nákup majetku do vlastnictí města

číslo smlouvy název smlouvy předmět smlouvy název smluvní strany datum uzavření datum ukončení odbor dokument
7/12/0030 Kupní smlouva s dohodou o započtení pohledávky Odkoupení areálu bývalého Lesního koupaliště   SK Ještěd 6.8.2012 SR
0018/12/0010 Smlouva o dílo Vývoj a implementace SW nástroje - Elektronické tržiště Český WEB s.r.o. 10.8.2012 Odbor informatiky a řízení procesů
5/12/0478 Budoucí kupní pozemky p.č. 1728/2, 2087/1, 2087/3, 2282, k.ú. Ruprechtice Ing. Jaroslav Balatka, Ing. Zuzana Balatková, Ing. Ivo Barek, Jaroslava Barková, Ing. Ladislav Jenček, Petr Salaba 20.8.2012 Odbor ekonomiky a majetku
5/12/0413 kupní Budova č.p. 151, budova č.p. 101, budova bez č.p. na pozemku p.č. 911/3, budova č.p. 83, ul. Na Žižkově, Liberec 6 a pozemky p.č. 908, p.č. 862, p.č. 911/3, p.č. 857, p.č. 910/1, p.č. 911/1, p.č. 912, p.č. 865, p.č. 861/1 a p.č. 861/2 vše v k.ú. Rochlice u Liberce včetně venkovních úprav příslušenství a trvalých porostů
Statutární město Liberec
25.7.2012 Odbor ekonomiky a majetku
 7/12/0061
Kupní smlouva Zakoupení dopravního automobilu a nafukovacího stanu pro JSDH Karlinky THT, s.r.o. 24.9.2012 14.12.2012 Strategického rozvoje a dotací
0012/12/0018 Kupní smlouva Smlouva na dodávku osobního automobilu Auto Koutek, s r.o. 10.12.2012 KT
8/12/0101SMKS Kupní smlouva Nákup herních prvků – 9 ks TR Antoš, s.r.o.
IČ: 48152587
5. 12. 2012 10. 12. 2012 Odbor správy veřejného majetku
5/13/0256 Kupní smlouva p.č. 785/5, k.ú. Staré Pavlovice Ing. Oldřich Machaň  13.3.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0257 Kupní smlouva p.č. 785/4, k.ú. Staré Pavlovice Ing. Dagmar Machaňová 13.3.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
MP-22-8/13 Rámcová kupní smlouva  Dodávka výstrojních součástek pro strážníky MP Liberec Vlasta Sekerková T12 SKI-SPORT 3.5.2013 31.12.2013 Městská policie Liberec
8/13/0019 Kupní smlouva Dodávka materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MONTEL s.r.o.   
Liberec 31, Krásná Studánka č.p. 118, PSČ 460 01   
IČ 485 88 903,
DIČ CZ48588903
2.4.2013 Odbor správy veřejného majetku
0012/13/0006  Rámcová kupní smlouva  Rámcová kupní smlouva na dodávky kancelářských potřeb  PAPERA, spol. s r.o.  16.7.2013  16.7.2014  KT 
5/13/0393 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti  p.č. 1094/3, k.ú. Rochlice u Liberce ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 12.7.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
5/13/0399 Kupní smlouva  p.č. 1028/22, k.ú. Františkov u Liberce,
p.č. 1028/12, k.ú. Růžodol I
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 12.7.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
MP-22-14/13 Kupní smlouva  Dodávka mobilního radarového měřiče rychlosti vozidel RAMER10 C RAMET a.s. Letecká 1110
686 04 Kunovice
9.10.2013 31.12.2013 Městská policie Liberec
MP-22-17/13 Kupní smlouva Dodávka nákup motorového vozidla MP Škoda Octavia Auto Gremos , spol. s r.o.
Zahradní 300, 460 01
Liberec 11
29.11.2013 Uplynutím záruky  Městská policie Liberec
5/13/0570 Kupní smlouva  p.č. 294/3, k.ú. Františkov u Liberce Olga Křepelová 17.12.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
MP-22-9/14 Rámcová smlouva
2014-2015
Dodávka výstrojních součástek pro MP Vlasta Sekerková T12 SKI-SPORT 11.4.2014 schváleno RM dne 1.4.2014 Městská policie Liberec
8/14/0002 Kupní smlouva Dlouhodobý majetek uvedený v příloze č. 1 Smlouvy Technické služby města Liberce, a.s.
Erbenova 376/2
460 08, LBC
IČ: 25 00 70 17
17. 2. 2014 Odbor správy veřejného majetku
MP-22-8/14 Rámcová smlouva
2014-2015
Dodávka výstrojních součástek pro MP Bartolini s.r.o.
Brno,
Veveří 39
17.4.2014 schváleno RM dne 1.4.
2014
Městská policie Liberec
8/14/0036 Kupní smlouva na dodávku biopaliva, štěpkování dřevní hmoty Dřevošrot a.s. 2.6.2014 10.6.2014 SM
5409/01/2014 Kupní smlouva Kupní smlouva na automobily Auto Gremos, s r.o.
Zahradní 300, Liberec 11, 460 01,
IČ 47309890
26.6.2014 KT
CJ MML 129948/14 Darovací smlouva  pozemek p.č. 223/20, k.ú. Horní Růžodol InterCora spol. s r.o. 22.9.2014 -- Odbor správy veřejného majetku
DS201401754 Kupní smlouva Smlouva na dodávku osobního automobilu pro JSDH Růžodol 1 Statutární město Liberec
a
MK CARS, s.r.o.
26.11.2014 18.2.2015 Kancelář tajemníka
CJ MML 181065/14 Kupní smlouva  Výkup pozemků v k.ú. Dlouhý Most Tomáš Bohatec, Ing. Michal Dvorský, Jana Tomašicová 31.10.2014 SR
CJ MML 181102/14 Kupní smlouva  Výkup pozemků v k.ú. Ostašov u Liberce Jaromír Babka, Kateřina Babková 20.10.2014 SR
DS 201500208 Rámcová kupní smlouva Smlouva na dodávku kancelářských potřeb Papera, spol. s r.o.
Hálkova 2217/13, 568 02, Svitavy
1.4.2015 31.3.2016 KT
7110/15/0005 Kupní smlouva č. 7110/15/0005 Dodání historických leteckých snímků (historické ortofotomapy) z 30.let minulého století pro území ORP Liberec PRIMIS spol. s r.o.
Slavíčkova 827/1a, Lesná, 638 00 Brno
31.7.2015 31.10.2015 Odbor hlavního architekta
CJ MML 015073/15 Kupní /výkup/ pozemek p.č.521/16, k.ú. Rochlice u Liberce

Ing. Karel Drapák, Ing. Pavel Drapák, Ing. Richard Drapák, Yvona Preislerová, Renata Soroková

1. 4. 2015 -- Odbor majetkové správy
CJ MML 044456/15 Kupní /výkup/ pozemek p.č. 259/6, k. ú. Radčice u Krásné studánky Mgr. Vlasta Polreichová 20. 7. 2015 -- Odbor majetkové správy
MP-22-13/15 Kupní smlouva Nákup osobního automobilu Škoda Yeti Auto Gremos, s.r.o.,   Liberec 11
a
statutární město Liberec
27.11.2015 Městská policie Liberec
CJ MML 214190/15 Kupní smlouva  Výkup fotbalového areálu ve Vesci Tělovýchovná jednota Sokol Doubí o.s. 23.11.2015 SR
09/15/0177
Kupní smlouva Dodávka dřevní hmoty – klest a těžební zbytky OPERA SILVATICA, s.r.o.
V Sadě 1505, Vlašim
IČ: 24287890
3.12.2015 31.12.2015 Odbor ekologie a veřejného prostoru
MP-22-10/16 Rámcová kupní smlouva Výstrojní součástky Bartolini s.r.o.
Statutární město Liberec 
17.5.2016 Městská policie Liberec
0176/2016 Rámcová smlouva  Dodávky kancelářských potřeb Papera, s.r.o.
Hálkova 2217/13, 568 02, Svitavy
3.6.2016 3.6.2018 KT
MP-22-9/16 Rámcová kupní smlouva Výstrojní součástky

Vlasta Sekerková    T12 SKI-SPORT

Statutární město Liberec

3.5.2016 Městská policie Liberec
MP-22-16/16 Kupní smlouva Škoda Yeti Activ
Volkswagen Caddy
Auto Gremos s.r.o.
Statutární město Liberec 
13.7.2015 Městská policie Liberec

 

 

 

Nastavení cookies