investice a opravy

číslo smlouvy název smlouvy předmět smlouvy název smluvní strany datum uzavření datum ukončení odbor
6/11/012 Smlouva o dílo Realizace veřejné zakázky projektu „Parky Lidové sady II.“ STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00  Praha, IČ: 608 38 744
29. 3. 2012 30. 11. 2012 Strategického rozvoje a dotací
11/12/0083 Smlouva o dílo Oprava zničených herních prvků v areálu Skateparku v Barvířské ulici Technické služby města Liberec, a. s.
15.5.2012 uzavřeno na dobu neurčitou Sportu a cestovního ruchu
11/12/0083 Smlouva o dílo Oprava soc. zařízení ZŠ Liberec, Kaplického          DKK Stav, s.r.o 7.6.2012 24.8.2012 SKTS
11/12/0137 Dodatek č.1 k SOD č.11/12/0083 ZŠ Liberec, ul. Kaplického – oprava sociálního zařízení DKK Stav, s.r.o. 24.8.2012 ------- SKTS
11/12/0087 Smlouva o dílo Realizace přípojky spl.kanalizace,MŠ Liberec, Jeřmanická       MAXI Group s.r.o. 12.7.2012 31.8.2012 SKTS
11/12/0084 Smlouva o dílo Oprava soc. zařízení ZŠ a ZUŠ Liberec, ul. Jabloňová   STAVO- UNION, stavební spol. s.r.o. 23.7.2012 24.8.2012 SKTS
11/12/0117 Smlouva o dílo Výměna oken MŠ Machnín PKS MONT, a.s. 31.7.2012 31.8.2012 SKTS
11/12/0130 Dodatek ke smlouvě č.11/12/0117 MŠ Liberec, Machnín, výměna oken PKS MONT, a.s. 31.8.2012 -------- SKTS
11/12/0119 Smlouva o dílo Oprava střechy tělocvičny – ZŠ Sokolovská               SYBAN, s.r.o. 26.7.2012 30.9.2012 SKTS
11/12/0114 Smlouva o dílo Výměna oken v tělocvičně –ZŠ Sokolovská   .       BREX, spol.s.r.o 23.7.2012 31.8.2012 SKTS
08/12/0069 Smlouva o dílo Opravy havar. stavů - schodiště, chodníky a opěr. zdi             TSML a.s.  17.8.2012 31.10.2012 SM
08/12/0070 Smlouva o dílo Oprava dna vodoteče u čela skládky Zlaté návrší        TSML a.s 17.8.2012 31.10.2012 SM
11/12/0113 Smlouva o dílo Vnitřní úprava stěn ZŠ Oblačná                STYLSTAV Liberec s.r.o. 18.7.2012 24.8.2012 SKTS
11/12/0089 Smlouva o dílo MŠ Machnín – oprava vnitřních stěn                FINALSTAV, s.r.o. 25.7.2012 26.8.2012 SKTS
11/12/0118 Smlouva o dílo Oprava kanalizace –ZŠ U Soudu ASANO, spol.s.r.o.  26.7.2012 31.8.2012 SKTS
11/12/0123 Smlouva o dílo Sanace vnitřních omítek –MŠ U Bertíka  SYBAN, s.r.o. 15.8.2012  27.8.2012 SKTS
11/12/0177 Dodatek č.1 k SOD č.11/12/0123 Sanace venkovního zdiva, MŠ U Bertíka SYBAN, s.r.o. 3.9.2012 20.11.2012 SKTS 
11/12/0120 Smlouva o dílo Úprava stěn – MŠ Pod Ještědem SYBAN, s.r.o. 26.7.2012 15.8.2012 SKTS
11/12/0088 Smlouva o dílo Smlouva o dílo  
Rekonstrukce vytápění – MŠ Kamarád         
THERMONTA s.r.o.  16.7.2012 30.8.2012 SKTS
11/12/0132 Dodatek č.1 k SOD č.11/12/0088 Rekonstrukce ústředního vytápění MŠ Kamarád THERMONTA s.r.o. 29.10.2012 SKTS
11/12/0125 Smlouva o dílo Výměna vstupních dveří            LG-DINEX spol.s r.o. 8.8.2012 31.8.2012 SKTS
11/12/0138 Dodatek č.1 k SOD č.11/12/0125  Výměna hlavních vstupních dveří do budovy ZŠ Liberec,Broumovská LG – DINEX spol. s r.o. 13.8.2012 SKTS
11/12/0136 Smlouva o dílo
Výměna oken ZŠ U Soudu   
PKS MONT, a.s. 30.7.2012 30.9.2012 SKTS
8/12/0080 Smlouva o dílo Regenerace dětských hřišť – Vlčí vrch a Holubova Technické služby města Liberce, a.s. 10. 7. 2012 31. 8. 2012 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0064 Smlouva o dílo Realizace náhradních výsadeb na území města Petr Vykrut, U Hlady 1616/68, Ostrava - Hrabůvka 10. 4. 2012 31. 5. 2012 Odbor správy veřejného majetku
11/12/0124 Smlouva o dílo Oprava omítky vnějšího obvodového pláště ZŠ U Soudu STYLSTAV Liberec s.r.o. 7.8.2012 15.8.2012 SKTS
11/12/0085 Smlouva o dílo  Výstavba nové MŠ Čtyřlístek AWEA s.r.o. 19.7.2012 30.11.2012 SKTS
11/12/0128 Mandátní smlouva Zajištění TDI na stavbu MŠ Čtyřlístek   Vladimír Hnídek 7.8.2012 30.11.2012 SKTS
11/12/0121 Smlouva o dílo Výměna oken ZŠ Ještědská Window Holding 3.8.2012 21.9.2012 SKTS
11/12/0133 Dodatek č.1 k SOD č. 11/12/0121  Výměna oken ZŠ Ještědská Window Holding a.s. 8.8.2012 SKTS
11/12/0129 Smlouva o dílo Smlouva o dílo ZŠ Sokolovská SYBAN, s.r.o. 4.9.2012 20.9.2012 SKTS
11/12/0175 Dodatek č.1 k SOD č.11/12/0129 Sanace místností družiny, ZŠ Sokolovská,odl.prac.nám.Míru SYBAN, s.r.o. 5.9.2012 SKTS 
8/12/0063 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo Revitalizace Soukenného náměstí SYNER, s.r.o. 26.7.2012 21.12.2012 SM
8/12/0072 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Revitalizace Rochlice  - ul. Haškova EUROVIA, CS a.s. 31.7.2012 30.8.2012 SM
8/12/0071 Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo Revitalizace Rochlice     EUROVIA, CS a.s. 31.7.2012 30.8.2012 SM
8/12/0014 Smlouva o dílo Matoušova - oprava komunikace Strabag, a.s 23.5.2012 31.10.2012 SM
8/12/0015 Smlouva o dílo Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa            Colas CZ, a.s. 23 5 2012 30.11.2012 SM

8/12/0016

Smlouva o dílo Smlouva o dílo    Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa           VHS s.r.o. 13.7.2012 31.10.2012 SM
08/12/0083 Smlouva o dílo Opravy havarijních stavů – lokality Březová alej a Červeného TSML a.s 1.10.2012  30.11.2012 SM
8009/2012/11 Smlouva o dílo PD rekonstrukce fasády objektu URAN STORING, s.r.o. 29.6.2012 31.10.2012 Odbor správy veřejného majetku
8/11/0084SMKS Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Změna termínu plnění smlouvy, navýšení ceny díla TSML a.s 4.10.2012 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0093 SMKS Smlouva o dílo Realizace náhradních výsadeb na území města    Ekoflora Liberec, s.r.o. 25.10.2012 15.11.2012 Odbor správy veřejného majetku
11/12/0135 Smlouva o dílo Výměna oken MŠ Srdíčko     PKS MONT, a.s. 11.10.2012  15.11.2012 SKTS
11/12/0217 Dodatek č.1 k SOD č.11/12/0135 Výměna oken MŠ Srdíčko Liberec a ZŠ Liberec, Švermova PKS MONT, a.s. 12.12.2012 SKTS 
8/12/0078 Smlouva o dílo Dod.č.1    Lávka v ulici Temná přes Harcovský potok Eurovia CS, a.s 25.5.2012 31.5.2012 SM
8/12/0090 Smlouva o dílo Dod.č.1    Cihlářská, Dožínková a Košická - oprava komunikací Eurovia CS, a.s 11.09.2012 15.11.2012 SM
8/12/0047 Smlouva o dílo Smlouva o spolupráci při výstavbě Progres Liberec, s.r.o. 27.09.12 27.09.12 SM
11/12/0174 Smlouva o dílo Výměna rozvodů elektro silnoproud VARIMA, a.s. 24.10.2012 24.10.2012 SKTS
8/12/0062 Smlouva o dílo Nerudovo náměstí - oprava komunikací - II. etapa - dod. č.1 VHS s.r.o. 13.7.2012 31.11.2012 SM
8/12/0067 Smlouva o dílo Kostelní - oprava komunikace                TSML a.s. 26.7.2012 31.10.2012 SM
8/12/0064 Smlouva o dílo Havárie plynovodu včetně úpravy nebezpečné tramvajové zastávky Riegrova

TSML a.s.

26.7.2012 31.8.2012 SM
8/12/0054 Dohoda Dohoda o provedení archeologického dohledu a výzkumu - Sdružené investice 2012 Sč. muzeum Liberec 13.7.2012 30.11.2012 SM
8/12/0046 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2012             SVS, a.s. 28.8.2012 31.12.2012 SM
8/12/0050 Dohoda Dohoda o vzájemném postupu a součinnosti  -  Sdružené investice 2012 SVS, a.s. 28.8.2012 31.12.2012 SM
8/12/0030 Smlouva o dílo Cihlářská, Dožínková a Košická - oprava komunikací Eurovia CS, a.s. 26.6.2012 31.10.2012 SM
11/12/0131 Smlouva o dílo  Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Liberec, ul.Vrchlického FINALSTAV,spol.s.r.o. 2.9.2012 31.8.2012 SKTS
11/12/0134 Dodatek č. 11/12/0134 k SOD č. 11/12/0131 Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Liberec, ul. Vrchlického FINALSTAV, spol. s r.o. 10.9.2012 18.9.2012 SKTS 
8/12/0048 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2012 EMSL, s.r.o 27.9.2012 9.11.2012 SM
8/12/0049 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2012 a-net Liberec, s.r.o. 9.10.2012 31.12.2012 SM
8/12/0051 Dohoda o vzájemném postupu a součinnosti Sdružené investice 2012 RWE GasNet, s.r.o. 21.9.2012 31.12.2012 SM
11/12/0220 Smlouva o dílo Výroba a montáž skříní a koupelnových sestav MŠ Čtyřlístek František Čižik 5.11.2012 30.11.2012 SKTS 
11/12/0219 Smlouva o dílo Oprava střešního pláště hospodářské budovy Divadla F.X.Šaldy v Liberci  SYBAN s.r.o. 14.12.2012 Předpoklad 05/2013 SKTS
11/12/0221 Dodatek č.1 k SOD č. 11/12/0085 MŠ Čtyřlístek, dodatečné práce AWEA s.r.o. 5.12.2012 SKTS
7/12/0067 Smlouva o dílo Provedení stavebních prací NWDC Company spol. s r.o., Mezi Lysinami 436/6,
140 00 Praha 4
2.11.2012 31.12.2012 Odbor strategického rozvoje a dotací
7/12/0067/01 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Provedení stavebních prací NWDC Company spol. s r.o., Mezi Lysinami 436/6,
140 00 Praha 4
11.1.2013 31.5.2013 Odbor strategického rozvoje a dotací
8/13/0012 SMTS Smlouva o dílo Havarijní opravy chodníků TSML 03/2013 30.10.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0006 SMTS Smlouva o dílo Oprava chodníků Na Pískovně a Vrchlického TSML 03/2013 30.10.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0007 SMTS Smlouva o dílo Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě TSML 03/2013 30.05.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0013 SMTS Smlouva o dílo Odstranění bezpečnostních závad na chodnících dotčených stavbami TSML 03/2013 30.11.2013 Odbor správy veřejného majetku 
8/13/0026 SMTS Smlouva o dílo Oprava komunikace Jedlová TSML 03/2013 31.10.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0027 SMTS Smlouva o dílo Havarijní opravy schodišť TSML 03/2013 31.10.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0031 SMTS Smlouva o dílo Havarijní opravy opěrných zdí TSML 03/2013  31.10.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/1005SMKS Smlouva o dílo Rekonstrukce Hübnerovy hrobky, střecha, krov, odvodnění -vsakovací jáma DKK STAV s.r.o., Štefánikovo nám. 781/4,
460 01, Liberec
IČ: 27 34 91 87
18. 4. 2013 30. 11. 2013 Odbor správy veřejného majetku
11/13/0009 Smlouva o dílo Oprava střechy Malého divadla SYBAN, s.r.o. 30.4.2013 18.6.2013 Oddělení technické správy školských a kulturních objektů 
8/12/0096 Smlouva o dílo - dod.č.1 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa Colas CZ, a.s. 30.10.2012 30.11.2012 SM
8/12/0121 Smlouva o dílo - dod.č.2 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - I. etapa Colas CZ, a.s. 29.11.2012 30.11.2012  SM
8/12/0122 Smlouva o dílo - dod.č.2 Matoušova - oprava komunikace Strabag, a.s. 13.12.2012 31.10.2012 SM
8/13/0069 Smlouva o dílo U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě inženýrských sítí TSML a.s. 21.5.2013 30.11.2013 SM
8/13/0073 Smlouva o dílo Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa Eurovia CS, a.s. 24.5.2013 30.11.2013  SM
11/13/0010 Dodatek č.1 k SOD č. 11/13/0009 Oprava střešního pláště hospodářské budovy Divadla F.X.Šaldy SYBAN, s.r.o. 7.6.2013 SKTS
6/11/012 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Realizace veřejné zakázky projektu „Parky Lidové sady II.“ STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00  Praha, IČ: 608 38 744
24. 6. 2013 31. 7. 2013 Strategického rozvoje a dotací
6/11/012 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Realizace veřejné zakázky projektu „Parky Lidové sady II.“ STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00  Praha, IČ: 608 38 744
17. 7. 2013 31. 7. 2013 Strategického rozvoje a dotací
8/13/0155 SMTS  Smlouva o dílo  Havarijní oprava propustků Na Výběžku a Nádražní  TSML  07/2013  21.10.2013  Odbor správy veřejného majetku 
08/13/0158  Dodatek č. III. ke Smlouvě o dílo TSML/11/07  Změna platebních podmínek – plnění ve splátkách  TSML  07/2013  Odbor správy veřejného majetku 
08/13/0159  Dodatek č. I. ke Smlouvě o dílo 08/13/0012  Změna termínu dokončení a platebních podmínek  TSML  07/2013  30.11.2013  Odbor správy veřejného majetku 
08/13/0162  Dodatek č. I. ke Smlouvě o dílo 08/13/0006  Změna termínu dokončení a platebních podmínek  TSML  07/2013  30.11.2013  Odbor správy veřejného majetku 
08/13/0163  Dodatek č. I. ke Smlouvě o dílo 08/13/0007  Změna termínu dokončení a platebních podmínek  TSML   07/2013  30.11.2013  Odbor správy veřejného majetku 
11/13/0011 Smlouva o dílo Oprava střešního pláště budovy ZŠ Sokolovská, odl. prac. Nám. Míru  VABRUS s.r.o. 9.7.2013 20.8.2013 SKTS
7/13/2007 Smlouva o dílo Úpravy svahu ve Zborovské rokli JIB s.r.o., U Parku 2242,
205 00 Stará Boleslav – Brandýs n. L. IČ: 28969472
8.8.2013 30.10.2013 Strategického rozvoje a dotací
8009/2013/10 Smlouva o dílo Oprava podlah kremačních pecí PKI-TEPLOTECHNA BRNO, s.r.o,
Anenská 675/4,60200, Brno
IČ: 469 05 308
15.7.2013 31.10.2013 Odbor správy veřejného majetku
8009/2013/07 Smlouva o dílo Oprava vstupních dveří Nového magistrátu LIBRAX, společnost s ručením omezeným,
Ještědská 85, Liberec,460 08, IČ: 402 31 976
27.2.2013 9/2013 Odbor správy veřejného majetku 

8/13/0033
Dodatek č. 1
Ukončení smluvního vztahu
PD Revitalizace Rochlice  -lokalita Žitná MAXI Group s.r.o. 4.4.2012 4.4.2013 SM
8/13/0149 Smlouva o dílo  Bezbariérová trasa č.1 v Liberci úsek radnice – KNL
Stavební práce  
STRABAG a.s. 31.7.2013 15.12.2013 SM
8/13/0165 Smlouva o dílo  Oprava komunikace Klicperova, Svatoplukova, Pod Branou – projektové práce  AFCITYPLAN s.r.o. 1.8.2013 15.3.2014 SM
8/13/0100 Smlouva o dílo  Bezpečný přechod Sokolská  SIZ s.r.o. 26.7.2013 31.10.2013 SM
8/13/0101 Smlouva o dílo  Bezpečný přechod Zhořelecká  SaM silnice a mosty a.s. 31.7.2013 31.10.2013
7/13/0028 Smlouva o dílo Provedení stavby “Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 22.8.2013 31.12.2013 Strategického rozvoje a dotací
07/12/0036 Smlouva o dílo Výstavba Centra aktivního odpočinku – Lidové sady UNISTAV a.s. 16.8.2013 Strategického rozvoje
a dotací
7/013/0029 Objekt městských lázní – odstranění následků škod - MaR Výměna poškozeného rozvaděče MaR  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 18.8.2013 (investice)
7/13/0037 Smlouva
o dílo
Provedení stavby „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ Regionální stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 445 65 208 16.10.2013 Do 20 týdnů od podpisu SoD Strategického rozvoje a dotací
11/13/0074 Smlouva o dílo ZŠ U Školy – částečná výměna střešního pláště ZE stavby s.r.o. 14.10.2013 3.11.2013 SKTS
11/13/0075 Smlouva o dílo MŠ Beruška – oprava střešního pláště  David Blažej, PROREKO 10.10.2013 31.10.2013 SKTS 
11/13/0076 Smlouva o dílo ZŠ Barvířská – výměna střešního pláště  Machynka s.r.o. 9.10.2013 30.10.2013 SKTS  
7/13/0028/01 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Provedení stavby “Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 21.10.2013 31.12.2013 Strategického rozvoje a dotací
8/13/1108 Dodatek ke smlouvě o dílo Prodloužení termínu realizace díla  "Oprava Hübnerovy hrobky - I. etapa" z 30. 11. 2013 na 20.12.2013 z důvodu termínu vydání kladného Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí finančního příspěvku na opravu Hübnerovy hrobky,  což byla podmínky pro samotnou realizaci díla - ošetřeno odkládací podmínkou původní smlouvy o dílo DKK STAV s.r.o., Štefánikovo nám. 781/4, 460 01, Liberec
IČ: 27 34 91 87
14.10.2013 20.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0227 SM Smlouva o dílo Oprava komunikace U Plovárny  Evosa spol.s.r.o. 25.11.2013 5.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0224 SM Smlouva o dílo Lyžařská – oprava lesní cesty  Technické služby města Liberec a.s. 21.11.2013 13.12.2013 Odbor správy veřejného majetku

7/013/0044
udělení výjimky

Objekt městských lázní – odstranění následků škod – Ochranný nástřik Ochranný nástřik fasády Soller Cleaning systém s.r.o. 21.11.2013 4.12.2013
11/13/0122 Smlouva o dílo Výměna oken ZŠ Švermova J PLUS L OKNA s.r.o. 6.12.2013 31.12.2013 SKTS
07/12/0036/1 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo Výstavba Centra aktivního odpočinku – Lidové sady UNISTAV a.s. 10.12.2013 Strategického rozvoje a dotací
8/13/0072 Smlouva o dílo Cyrila a Metoděje-oprava komunikace TSML a.s. 5.6.2013 30.11.2013 SM
8/13/0074 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2013 SVS, a.s. 16.8.2013 31.12.2013 SM
8/13/0075 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2013 Progres Liberec, s.r.o. 2.10.2013 31.12.2013 SM
8/13/0076 Dohoda o vzájemném postupu a součinnosti Sdružené investice 2013 SVS, a.s. 16.8.2013 31.12.2013 SM
8/13/0077 Dohoda o vzájemném postupu a součinnosti Sdružené investice 2013 RWE GasNet, s.r.o. 1.8.2013 31.12.2013 SM
8/13/0081 Smlouva o spolupráci při výstavbě Lesní II - 2014 (Gorkého, Sukovo nám.) SVS, a.s. 16.8.2013 31.12.2013 SM
8/13/0172 Smlouva o spolupráci Sokolovské nám. II, Nerudovo nám.památník - architektonicko-urbanistické studie TUL, fak.umění a architektury 12.9.2013 31.1.2014 SM
8/13/0183 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2013 Prockert a Hynek, a.s. 18.10.2013 31.12.2013 SM
8/13/0184 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2013 František Chlum - GASSERVIS 22.10.2013 31.12.2012 SM
8/13/0189 Smlouva o dílo U kostela sv. Antonína - VO a prezentace archeologických nálezů TSML a.s. 6.11.2013 30.11.2013 SM
8/13/0190 Smlouva o dílo Odstranění nefunkčního topného kanálu na p.p.č. 3555, p.p.č. 3556, p.p.č. 3549/2 v k.ú. Liberec Two Bricks s.r.o. 22.10.2013 21.11.2013 SM
8/13/0193 Smlouva o dílo - dod.č.1 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa Eurovia CS, a.s. 27.11.2013 30.11.2014 SM
8/13/0194 Smlouva o dílo - dod.č.1 Cyrila a Metoděje-oprava komunikace TSML a.s. 7.11.2013 15.12.2013 SM
8/13/0220 Smlouva o souhlasu s provedením stavby Oprava opěrné zdi - ulice Jizerská, Liberec Jaroslav Antoš 4.12.2013 31.12.2013 SM
8/13/0221 Smlouva o dílo - dod.č.1 U kostela sv. Antonína - oprava komunikací po opravě inženýrských sítí TSML a.s. 2.12.2013 15.12.2013 SM
8/13/0222 Smlouva o dílo - dod.č.1 U kostela sv. Antonína - VO a prezentace archeologických nálezů TSML a.s. 2.12.2013 15.12.2013 SM
8/13/0223 Smlouva o spolupráci při výstavbě - dod.č. 1 Sdružené investice 2013 SVS, a.s. 4.12.2013 31.12.2013 SM
8/13/0232 Smlouva o dílo Oprava propustku komunikace Švestková Two Bricks s.r.o. 10.12.2013 31.12.2013 SM
8/13/0219 Smlouva o dílo Oprava komunikace Andělčina 1JHS 2.12.2013 15.12.2013 SM
7/13/0028/02 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Provedení stavby “Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 18.12.2013 31.5.2014 Strategického rozvoje a dotací
7/13/0037/1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Provedení stavby „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ Regionální stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 445 65 208 19.12.2013 Do 23 týdnů od podpisu SoD Strategického rozvoje a dotací 
8/13/0150 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  PD - Cyklo Odra Nisa  Rybář stavební s.r.o.  24.7.2013 2014 SM
8/13/0148 Dodatek ke smlouvě  PD Revitalizace sídliště Rochlice – Lokalita Žitná Ing. Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328, Liberec   16.7.2013 15.11.2013 SM
8/13/0180 Smlouva o realizaci přeložky Smlouva o realizaci přeložky pro akci Bánskobystrická – Kubelíkova  ČEZ Distribuce, a.s. 18.10.2013 12/2013 SM
8/13/0208 Dodatek ke smlouvě  Bezpečný přechod  Liberec Sokolská  SIZ s.r.o.  31.10.2013 30.11.2013 SM
8/13/0209 Dodatek č. 2  PD Revitalizace sídliště Rochlice – Lokalita Žitná  Ing. Zbyněk Nýdrle, U Sila 1328, Liberec   30.10.2013 21.8.2014 SM
8/13/0211 Smlouva o uzavření bud sml.  Smlouva o uzavření bud sml. –přeložka plynárenského zařízení  RWE Distribuční služby, s.r.o. 11.11.2013 2013 SM
8/13/0217 Smlouva o bud. smlouvě Smlouva o bud smlouvě přeložky ČEZ   ČEZ Distribuce , a.s. 20.11.2013 2013 SM
8/13/0218 Smlouva o bud. smlouvě Smlouva o bud smlouvě přeložky ČEZ   ČEZ Distribuce , a.s. 10.12.2013 2014 SM
8/13/0231
Smlouva o dílo  Projektová kancelář Vaner s.r.o. Zajištění hl. mostních prohlídek, diagnostických průzkumů 20.11.2013 15.12.2013 SM
8/13/0240 Dodatek ke smlouvě  Torkret – Zdeněk Bartoň, s.r.o. Oprava havárie nábř.. zdi  ul. Hraběcí  6.12.2013 30.6.2014 SM
8/13/0182 Smlouva o dílo  MSV Liberec, s.r.o.  Bezbariérová trasa č. 1 – úprava  radnice zpřístupnění zasedací místnosti 27.9.2013 15.12.2013 SM
8/13/0239 Dodatek ke smlouvě o dílo  STRABAG, a.s. Dodatek ke smlouvě – Oprava havárie  v ul. V Horách  6.12.2013 15.12.2013 SM
8/13/0248 Dodatek ke smlouvě o dílo MSV Liberec, s.r.o.  Bezbariérová trasa č. 1 – úprava  radnice zpřístupnění zasedací místnosti 12.12.2013 2014 SM
07/14/0012 Smlouva o dílo CAO-točka SILKOM, spol. s r.o. 20.2.2014 30.6.2014 Strategického rozvoje a dotací
DS201400595
Smlouva o dílo Provedení stavby "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" UNISTAV a.s., Příkop 838/6, 604 33  Brno, IČ: 005 31 766 14. 2. 2014 30. 6. 2014 Strategického rozvoje a dotací
DS201400597
Dodatek č. 3
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Provedení stavby “Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 6.2.2014 31.5.2014 Strategického rozvoje a dotací
8/14/0010 SMTS Smlouva o dílo Oprava havárie dešťové kanalizace a komunikace, p.p.č.366/1 ul. Svobody, k.ú. Starý Harcov  EVOSA spol.s.r.o. 03/2014 31.05.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0009 SMTS Smlouva o dílo Oprava výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML TSML a.s. 03/2014 30.06.2014 Odbor správy veřejného majetku
DS201400621 Smlouva o dílo Provedení stavby „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ B & F spol.s r.o., Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01, IČ: 49905201 28. 2. 2014 30. 6. 2014 Strategického rozvoje a dotací
DS201400954 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo Provedení stavby „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ B & F spol.s r.o., Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01, IČ: 49905201 14. 4. 2014 31. 7. 2014 Strategického rozvoje a dotací
DS201400973 Smlouva o dílo č. E/S0320 Dodávka a montáž oken, parapetů a žaluzií Statutární město Liberec
RI OKNA, a.s. Bzenec
3.4.2014 9.5.2014 Kancelář tajemníka
8/13/0211 Smlouva o dílo Oprava parkových cest v ul. Guttenbergova EKOFLORA Liberec s.r.o.
U Slunečních lázní 690, 460 14, Liberec 14
IČ: 40229220
28.11.2013 10.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
DS201400995 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo Provedení stavby „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ Regionální stavební s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 445 65 208 14. 5. 2014 14. 6. 2014 Strategického rozvoje a dotací
07/12/0036/2 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo Výstavba Centra aktivního odpočinku – Lidové sady UNISTAV a.s. 22.5.2014 Strategického rozvoje a dotací
8/14/0039 SMTS Smlouva o dílo Oprava chodníku ul. Lázeňská STRABAG a.s. 06/2014 31.08.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0040 Smlouva o dílo Oprava opěrné zdi na komunikaci Výpřež - Ještěd STRABAG a.s. 06/2014 31.08.2014 Odbor správy veřejného majetku
DS201401193 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo Provedení stavby „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ B & F spol.s r.o., Novoměstská 1443, Frýdlant 464 01, IČ: 49905201 1. 7. 2014 31. 7. 2014 Strategického rozvoje a dotací
DS201401196 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Provedení stavby "Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská" UNISTAV a.s., Příkop 838/6, 604 33  Brno, IČ: 005 31 766 30. 6. 2014 30. 7. 2014 Strategického rozvoje a dotací
8/14/0083 Dodatek č. 2 Kunratická - zřízení chodníku NÝDRLE – projektová kancelář 30.7.2014 31.12.2015 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0084 Dodatek č. 2 Vyhlídková - Lomová - oprava komunikace NÝDRLE – projektová kancelář 30.7.2014 31.12.2015 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0085 Dodatek č. 2 Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, Třešňová a Rychtářská NÝDRLE – projektová kancelář 30.7.2014 31.12.2015 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0086 Smlouva o dílo Havarijní opravy chodníků a schodišť TSML a.s. 08/2014 30.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
 8/14/0092 Smlouva o dílo Havarijní oprava propustků Šafránová a Ptačí TWO Bricks s.r.o. 08/2014 30.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0087 Smlouva o dílo Oprava komunikace Žitavská – nájezd k I/35 Liberec Strabag a.s. 08/2014 31.10.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0091 Smlouva o dílo Havarijní opravy příslušenství komunikací TSML a.s. 08/2014 30.11.2014 Odbor správy veřejného majetku

DS201401538

Smlouva o dílo Osvětlení stopy můstku HS134 Elektrik Partner s. r. o., Hvězdná 878/1, 466 01 Jablonec nad Nisou 23. 9. 2014 30.10. 2014 Odbor sportu a cestovního ruchu
8/14/1098 Smlouva o dílo Oprava nerezového pláště fontány v ul. Jánská Delta HL spol. s r.o.
Tovární 10, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČ: 49100327
4. 9. 2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0099 Smlouva o dílo Oprava komunikace Gagarinova – II. etapa Eurovia CS a.s. 09/2014 30.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0109 Smlouva o dílo Oprava chodníků Sametová ul. Eurovia CS a.s. 09/2014 30.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0098 Smlouva o dílo Kubelíkova - oprava lávky pro pěší Two Bricks s.r.o. 09/2014 31.10.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0107 Smlouva o dílo  Most ev.č. LB 203 přes Ruprechtický potok na cyklostezce U Nisy, Liberec Two Bricks s.r.o. 09/2014 31.10.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/1100SMKS Smlouva o dílo Realizace akce „Neklanova, Malá, Puškinova – Obnova dětských hřišť“. TEWIKO systems s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec VII
IČ: 25 47 28 87
30. 9. 2014 24. 10. 2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0067 Smlouva o dílo Úprava zastávek MHD v ul. Krejčího DPMLJ a.s. 07/2014 31.8.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0113 Smlouva o dílo Havarijní oprava mostku č. LB-093 Česká tvrz včetně koryta Two Bricks 10/2014 30.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0115 Smlouva o dílo Úprava autobusové zastávky na silnici Kunratická - Ječná DPMLJ a.s. 10/2014 15.11.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0249
smlouva o dílo - dod.č.2 Cyrila a Metoděje - oprava komunikace TSML, a.s 8.1.2014 15.12.2013 SM
8/13/0250 smlouva o dílo - dod.č.2 U kostela sv. Antonína - oprava komunikace po opravě inženýrských sítí TSML, a.s 8.1.2014 19.12.2013 SM
8/13/0251 smlouva o dílo - dod.č.2 U kostela sv. Antonína - VO a prezentace archeologických nálezů TSML, a.s 8.1.2014 19.12.2013 SM 
8/14/0013 smlouva o dílo - dod.č.1 PD pro akci Klicperova, Svatoplukova, nám. Pod Branou - oprava komunikací  AF-City plan 11.3.2014 31.7.2014 SM
8/14/0037 smlouva o dílo Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná, Ježkova Eurovia CS, a.s. 22.5.2014 30.9.2014 SM
8/14/0078 Dohoda o vzájemném postupu a součinnosti Sdružené investice 2014 RWE GasNet, s.r.o. 6.10.2014 30.11.2014 SM
8/14/0079 Dohoda o provedení archeologického dohledu a výzkumu Sdružené investice 2014 (Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. Etapa (Lesní, Dvořákova, Škroupova, Sukovo nám.), Mydlářská, Slunečná, Červeného, Rychtářská, U Krematoria, Aloisina výšina, Sokolovské nám. I) Sč. muzeum Liberec 22.9.2014 30.11.2014 SM
8/14/0080 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2014 SVS, a.s. 6.10.2014 30.11.2014 SM
8/14/0081 Dohoda o vzájemném postupu a součinnosti Sdružené investice 2014 SVS, a.s. 7.10.2014 30.11.2014 SM
8/14/0082 Smlouva o spolupráci při výstavbě Sdružené investice 2014 Progres Liberec, s.r.o. 26.9.2014 30.11.2014 SM
8/14/0089 smlouva o dílo - dod.č.1 Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná, Ježkova Eurovia CS, a.s. 20.8.2014 30.11.2014 SM
8/14/0093 smlouva o dílo Sokolovské nám. - oprava komunikace po rekonstrukci sítí TSML, a.s. 20.8.2014 30.11.2014 SM
8/14/0094
příkazní smlouva TDI pro akci Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná, Ježkova Real Engineering s.r.o. 20.8.2014 31.10.2014 SM
8/14/0096 smlouva o dílo PD pro akci Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - Dobiášova Valbek, spol. s r.o. 30.7.2014 31.1.2015 SM
8/14/0106 příkazní smlouva - dod.č.1 TDI pro akci Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná, Ježkova Real Engineering s.r.o. 16.10.2014 31.12.2014 SM
8/14/0116 smlouva o dílo - dod.č.2 Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná, Ježkova Eurovia CS, a.s. 11.11.2014 31.5.2014  SM 
8/14/0117 smlouva o dílo - dod.č.2 Lokalita Lesní ul. - oprava komunikací - II. etapa Eurovia CS, a.s. 11.11.2014 30.11.2014 SM
8/14/0118 smlouva o dílo Rochlice-Žitná - dod.práce Eurovia CS, a.s. 22.10.2014 7.12.2014 SM 
8/14/0119 smlouva o dílo Rochlice-Žitná - dod.práce 2 Eurovia CS, a.s. 11.11.2014 7.12.2014 SM 
8/14/0120 smlouva o dílo Sokolovské nám. - podzemní kontejnery Syner, s.r.o. 11.11.2014 průb.doba 47 dnů SM
8/14/0129 příkazní smlouva - dod.č.2 TDI pro akci Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast ul. Žitná, Ježkova Real Engineering s.r.o. 11.11.2014  31.5.2014 SM 
8/14/0130 smlouva o dílo - dod.č.1 Sokolovské nám. - oprava komunikace po rekonstrukci sítí TSML, a.s. 11.11.2014  31.5.2014 SM 
8/14/0074 smlouva o dílo Oprava izolace a odvodnění střech garáží a teras ul. Nezvalova Perena Liberec, s.r.o. 7/2014 31.07.2014 SM
8/14/0057 smlouva o dílo Oprava ul. Aloisina výšina Strabag, a.s. 7/2014 01.04.2015 SM
8/14/0042 smlouva o dílo Souvislá údržba ul. Broumovská 1. etapa Strabag, a.s. 6/2014 31.07.2014 SM
8/14/0041 smlouva o dílo Bezbariérový chodník pro pěší v úseku úřadu práce - Krematorium Liberec Strabag, a.s. 6/2014 30.09.2014 SM
8/14/0047 smlouva o dílo Zlínská - zřízení chodníku a oprava komunikace Colas CZ, a.s. 7/2014 15.11.2014 SM
8/14/0048 smlouva o dílo Jugoslávská – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace TSML Liberec, a.s. 7/2014 15.11.2014 SM
8/14/0049 smlouva o dílo Ul. Šrámkova - oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace SaM silnice a mosty, a.s. 7/2014 15.11.2014 SM
8/14/0050 smlouva o dílo Sázavská – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace M – silnice, a.s. 7/2014 15.11.2014 SM
8/14/0051 smlouva o dílo Červeného – dopravní řešení a oprava komunikace Eurovia CS, a.s. 7/2014 15.11.2014 SM
8/14/0052 smlouva o dílo Rychtářská – zřízení chodníku a oprava komunikace Eurovia CS, a.s. 7/2014 15.11.2014 SM
8/14/0053 smlouva o dílo Majakovského – oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace Eurovia CS, a.s. 7/2014 15.11.2014 SM
8/14/0054 smlouva o dílo Slunečná - oprava komunikace po rekonstrukci vodovodu a kanalizace Eurovia CS, a.s. 10/2014 30.05.2014 SM
8/14/0070 smlouva o dílo Ul. Lomová - oprava komunikace Colas CZ, a.s.  9/2014 31.10.2014 SM
8/14/0071 smlouva o dílo SOD - Úprava přechodu Londýnská ul. Liberec Eurovia CS, a.s. 9/2014 31.10.2014 SM
8/14/0072 smlouva o dílo SOD - Parkovací plocha ZŠ - Erbenova ul., Liberec Stylstav Liberec 9/2014  31.10.2014 SM
8/14/0114 smlouva o dílo Rekonstrukce střechy objektu č. p. 147 v areálu dětského dopravního hřiště ve Zhořelecké ulici v Liberci ARON house s.r.o. 13.10.2014 30.11.2014 SM
8/14/0097
smlouva o dílo Oprava havárie lesní cesty podél Lesního koupaliště – k.ú. Ruprechtice E 11, s.r.o. 21.8.2014 15.10.2014 SM
DS201500223 smlouva o dílo Provedení stavby „Volnočasové plochy Liberec I.“ SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 16.4.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS201500241 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Provedení stavby „Volnočasové plochy Liberec I.“ SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 25.5.2015 Strategického rozvoje a dotací
7/15/0017 Smlouva o dílo Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2015 TSML 06/2015 30.9.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0067 Dohoda o narovnání dle SOD, mezi SML a spol. Syner, oprava dlažby na Soukenném náměstí Narovnání sporných práv a nahrazení závazků ze sporných práv závazky novými SYNER s.r.o. 28.8.2015 30.10.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0070 SOD – Opravy a úpravy objektu č.p. 147/38 v areálu dět-ského dopravního hřiště v Liberci – Lužické a Zhořelecké ulici Opravy a úpravy objektu č.p. 147/38 v areálu dětského dopravního hřiště v Liberci – Lužické a Zhořelecké ulici INSTAV stavební práce s.r.o.  7.9.2015 30.11.2015  Odbor správy veřejného majetku
Dodatek č. 3 ke smlouvě 11/12/0141 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy  dotace II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.   17.12.2015 31.12.2016 Odbor školství a sociálních věcí
8/14/0131 smlouva o dílo Sokolovské nám. I - sanace podzemních prostor TSML, a.s. 26.11.2014 31.5.2015   Odbor správy veřejného majetku
8/14/0133 smlouva o dílo Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná, SO 101 Potůčku, cyklostezka při komunikace Vratislavická   Chládek & Tintěra, a.s.  22.12.2014 31.5.2015 Odbor správy veřejného majetku
8/14/0134 smlouva o dílo - dod.č.1     Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná, SO 101 Potůčku, cyklostezka při komunikace Vratislavická Chládek & Tintěra, a.s.    22.12.2014 31.7.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0029 smlouva o dílo - dod.č.2 Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná, SO 101 Potůčku, cyklostezka při komunikace Vratislavická Chládek & Tintěra, a.s. 29.6.2015 31.7.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0033 smlouva o dílo - dod.č.3 Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná, SO 101 Potůčku, cyklostezka při komunikace Vratislavická Chládek & Tintěra, a.s. 13.8.2015 31.7.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0053 smlouva o dílo Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího Integra stavby a.s. 8.9.2015 průb.doba 10 týdnů Odbor správy veřejného majetku
7/15/0054 smlouva o dílo Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího Integra stavby a.s. 11.9.2015 průb.doba 10 týdnů Odbor správy veřejného majetku
7/15/0055 smlouva o dílo Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova,Haškova Integra stavby a.s. 8.9.2015 průb.doba 10 týdnů Odbor správy veřejného majetku
7/15/0079 smlouva o dílo - dod.č.1 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího Integra stavby a.s.  6.11.2015 30.11.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0080 smlouva o dílo - dod.č.1 Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova,Haškova Integra stavby a.s.  6.11.2015 30.11.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/16/0026 Rámcová smlouva o dílo  Opravy výtluků na komunikacích ve vlastnictví SML po zimě 2016 Technické služby města Liberce 05/2016 -- Odbor správy veřejného majetku
DS201600179 Smlouva o dílo Rekonstrukce lavice před OC Plaza Karel Hajlek STACO-Truhlářství, K Bucharce 105, 460 08, Liberec
IČ: 46738223
9.5.2016 31. 7. 2016 Odbor ekologie a veřejného prostoru
DS 2016 00197 Smlouva o dílo Oprava zpevnění koryta vodního toku u zahrádkářské kolonie v liberecké části Františkov Milan Brokl,
Na Vlaštovce 797, 53973
Skuteč
IČ: 66804418
13.5.2016 30.11.2016 Odbor ekologie a veřejného prostoru

 

 

Nastavení cookies