku
10/09/0149  dodatek č. 13 ke smlouvě č. 10/09/0149 Navýšení rozsahu provozování části linek a spojů a navýšení finančního příspěvku Kraje v důsledku vzniku vícenákladů vzniklých z důvodu uzavírek silnic DPMLJ, a.s.
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3

IČ: 47 31 19 75
20. 8. 2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/00001  dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci Navýšení rozsahu provozování části linek a spojů a navýšení finančního příspěvku Kraje v důsledku vzniku vícenákladů vzniklých z důvodu uzavírek silnic Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80, Liberec 2

IČ: 70 89 15 08
24. 7. 2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1099 Smlouva o dílo Realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Ječná - regenerace plochy“. EKOFLORA Liberec s.r.o.
U Slunečních lázní 690, 460 14, Liberec 14
IČ: 40229220
2. 9. 2014 20. 11. 2014 Odbor správy veřejného majetku
DSV201401469
dodavatelská Dodatek č. 1 – zajištění přístupu na internet pro veřejnost v prostorách TIC Mgr. Milan Turek, datum narození: 28.02.1941, Horská 606/16,46014, Liberec-Liberec XIV – Ruprechtice

Kalendář Liberecka spol. s.r.o., Papírová 537, 46001 Liberec, IČ: 28739841, DIČ: CZ28739841
3.9.2014 doba neurčitá Odbor sportu a cestovního ruchu
DS201404555 Smlouva o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby „Zásilky s obsahem hlasovacích lístků“ Smlouva o poskytnutí služby Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
1.8.2014 31.12.2014 Odbor kancelář tajemníka
8/14/1101  Smlouva o dílo Realizace náhradních výsadeb na území města Technické služby města Liberce
Erbenova 376/2, 460 8, LBC
IČ: 25007017
30. 9. 2014 31. 12. 2017 Odbor správy veřejného majetku
DS201401557 Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytnutí služeb spojených se zajištěním předávání dat z EIS GINIS do systému Elektronické řídící kontroly Liberecká IS, a.s. 2.10.2014 31.12.2014 Odbor informatiky a řízení procesů
OSV201402105 odběratelská Smlouva o zajištění vzdělávacího semináře pro pracovníky TIC Asociace turistických informačních center ČR, Tyršova 32, 572 01 Polička 26.8.2014 30.10.2014 Odbor sportu a cestovního ruchu
MP-22-5/09
Dodatek č.3
Smlouva o spolupráci Požární ochrana, bezpečnost práce Jiří Mečíř – Protipožární servis 22.10.2014 Městská policie Liberec
8/14/1104SMKS Smlouva o dílo Pasportizace hřbitovů ve správě statutárního města Liberce HRDLIČKA spol. s r.o.,
Nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín

IČ: 18 60 12 27
21.10.2014 30. 4. 2015 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1102 Smlouva o dílo Provedení pěstebních opatření na stromech v aleji Masarykova Bc. Adam Wach
Střelecký vrch 708, Chrastava
IČ: 74 12 24 28
22.10.2014 30. 11. 2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1106 Smlouva o dílo Pěstební opatření_kácení 13 ks stromů na území města Liberce. Technické služby města Liberce
Erbenova 376/2, 460 8, LBC
IČ: 25007017
10.11.2014 30.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1103SMKS Smlouva o dílo Oprava kontejnerového stání v ul. Baltská Bohemia Metal, s.r.o
Ovocná 157/2, 460 06, Liberec 6
IČ: 62743635
10.11.2014 30. 11. 2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1107 Smlouva o dílo  Vánoční strom 2014 – pokácení, přeprava na nám. Dr. E . Beneše, ukotvení, vztyčení, průběžná kontrola stability, odstranění, likvidace odpadu. Rostislav Tauchman,
Minkovická 55, 463 12, Šimonovice, Liberec 25
IČ: 65627512
20.11.2014 7. 1. 2015 Odbor správy veřejného majetku
10/14/0090  Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami při zajišťování dopravní obslužnosti Kraje na linkách a spojích, které se nacházejí za hranicemi územního obvodu Města. Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80, Liberec 2
IČ: 70891508
20.10.2014 Odbor správy veřejného majetku 
8/14/00001  dodatek č. 2 ke smlouvě o finanční spolupráci Navýšení rozsahu provozování části linek a spojů a navýšení finančního příspěvku Kraje v důsledku vzniku vícenákladů vzniklých z uzavírky silnice Machnín - Kryštofovo Údolí Liberecký kraj

U Jezu 642/2a
461 80, Liberec 2

IČ: 70 89 15 08
11. 11. 2014 Odbor správy veřejného majetku  
10/09/0149  dodatek č. 15 ke smlouvě č. 10/09/0149 Zajištění dopravní obslužnosti a návaznosti na linky mimo území SML. DPMLJ, a.s.
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3

IČ: 47311975
12.11.2014 Odbor správy veřejného majetku   
10/09/0149  dodatek č. 16 ke smlouvě č. 10/09/0149 Dodatek zajišťuje rozšíření dopravní obslužnosti zajišťované dopravcem dle Smlouvy na další roční období. DPMLJ, a.s.
Mrštíkova 3, 461 71, Liberec 3

IČ: 47311975
12.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
DS201401758 Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytnutí služeb Elektronického zastupitelstva pro statutární město Liberec Liberecká IS, a.s. 27.11.2014 31.12.2018 Odbor informatiky a řízení procesů
8/14/1108 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů Zajištění zpětného odběru elektrospotřebičů za účelem využití nebo odstranění odpadů z obalů a zajišťovat recyklaci odpadů. EKO-KOM , a.s.
Na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4

Ič: 15 13 47 01
26.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
EISLX0054EH8 Smlouva o dílo Smlouva o dílo na provádění úklidu vnitřních prostor Komunitní práce, o.p.s.
Nám Dr. E. Beneše 1 460 59, Liberec 1
IČ. 27275558
26.11.2014 KT
DS201401767
Smlouva dodavatelská  Řešení cyklistické dopravy Sousedská-Letná (DÚR, DSP a inženýrská činnost) HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o. 12.10.2014 Odbor hlavního architekta
7110/14/0012 Smlouva o zpracování průkazů energetické náročnosti budov podle zák. č. 406/2000 Sb. Smlouva o zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro SML E-resources, s.r.o. 5. 1. 2015 Odbor hlavního architekta
DS201401778 Dodatek č. 4 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb číslo 982407-1673/2010 Vzory adresních stran zásilek Česká pošta, s.p. 15.12.2014 KT
DSV201500016 Dodavatelská VHČ Smlouva o prodeji letenek BAART s.r.o., U Mlýna 149, 51263 Rovensko pod Troskami,IČ: 27347532 16.03.2015 Doba neurčitá Odbor cestovního ruchu a sportu
DS201500154 Dodavatelská  Smlouva o spolupráci Institut umění – Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1, IČ: 00023205
13.03.2015 Doba určitá Odbor cestovního ruchu a sportu
DS 201500202
CJ MML 054333/15
Smlouva o dílo Dílčí analýza sociálních služeb na území statutárního města Liberec LB plán, s.r.o.,  20.3.2015 30.6.2015 Odbor školství, kultury a soc. věcí
DS201500212 Dodavatelská  Smlouva o poskytování služeb provozu turistického informačního centra Mgr. Milan Turek, 28.2.1941, Horská 606/16, 460 14 Liberec a Kalendář Liberecka spol. s.r.o., Papírová 537, 460 01 Liberec, IČ: 28739841, DIČ: CZ28739841 20.4.2015 Doba určitá Odbor cestovního ruchu a sportu
OSV201401245/1 Odběratelská VHČ Dodatek č. 1 ke komisionářské smlouvě č. OSV201401245 Květa Vinklátová, Hrdinů 113/21, 460 01 Liberec 20.4.2015 Doba neurčitá Odbor cestovního ruchu a sportu
OSV201401244/1 Odběratelská VHČ Dodatek č. 1 ke komisionářské smlouvě č. OSV201401244 Oblastní galerie Liberec, p.o. 24.4.2015 Doba neurčitá  Odbor cestovního ruchu a sportu 
DS201500102 Dodavatelská  Smlouva o spolupráci Villa Jánské Lázně, a.s., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 17.04.2015 Doba neurčitá Odbor cestovního ruchu a sportu
DS201500206 Smlouva o dílo k realizaci zakázky „Otevřené město Liberec“ Dodání a implementace díla „Otevřené město Liberec“ Liberecká IS, a.s. 4.5.2015 nejpozději do 30.11.2015 Odbor informatiky a řízení procesů
DS201500207     Servisní smlouva o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu díla „Otevřené město Liberec“ Servisní smlouva o poskytování poimplementačních služeb pro  zabezpečení provozu a rozvoje díla „Otevřené město Liberec“ Liberecká IS, a.s.  4.5.2015 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů 
DS201500243 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování průkazů energetické náročnosti budov zpracování průkazů energetické náročnosti budov E-resources, s.r.o. 18.5.2015 Odbor hlavního architekta
DS201500224 Dodavatelská Smlouva o spolupráci Apartmán Liberec, Stříbrný Kopec 51, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ:64059251
17.5.2015 Doba neurčitá Odbor cestovního ruchu a sportu
DS201500222 Dodavatelská Smlouva o spolupráci Golden Key Apartments, 5. Května 33/18, 46001 Liberec, RČ: 810127/2553 17.5.2015 Doba neurčitá Odbor cestovního ruchu a sportu
7/15/0023 Dodatek č. 19 ke sml. č.10/09/0149  zajištění provozování části linky TRAM č.11 a stanovení fin.příspěvku Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova, Liberec, 46171
IČ:47311 975
22.6.2015 31. 12. 2016 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0008 Dodatek č. 18 ke sml. č.10/09/0149  poskytnutí měsíční zálohy ze strany SML DPMLJ ve výši 15.mil. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova, Liberec, 46171
IČ:47311 975
 
17. 2.2015 31. 12. 2015 Odbor správy veřejného majetku
7110/15/0004 Smlouva o dílo – dodatek č. 3 Zhotovení Územního plánu Liberec SAUL, s.r.o.
U domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4
16.6.2015 Odbor hlavního architekta
016291 Rámcová smlouva o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet služby mobilního operátora Vodafone Czech Republic, a.s.
nám. Junkových 2, 155 00, Praha 5
IČ: 25788001
15.7.2015 15.7.2015  KT
OSV201500915 Odběratelská Komisionářská smlouva Sdružení moravské kultury o.p.s. 7. 9. 2015 Doba určitá Odbor cestovního ruchu a sportu
OSV201500944 Odběratelská  Smlouva o komisním prodeji vstupenek na Slet bubeníků 2015 Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka 14.9.2015 Doba určitá Odbor cestovního ruchu a sportu
DS201500570 Smlouva o dílo Smlouva o dílo k realizaci zakázky „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ Dynatech s.r.o. 13.10.2015 27.11.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS201500571 Smlouva o dílo Servisní smlouva o poskytování služeb a podpoře produktivního provozu projektu „Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací – SŘK“ Dynatech s.r.o. 13.10.2015 Na dobu neurčitou Strategického rozvoje a dotací
7110/15/0007 Smlouva o dílo Expertní posouzení vlivu záměru druhého komunikačního napojení obchodně průmyslové zóny Liberec sever v místě ČSPHM u silnice I/35 DOPAS s.r.o.
Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 Žižkov
 
14.8.2015 Odbor hlavního architekta
7110/15/0008 Smlouva o dílo dodatek č. 4 Zhotovení Územního plánu Liberec; doplnění částí zpracování nového návrhu pro SJ, úprava návrhu pro VP, vyhodnocení vlivů nového návrhu ÚP na URÚ, spoučinnost při projednávání návrhu a spolupráce na tvorbě OOP SAUL, s.r.o.
U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4
7.10.2015 Odbor hlavního architekta
OS 201500435 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou Nahrazení textu bodu č. 5.6.3 o praxi osoby vykonávající funkci manažera IPRÚ Statutární město Jablonec nad Nisou 4.7.2015 31.12.2023 Odbor strategického rozvoje a dotací
DS 201500530 Smlouva o dílo Posouzení vlivů Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou na životní prostředí a veřejné zdraví EKOTOXA s.r.o. 7.9.2015 Odbor strategického rozvoje a dotací
09/15/0153 Smlouva o dílo Vypracování PD k sanaci skalního masivu v ul. Dr. M. Horákové Ing. Ondřej Holý, Geo-technika Holý
Přední Chlum 40, 262 56 Milešov
IČ: 707 05 330
 
8. 7. 2015 31. 12. 2015 Odbor ekologie a veřejného prostoru
09/15/0175
Smlouva o dílo Náhradní výsadby ve městě Liberci – podzim 2015 Jaromír Švec - Agroimpuls
Kosičky 52
                         503 65
Kosičky
IČ: 15587681
6. 11. 2015 30. 11. 2020 Odbor ekologie a veřejného prostoru 
OSV201500984 Odběratelská VHČ Komisionářská smlouva o prodeji voucherů do Ski areálu Ještěd Sportovní areál Ještěd a.s., Jablonecká 41, 460 01 Liberec, IČ 25437941 30.9.2015 Doba určitá Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
DS201500763 Smlouva o spolupráci při pořádání trhů 2015 Adventní tržnice 2015 Fiala a syn, s. r. o., Hlavní 125, Štěchovice, IČ: 02851075 4. 12. 2015 6. 1. 2016 Odbor kultury, cestovního ruchu a sportu
09/15/0178 Smlouva o dílo Realizace vánočního stromu 2015 Rostislav Tauchman
Minkovická 55, 463 12, Šimonovice
Liberec 25
IČ: 65627512
15. 11. 2015 8. 1. 2016 Odbor ekologie a veřejného prostoru 
7/12/0062 Smlouva o dílo Smlouva o dílo „Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“ Liberecká IS, a.s. 3.9. 2012 30.6.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS201500462 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“ Liberecká IS, a.s. 25.6. 2015 30.11.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS201500341 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o reklamě a propagaci Dodatek č. 1 ke Smlouvě o reklamě a propagaci k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ Kalendář Liberecka spol. s r.o. 26.6. 2015 30.11.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS201500649 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o reklamě a propagaci Dodatek č. 2 ke Smlouvě o reklamě a propagaci k projektu „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ Kalendář Liberecka spol. s r.o. 9.11. 2015 31.12.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS201500545 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ AQE advisors, a.s. 26.6. 2015 30.11.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS201500802 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ AQE advisors, a.s. 20.11. 2015 31.12.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS201600041 Smlouva o poskytování služeb Dodatek č. 12 ke sml. - Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s. 02.12.2015 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
20150265/2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec- Jablonec nad Nisou, uzavřené dne 13.5.2015  Změny v obsazení Řídicího výboru IPRÚ Statutární město Jablonec nad Nisou 13.5.2015 31.12.2013 SR
DS 201600054 Kupní smlouva  Dodání ročních základních jízdenek typu „IDOL Abonent+“ pro zónu Liberec na rok 2016 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.  11.1.2016 31.12.2016 Kancelář tajemníka 
DS201600042 Smlouva o poskytnutí licence na zhotovení a užití napodobeniny Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd Ing. Iva Hubáček Ing. Ivan Hubáček 26. 1. 2016 -- Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
09/15/0181 Smlouva o dílo Provádění monitoringu na skládce Zlaté Návrší v Liberci Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o, Píšťovy 820, 537 01, Chrudim
IČ:15053695
8.1.2016 31.12.2017 Odbor ekologie a veřejného prostoru
DS201600089 Dodavatelská  Smlouva o reklamě a dodání zboží Vydavatelství MCU, s.r.o., Soukenická 43, 38101 Český Krumlov
IČ:26099900
29.2.2016 Doba určitá Odbor cestovního ruchu a sportu
DS201600146 Smlouva č. LIS 2016/1/003 o poskytnutí služby Řízení městských organizací Liberecká IS, a.s. 20.02.2016 31.7.2016 Odbor informatiky a řízení procesů
DS201600140
Dodatek č. 3 k Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 23. 4. 2001 Aktualizace umístění zvukových nosičů DARUMA CITY VOICE DARUMA spol. s.r.o.
Zelinářská 10, Plzeň,
IČ: 16736842
7.4.2016 30.6.2023 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
DS201600108 Dodavatelská Smlouva o spolupráci Apartment Stará Pekárna, nám. Českých bratří 26/13, 46005 Liberec - Kristiánov 22.2.2016 Doba neurčitou Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
MP-22-9/16 Rámcová kupní smlouva Výstrojní součástky Vlasta Sekerková    T12 SKI-SPORT
Statutární město Liberec 
3.5.2016 Městská policie Liberec
DS201600199
Smlouva o dílo Zajištění náhradních výsadeb ve městě Liberci TSML, a.s.,
 Erbenova 376/2
460 08 Liberec 6
IČ: 25007017
5.5.2016 31. 5. 2016 Odbor ekologie a veřejného prostoru
DS201600218 Smlouva o dílo Pořádání akce Liberecký jarmark Miroslav Kněbort, Karlovice –Radvánovice 97, 51101 19. 5. 2016  -- Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
DS201600219 Smlouva o poskytování služeb provozu TIC Poskytovatel se zavazuje, že v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou bude vlastním jménem zabezpečovat ve prospěch objednatele provoz TIC na adrese: Ještědská 479, 460 08 Liberec.  Mgr. Milan Turek, datum narození: 28. 02. 1941, Horská 606/16, 460 14 Liberec, IČ: 46031227

Kalendář Liberecka spol. s.r.o., Papírová 537, 460 01 Liberec, IČ: 28739841, zastoupený Pavlem Michalem
26.5.2016 31.12.2016 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
DSV201600002  Smlouva o dílo na vypracování projektových prací na dílo ,,KINO na třetí“ Architektonická studie (STS) Ondřej Pleštil, Liberec - Liberec XV-Starý Harcov, Vlčí vrch 672/28, PSČ 46015, IČ: 87758181 20. 4. 2016 30 kalendářních dní SR
09/16/03  Dodatek ke smlouvě o dílo Změna ceny za úklidové práce u budov  Komunitní práce Liberec, o.p.s., Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec

IČ: 27275558
31.3. 2016 -- Odbor ekologie a veřejného prostoru
09/16/04  Dodatek ke smlouvě o dílo Změna ceny za úklidové práce Komunitní práce Liberec, o.p.s., Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec

IČ: 27275558
31.3. 2016 -- Odbor ekologie a veřejného prostoru
9/16/06 Smlouva o dílo Navýšení počtu nádob na biodpad o 1000 ks TSML, a.s.,
 Erbenova 376/2
460 08 Liberec 6
IČ: 25007017
4.5.2016 -- Odbor ekologie a veřejného prostoru
DS201600229 Smlouva o dílo Projektová příprava Revitalizace fotbalového stadionu Vesec Valbek, spol.s r.o. 4. 5. 2016 SR
DS201600226 Smlouva o dílo Zpracování návrhu a PD k umístění 3 ks pevných mol na přehradě Harcov - Liberec Atelie 4 s.r.o.
Podhorská 377/20
466 01
Jablonec nad Nisou
IČ: 46710141
6. 6. 2016 30. 7. 2016 Odbor ekologie a veřejného prostoruOdbor ekologie a veřejného prostoru
7/16/0032 Smlouva o poskytování služeb Platební metody Liberecká IS, a.s. 13.6.2016 Doba neurčitá Odbor správy veřejného majetku
7/16/0027 Dodatek č. 1 ke smlouvě na využívání SIM karet č. 2014/007 Využívání SIM karet pro komunikaci na pult centrální ochrany MPL KELCOM Liberec s.r.o. 25.4.2016 Doba neurčitá Odbor správy veřejného majetku
DS201600617 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování reklamních mediálních služeb Možnost prezentace města Liberec na kostce společnosti HyperCube a. s. HyperCube, a. s., V Štíhlách 2051/4, 14200 Praha 4 - Krč 14. 7. 2016 31. 8. 2017 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
7010050051-IP234-11/13 Dodatek č. 13 ke smlouvě číslo LIS 48/2005, SML KT/7010/05/0051 Provoz a správa IS MML Liberecká IS, a.s. 29. 06. 2016 Doba neurčitá Odbor informatiky a řízení procesů
7110/16/11 SOD - zpracování 87. Změny ÚPML včetně studie proveditelnosti TT Dolní centrum – Rochlice Zpracování studie proveditelnosti TT Liberec centrum – Rochlice a zpracování 87. změny ÚPML Institut regionálních informací, s.r.o.
IČ: 25585991
Chládkova 898/2, 616 00 Brno
6.4.2016 OHA
7-16-0047 Smlouva o dílo Souvislá údržba chodníků v Liberci Technické služby města Liberce a.s. 26. 7. 2016 Odbor správy veřejného majetku
MP-22-20/16 Smlouva na dodávku a montáž výstražného rozhlasového zařízení VRZ (maják) na vozidlo MP Liberec MTX spol. s r.o.
a
Statutární město Liberec
8.9.2016 Městská policie Liberec

 

 

 

 

Nastavení cookies