dotace, granty a příspěvky

číslo smlouvy

název smlouvy

předmět smlouvy

název smluvní strany

datum uzavření

datum ukončení

odbor

dokument

06/11/002

Smlouva o poskytnutí dotace č.LB/1092/S

Smlouva o poskytnutí dotace

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

2.5.2011

31.12.2022

Strategického rozvoje a dotací

06/11/002/1

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1092/S

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

3.5.2012

31.12.2022

Strategického rozvoje a dotací

11/12/0079

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SML

Příspěvek na realizaci projektu „Mládež a kultura“ v roce 2012

Divadlo
F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace

11.5.2012

31.12.2012

Odbor školství a kultury

2/12/0007 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci Obchodní akademie a Jazyková škola s právním státní jazykové zkoušky, Liberec 14.5.2012 ----- Odbor kancelář primátorky
2/12/0006 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci Základní škola Liberec, Dobiášova 14.5.2012 Odbor kancelář primátorky
2/12/0008 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 14.5.2012 Odbor kancelář primátorky

7/12/0028

Smlouva o dílo

Smlouva o zpracování žádosti do OPLZZ- strategie

AQE advisors, a.s.

14.5.2012

20.6.2012

Strategického rozvoje a dotací

10/12/0001
Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SML

Úhrada provozních nákladů koupaliště Vápenka v roce 2012

Jan Skalník

16.5.2012

31.12.2012

Sportu a cestovního ruchu

11/12/0081

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SML

Příspěvek na zajištění chodu šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

30.5.2012

31.12.2012

Odbor školství a kultury

11/12/0080

Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SML

Příspěvek na nákup knihovního fondu pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci v roce 2012

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

30.5.2012

31.12.2012

Odbor školství a kultury

0012/12/0008

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z FPO LK

Zakoupení dopravního automobilu pro JSDH Karlinky

Liberecký kraj

7.6.2012

15.12. 2012

Odbor kancelář tajemníka

0012/12/0009

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z FPO LK

Zakoupení nafukovacího stanu GTX 24 pro JSDH Karlinky

Liberecký kraj

7.6.2012

15.12.2012

Odbor kancelář tajemníka

04/12/0326

Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnutí dotace z Fondu prevence SML

Bílý kruh bezpečí o.s., pobočka v Liberci

27. 6. 2012

31.12.2012

humanitní

04/12/0329

Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnutí dotace z Fondu prevence SML

Centrum Generace, o.s.

20. 7. 2012

31.12.2012

humanitní

11/12/0091 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Liberec Poskytnutí příspěvku na krytí nákladů v roce 2012 spojených s provozem společnosti a realizací uměleckých projektů. Spacium, o. p. s. 12. 7. 2012 31.12.2012

školství a kultury

11/12/0092 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Liberec Poskytnutí příspěvku na krytí nákladů v roce 2012 spojených s realizací sochařského projektu Sculpture Forum Liberec Spacium, o. p. s. 12.7.2012 31.12.2012 školství a kultury
04/12/0327 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace z Fondu prevence SML MAJÁK, o.p.s. 13. 7.2012 31.12.2012 humanitní

04/12/0329

Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnutí dotace z Fondu prevence SML

Centrum Generace, o.s.

20. 7. 2012

31.12.2012

humanitní

8/12/0081 Smlouva o poskytnutí dotace Zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů ve vlastnictví příjemce Technické služby města Liberce, a.s. 24. 7. 2012 31. 12. 2012 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0073 Smlouva o poskytnutí dotace Realizace projektu „Regulace populací toulavých a zdivočelých koček“ Zoologická zahrada Liberec, p.o. 24. 7. 2012 15. 12. 2012 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0074 Smlouva o poskytnutí dotace Realizace projektu „Přírodovědný koutek.“ Základní škola Liberec, Sokolovská 328, p.o. 27. 7. 2012 15. 12. 2012 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0079 Smlouva o poskytnutí dotace Realizace projektu „Zkrášlování školy květinami“ Základní škola Kaplického 384, p.o. 22. 8. 2012 15. 12. 2012 Odbor správy veřejného majetku
06/11/0002/2 Dodatek č.2 ke Smlouvě Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 27.8.2012 31.12.2012 Strategického rozvoje a dotací
9/11/0443
Dodatek č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování dotace Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 23.12.2011 31.12.2015 Odbor školství a kultury
9/11/0444
Dodatek č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování dotace DOCTRINA-základní škola,s.r.o. 22.12.2011 31.12.2015 Odbor školství a kultury
9/11/0440
Dodatek č. 1

 
Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy dotace Mateřská škola DOMINO s. r. o. 9.1.2013 31.12.2015 Odbor školství a kultury
11/12/0140 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy dotace Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského 10.1.2013 31.12.2016 Odbor školství a kultury
11/12/0141 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy dotace II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.  15.1.2013 31.12.2016 Odbor školství a kultury
11/12/0178 Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Finanční výpomoc Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 5.12.2012 31.12.2013 Odbor školství a kultury
06/11/0011 Smlouva o poskytnutí dotace č.LB/1139/S Smlouva o poskytnutí dotace Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 17.10.2011 15.12.2013 Strategického rozvoje a dotací
06/11/0011/1 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1139/S Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 20.12.2012 15.12.2013 Strategického rozvoje a dotací
07/12/0059 Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK s nepřímými náklady s registračním číslem CZ.1.07/1.1.22/02.0037 Smlouva o realizaci grantového projektu Liberecký kraj 16.10.2012 30.6.2014 Strategického rozvoje a dotací
7/12/0060 Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace  z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2724/2012 Účelová investiční dotace Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 12.11.2012 (investice) Strategického rozvoje a dotací
7/12/0049 Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.OLP/2552/2012 Účelová dotace na úhradu nákladů s prováděcím projektem interiéru budovy čp.723 na Masarykově ulici v Liberci Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 12.11.2012 (investice) Strategického rozvoje a dotací
04/13/0055 Smlouva o poskytnutí příspěvku Příspěvek na zajištění provozu a poskytnutí služeb nízkoprahového denního centra - Valdštejnská Naděje, o.s. 12.2.2013 28.2.2013 humanitní
11/13/0002
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Liberec
účast na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů Slovakia Cantat v Bratislavě ve dnech 25. – 28. dubna 2013 Kruh přátel Severáčku 18.2.2013 30.6.2013 školství a kultury
11/13/0003 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Liberec Příspěvek na projekt „Mládež a kultura“ v roce 2013 Divadlo F. X. Šaldy, příspěvková organizace 1.3.2013 31.12.2013 školství a kultury
04/13/0106 Smlouva o poskytnutí příspěvku Zajištění provozu a poskytování služeb nízkoprahového denního centra v objektu Valdštejnská 259, Liberec Naděje, o.s. 18. 3. 2013 31.12.2013 humanitní
04/13/0105 Smlouva o poskytnutí příspěvku Zajištění provozu a poskytování sociální služby „azylový dům“ Speramus v  Liberci Návrat, o.p.s. 18. 3. 2013 31.12.2013 humanitní
7/12/0050 Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1174/S Poskytnutí dotace (dotace, granty a příspěvky) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 10.10.2012 31.12.2022 Odbor strategického rozvoje a dotací
7/12/0072 Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1176/S Poskytnutí dotace (dotace, granty a příspěvky) Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 4.2.2013 31.12.2022 Odbor strategického rozvoje a dotací 
11/13/0004 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města Liberec Příspěvek na zajištění chodu šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2013 Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 22.5.2013 31.12.2013 školství a kultury
11/13/0005 Smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města Liberec Příspěvek na nákup knihovního fondu pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci v roce 2013 Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace 22.5.2013 31.12.2013 školství a kultury
8/13/1099 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí příspěvku TSML, a.s. k zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů. Technické služby města Liberec, a.s.
Erbenova 376/2, 460 08, Liberec 8
IČ:25007017
8. 10. 2013 31.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/1103 Smlouva o poskytnutí dotace Realizace projektu „Nutnost léčení včel pro zachování jejich vlivu na přírodu“ Český svaz včelařů, o.s., okresní organizace Liberec
IČ: 46 74 93 49
30. 9. 2013 17.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/1104 Smlouva o poskytnutí dotace Realizace projektů „Rekonstrukce NS Ještědské vápence“ a Obnova návštěvnické infrastruktury a revitalizace rašelinišť v CHKO Jizerské hory II.“ Jizersko-ještědský horský spolek, o.s.
IČ:65100352
1. 10. 2013 17.12.2013 Odbor správy veřejného majetku 
8/13/1105 Smlouva o poskytnutí dotace Realizace projektu „Revitalizace sídelní zeleně na pozemcích o.s. D.R.A.K.“ Občanské sdružení D.R.A.K.
IČ: 26636328
27. 9. 2013 17.12.2013 Odbor správy veřejného majetku 
8/13/1106 Smlouva o poskytnutí dotace Realizace projektu „Ekofestival-Greenfest Liberec.“ Klub pro ekonomickou prosperitu, o. s.
IČ: 27055566
27. 9.2013  17.12.2013 Odbor správy veřejného majetku 
8/13/1109 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace na opravu vodní plochy po povodni z července 2013 ZO ČSOP Kateřinky

K Lesnímu divadlu 39, 460 14
IČ: 15113252
29.10.2013 15.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/1107 Darovací smlouva Poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč od společnosti Dimatex CS spol. s r.o. Dimatex CS spol. s r.o.
Stará ulice 24, 463 03, Stráž nad Nisou

IČ: 43224245
3. 10. 2013 --------- Odbor správy veřejného majetku
8/13/1008 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí příspěvku na podporu recyklace odpadů Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje
U Nisy 6, 460 01, Liberec 3
70982252
24. 5. 2013 31.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/1007 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí příspěvku na podporu recyklace odpadů Dům dětí a mládeže Větrník
Riegrova 16, 460 01, Liberec
IČ: 66111498
24. 5. 2013 31.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/1006 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí příspěvku na podporu recyklace odpadů ZO ČSOP Kateřinky,
K Lesnímu divadlu 39, 460 14, Liberec - Kateřinky
IČ: 75113252
24. 5. 2013 31.12.2013 Odbor správy veřejného majetku 
7/12/0048 Smlouva o poskytnutí dotace č.LB/1175/S Smlouva o poskytnutí dotace Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 20. 12. 2012 30. 7. 2013 Strategického rozvoje a dotací
7/12/0048/01 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1175/S Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 17. 10. 2013 31. 10. 2013 Strategického rozvoje a dotací 
7/12/0050/1 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1174/S      Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 3. 4. 2013 31. 10. 2013 Strategického rozvoje a dotací
7/12/0050/2 Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1174/S Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 17. 7. 2013 28. 2. 2014 Strategického rozvoje a dotací 
7/12/0050/3 Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1174/S Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 17. 10. 2013 31. 5. 2013 Strategického rozvoje a dotací 
0012/13/0011 Smlouva o poskytnutí dotace č. OLP/2760/2013 Dotace na podporu JPO obce Liberecký kraj 29.10.2013 31.12.2013 Kancelář tajemníka
7/12/0050/4 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1174/S      Dodatek č. 4  ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 22. 11. 2013 31. 5. 2014 Strategického rozvoje a dotací
11/13/0119 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Statutárního města Liberec Příspěvek na akci Bohemia Jazz Fest 2013 v Liberci Bohemia JazzFest, o. p. s. 5.12.2013 31.12.2013 Školství a kultury
0012/13/0013 O poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje Nákup dopravního automobilu pro JSDH Růžodol Liberecký kraj  12.12.2013 12/2014 Kancelář tajemníka
0012/13/0014 O poskytnutí účelové dotace z dotačního fondu Libereckého kraje Oprava cisternových automobilových stříkaček pro JSDH Vesec a Karlinky Liberecký kraj  12.12.2013 12/2014 Kancelář tajemníka
0012/13/0015 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDH obce pro rok 2013 Zajištění akceschopnosti jednotek PO Liberecký kraj  12.12.2013 12/2013 Kancelář tajemníka
Dodatek č. 2 ke smlouvě 9/11/0440 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy dotace Mateřská škola DOMINO s. r. o.  20.1.2014 31.12.2014 Odbor péče o občany
Dodatek č. 1 ke smlouvě 11/12/0141 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy  dotace II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.   21.1.2013 31.12.2014 Odbor péče o občany
Dodatek č. 1 ke smlouvě 11/12/0140 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy  dotace  Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského  24.1.2014 31.12.2014 Odbor péče o občany 
9/11/0444
Dodatek č. 2
Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování  dotace DOCTRINA-základní škola a mateřská škola,s.r.o.  11.2.2014 31.12.2014 Odbor péče o občany 
9/11/0443
Dodatek č. 2
Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování  dotace  Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského  11.2.2014 31.12.2014 Odbor školství a kultury
DS 201400011 Smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s činností příjemce Komunitní práce Liberec, o.p.s. 14. 1. 2014 31.12.2014 Péče o občany
OS201401130 Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1330/S Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 9. 4. 2014 29. 8. 2014 Strategického rozvoje a dotací
OS201401123
Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1331/S Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 11. 4. 2014 29. 8. 2014 Strategického rozvoje a dotací
DS201401046
CJ MML 090366/14
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SML Příspěvek na úhradu nákladů spojených s dopravou pěveckého sboru Severáček na zájezdy do Švédska a Francie Kruh přátel Severáčku 29.5.2014 31.8.2014 péče o občany
dotace Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML Poskytnutí dotace na provoz koupaliště Vápenka Jan Skalník, Na Pískovně 171/62, 460 01 Liberec 14 9. 6. 2014 31.12. 2014 Odbor sportu a cestovního ruchu
OS201401334 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1175/S Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu Parky Lidové sady II. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 23. 5. 2014 Strategického rozvoje a dotací
OS201401335 Smlouva o poskytnutí dotace č.LB/1270/S Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 23. 5. 2014 30. 6. 2014 Strategického rozvoje a dotací
8/14/1003 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberce Poskytnutí příspěvku na podporu recyklace odpadů Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450, 460 01, Liberec 1, IČ: 26636328 11.6.2014 15.12.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1004 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberce Poskytnutí příspěvku na podporu recyklace odpadů Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, 460 15, Liberec 15, IČ: 72741716 9.6.2014 15.12.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1005 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberce Poskytnutí příspěvku na podporu recyklace odpadů Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, 460 01, Liberec,  IČ: 66111498 11.6.2014 15.12.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1006 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberce Poskytnutí příspěvku na podporu recyklace odpadů Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje, U Nisy 362, 460 01, Liberec 3, IČ: 70982252 6.6.2014 15.12.2014 Odbor správy veřejného majetku
8/14/1007 Smlouva o poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu statutárního města Liberce Poskytnutí příspěvku na podporu recyklace odpadů Český svaz ochránců přírody - základní organizace Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, 460 14, Liberec - Kateřinky, IČ: 75113252 9.6.2014 15.12.2014 Odbor správy veřejného majetku
DS201401204 Smlouva o  poskytnutí dotace Poskytnutí účelové dotace Statutární město Liberec
SDH Pilínkov
3.7.2014 31.7.2014 Kancelář tajemníka
DS201401207 Smlouva o  poskytnutí dotace Poskytnutí účelové dotace Statutární město Liberec
SDH Machnín
7.7.2014 31.7.2014 Kancelář tajemníka
DS201401211 Smlouva o  poskytnutí dotace Poskytnutí účelové dotace Statutární město Liberec
SDH Karlinky
8.7.2014 31.7.2014 Kancelář tajemníka
DS201401212 Smlouva o  poskytnutí dotace Poskytnutí účelové dotace Statutární město Liberec
SDH Horní Hanychov
8.7.2014 31.7.2014 Kancelář tajemníka
DS201401217 Smlouva o  poskytnutí dotace Poskytnutí účelové dotace Statutární město Liberec
SDH Růžodol I
9.7.2014 31.7.2014 Kancelář tajemníka
DS201401220 Smlouva o  poskytnutí dotace Poskytnutí účelové dotace Statutární město Liberec
SDH Vesec
9.7.2014 31.7.2014 Kancelář tajemníka
DS 201401226
CJ MML 13428/14
Smlouva o poskytnutí příspěvku  Poskytnutí finančního příspěvku za účelem podpory provozu Potravinové banky Liberec, o. s.  Potravinová banka Liberec, o.s.  30. 6. 2014 31. 12. 2014 Odbor péče o občany, oddělení humanitní
DS 201401344 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti  Most k naději, Dům na půl cesty 31. 7. 2014 31. 12. 2014 Odbor péče o občany, oddělení humanitní
DS 201401447 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti  Oblastní charita Liberec, Domov pro matky s dětmi - Domov sv. Moniky  18. 8. 2014 31. 12. 2014 Odbor péče o občany, oddělení humanitní
DS 201401438 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti  Oblastní charita Liberec, Domov pro matky s dětmi - Domov sv. Anny  18. 8. 2014 31. 12. 2014 Odbor péče o občany, oddělení humanitní
DS 201401441 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti  Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Oblastní charita Liberec, Domov pro matky s dětmi - Domov pokojného stáří - Domov sv. Vavřince 18. 8. 2014  31. 12. 2014 Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401289 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., raná péče 21. 7. 2014 31. 12. 2014  Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
 DS 201401335 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti     Tyfloservis, o. p. s., sociální rehabilitace 25. 7. 2014 31. 12. 2014  Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401333 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Reva, o. p. s., osobní asistence 22. 7. 2014 31. 12. 2014  Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS
201401350
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti     Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti       CZP LK, o.p.s., odborné soc. poradenství 13. 8. 2014 31. 12. 2014  Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401351 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti  CZP LK, o.p.s., odlehčovací služba  13. 8. 2014 31. 12. 2014  Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS
201401352
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti       Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   CZP LK, o.p.s., osobní asistence 13. 8. 2014 31. 12. 2014  Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401338 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti  Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Rytmus Liberec, o. p. s. sociální rehabilitace 31. 7. 2014 31. 12. 2014  Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401339 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti  Naděje, nízkoprahové zařízení 29. 7. 2014 31. 12. 2014  Odbor péče o občany, oddělení humanitní  
DS 201401340 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Naděje, noclehárna 29. 7. 2014 31. 12. 2014   Odbor péče o občany, oddělení humanitní   
DS 201401290 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Dolmen, o. p. s., Agentura pro chráněné bydlení, chráněné bydlení 21. 7. 2014 31. 12. 2014    Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS
201401191
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti Dolmen, o. p. s., Agentura pro chráněné bydlení, samostatné bydlení
 
21. 7. 2014 31. 12. 2014     Odbor péče o občany, oddělení humanitní  
DS 201401332 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti     Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti  MCU Koloseum, o.p.s.,osobní asistence 18. 7. 2014 31. 12. 2014      Odbor péče o občany, oddělení humanitní   
DS 201401288 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti     Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Rodina24, z .s., osobní asistence 28. 7. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401337 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti     Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Rodina24, z. s., soc. aktivizační služba 28. 7. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS
201401446

 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti     Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Diakonie Beránek, o. s., pečovatelská služba 20. 8.2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401444 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Návrat, o. p. s., azylový dům  21. 8. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS
201401336

 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Maják, o. p. s., nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 28. 7. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS
201401439

 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Hospicová péče sv. Zdislavy, odlehčovací služba 15. 8. 2014 31. 12. 2014 Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS
201401440

 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Hospicová péče sv. Zdislavy, sociální poradenství 15. 8. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401334 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Ruprechtické farní sdružení, denní stacionář 22. 7. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401292 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    TyfloCentrum Liberec, o. p. s., soc. aktivizační službu 21. 7. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401343 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    „D“ občanské sdružení, odborné soc. poradenství 11. 8. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401342 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti   Muži a ženy, o. p. s., osobní asistenci 4. 8. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
DS 201401445 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti      Na základně usnesení ZM č. 139/2014 ze dne 29. 5. 2014 poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti    Člověk v tísni, o. p. s., nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 18. 8. 2014 31. 12. 2014       Odbor péče o občany, oddělení humanitní 
OS201401499 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1174/S Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 1. 7. 2014 15. 7. 2014 Strategického rozvoje a dotací
DS 201401536 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML Dotace na obnovu interiéru Hotelu Ještěd Ještěd 73, Horní Hanychov 153, 460 08 Liberec 8 24. 9. 2014 31.12.2014 Odbor sportu a cestovního ruchu
OS201401515 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1331/S Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 29. 9. 2014 Strategického rozvoje a dotací
OS201401516 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1330/S Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 29. 9. 2014 Strategického rozvoje a dotací
OS201401518 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1174/S Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 29. 9. 2014 Strategického rozvoje a dotací 
OS201401517 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1270/S Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 29. 9. 2014 Strategického rozvoje a dotací  
DS201401531 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Liberec Poskytnutí příspěvku na provoz cyklobusu BusLine a. s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily 6 .10. 2014 31.12.2014 Odbor sportu a cestovního ruchu
DS201401544 dodavatelská Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML KČT Ještědská oblast, Jablonecká 18, 460 01 Liberec 25.9.2014 31.1.2015 Odbor sportu a cestovního ruchu
DS201401585 Smlouva o  poskytnutí účelové dotace Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Liberecký kraj
a statutární město Liberec
10.10.2014 30.5.2015 Kancelář tajemníka
OS201401538 Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1175/S Dodatek č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Parky Lidové sady II.“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 29. 9. 2014 Strategického rozvoje a dotací
DS201401762 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v PO na výdaje JSDH obce pro rok 2014 – 2.část Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH obce Liberecký kraj
a
statutární město Liberec
3.12.2014 31.12.2014 Kancelář tajemníka
DS 201401611 Smlouva o poskytnutí příspěvku dofinancování sociální služby „azylový dům“ Speramus v roce 2014 Návrat, o.p.s. 21.10.2014 31.12.2014 Péče o občany
DS 201401759 Smlouva o poskytnutí příspěvku příspěvek na zahájení provozu Domova se zvláštním režimem v Liberci Rodina24, z.s. 1.12.2014 30.4.2015 Péče o občany
DS 201401777
CJ MML 240110/14
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SML Příspěvek na stavební práce a materiály a dodávky spojené s 1. etapou rekonstrukce budovy kina Varšava – foyer, WC a prostor malého kinosálu (bývalého klubu Barrandoff) v patře. Zachraňme kino Varšava 22.12.2014 31.1.2015 Péče o občany
DS 201401779 Smlouva o poskytnutí dotace Dotace na úhradu nákladů spojených s činností příjemce v období leden 2015 Komunitní práce Liberec, o.p.s. 7.1.2015 31.1.2015 Péče o občany
Dodatek č. 2 ke smlouvě 11/12/0141 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy  dotace II. mateřská škola Preciosa, o. p. s.   10.2.2015 31.12.2015 Odbor školství, kultury a sociálních věcí
Dodatek č. 2 ke smlouvě 11/12/0140 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy  dotace Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského  11.2.2015 31.12.2015 Odbor školství, kultury a sociálních věcí 
Dodatek č. 3 ke smlouvě9/11/0440 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz mateřské školy dotace Mateřská škola DOMINO s. r. o.  13.2.2015 31.12.2015 Odbor školství, kultury a sociálních věcí 
OS201401642 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1174/S Dodatek č. 7 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 19. 1. 2015 Strategického rozvoje a dotací
OS201401641 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1175/S Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Parky Lidové sady II.“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 19. 1. 2015 Strategického rozvoje a dotací 
OS201401643 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/1270/S Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 19. 1. 2015 Strategického rozvoje a dotací
OS201401034 Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S Dotace na projekt CAO Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 24.9.2012 Strategického rozvoje a dotací
OS201401035 Dodatek č.1 ke Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S Dotace na projekt CAO  Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 30.4.2013 Strategického rozvoje a dotací
OS201401036 Dodatek č.2 ke Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S Dotace na projekt CAO  Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 22.9.2013 Strategického rozvoje a dotací
OS201401368 Dodatek č.3 ke Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S Dotace na projekt CAO  Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 23.5.2014 Strategického rozvoje a dotací
OS201401553 Dodatek č.4 ke Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S Dotace na projekt CAO   Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  9.10.2014 Strategického rozvoje a dotací 
OS201500054 Dodatek č.5 ke Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S Dotace na projekt CAO   Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod  28.1.2015 Strategického rozvoje a dotací 
OS201401676 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1331/S Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 16. 2. 2015 Strategického rozvoje a dotací
9/11/0444
Dodatek č. 3
Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování  dotace DOCTRINA-střední škola, základní škola a mateřská škola,s.r.o.  6.3.2015 31.12.2015 Odbor školství, kultury a sociálních věcí  
9/11/0443
Dodatek č. 3
Smlouva o poskytnutí dotace na provozní náklady na stravování  dotace Křesťanská základní škola a mateřská škola J.A.Komenského  24.3.2015 31.12.2015 Odbor školství, kultury a sociálních věcí 
OS201500187 Smlouva č. 11099381 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí Dotační smlouva na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec Státní fond životního prostředí České republiky 9.3.2015 31.12.2025 SR
OS201500141 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1330/S Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 9. 3. 2015 Strategického rozvoje a dotací
09/15/0002 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SML na poskytování služeb obecně hospodářského zájmu. Komunitní práce Liberec, o.p.s.
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59,
Liberec 1
IČ: 27275558
 
8. 4. 2015 31.12.2015 Odbor ekologie a veřejného prostoru
OS201500225 Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1335/S Smlouva o poskytnutí dotace k projektu „Volnočasové plochy Liberec I.“    Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 10.4. 2015  Strategického rozvoje a dotací
Smlouva URR Smlouva o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/S Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 19.6.2009 Strategického rozvoje a dotací
 URR dodatek č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D1 Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 27.1.2010 Strategického rozvoje a dotací
 URR dodatek č. 2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D2 Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 31.3.2010 Strategického rozvoje a dotací
Dodatek č. 3_sign Dodatek č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D3 Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 13.1.2012 Strategického rozvoje a dotací
 URR dodatek č. 4 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D4 Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 28.6.2013 Strategického rozvoje a dotací
 ÚRR dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D5 Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 12.11.2013 Strategického rozvoje a dotací
 URR dodatek č. 6 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D6 Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 18.12.2013 Strategického rozvoje a dotací
 URR dodatek č. 7 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D7 Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 9.10.2014 Strategického rozvoje a dotací
Dodatek č. 8 podespaný Dodatek č. 8 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D8 Dotace IPRM LS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 9.3.2015 Strategického rozvoje a dotací
SV/004/S Smlouva o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec  SV/004/S Dotace IPRM – Atraktivní a kvalitní život Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 24.2.2011 Strategického rozvoje a dotací
 Dodatek č.1-smlouva s URR Dodatek č. 1 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  SV/004/D1 Dotace IPRM – Atraktivní a kvalitní život Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 27.10.2011 Strategického rozvoje a dotací
 Dodatek č. 2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  SV/004/D2 Dotace IPRM – Atraktivní a kvalitní život Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 17.9.2012 Strategického rozvoje a dotací
 Dodatek č. 3 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  SV/004/D3 Dotace IPRM – Atraktivní a kvalitní život Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 4.2.2013 Strategického rozvoje a dotací
 Dodatek č. 4 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  SV/004/D4 Dotace IPRM – Atraktivní a kvalitní život Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 28.6.2013 Strategického rozvoje a dotací
 Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec  – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  SV/004/D5 Dotace IPRM – Atraktivní a kvalitní život Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 22.11.2013 Strategického rozvoje a dotací
 Dodatek č. 6 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  SV/004/D6 Dotace IPRM – Atraktivní a kvalitní život Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 12.3.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS 201500236 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dotace na úhradu nákladů vzniklých při poskytování veřejně prospěšných služeb a činností ve prospěch občanů města Liberec Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Liberec 20.5.2015 31.12.2015 školství, kultury a sociálních věcí 
DS 201500237 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Dotace na spolufinancování projektu sociálně-právní ochrany dětí „Komplexní odborná ambulantní a terénní pomoc ohroženým rodinám s dětmi v Libereckém kraji“ Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. 27.5.2015 31.12.2015 školství, kultury a sociálních věcí 
OS201500266 Dodatek č.6 ke Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1203/S Dotace na projekt CAO Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 5.5.2015 Strategického rozvoje a dotací
MP-22-5/15 Smlouva o poskytnutí dotace Dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích Liberecký kraj
Statutární město Liberec 
22.5.2015 Městská policie Liberec
DS 201500247 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje Poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH obce Liberecký kraj a statutární město Liberec
 
3.06.2015 31.12.2015 Kancelář tajemníka
DS201500251
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Poskytnutí účelové finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace v souladu s usnesením Rady města Liberce č. 469/2015 ze dne 2.6.2015 KČT Ještědská oblast, Jablonecká 18, 460 01 Liberec, IČ:71177884 18.6.2015 31.1.2015 Odbor cestovního ruchu a sportu
7/15/0024 Dodatek č. 20 ke sml. č. 10/09/0149 Navýšení finančního příspěvku Kraje o 5.220.000,- Kč z důvodu zapojení dopravce do IDOL Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova, Liberec, 46171
IČ:47311 975
22.6.2015 31.12.2015 Odbor cestovního ruchu a sportu
7/15/0025 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě poskytnutí finančního příspěvku od Libereckého kraje SML ve výši 15 765,- Kč za rok 2015 Liberecký kraj,
U Jezu 642/2a, Libe-rec 2, 461 80
IČ 70891508
9. 6. 2015 31. 12. 2016 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0026 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2015 navýšení finančního příspěvku ze strany LK SML. Liberecký kraj,
U Jezu 642/2a, Libe-rec 2, 461 80
IČ 70891508
9. 6. 2015 31. 12. 2015 Odbor správy veřejného majetku
OS201500340
dodatek č. 7
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci  SV/004/D7 Dotace IPRM – Atraktivní a kvalitní život Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 25.6.2015 Strategického rozvoje a dotací
OS201500339
dodatek č. 9
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ SV/003/D9 Dotace IPRM – zóna „Lidové sady“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 25.6.2015 Strategického rozvoje a dotací
OS201500341
dodatek č. 3
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Bazén Liberec, 6/11/008/3 Dotace IPRM – zóna „Lidové sady“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 3.7.2015 Strategického rozvoje a dotací
DS 2015 00 253 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele služeb v soc. oblasti Dotace na úhradu nákladů na poskytování služby na období 1.1.-31.12.2015 Reva, o.p.s. 15.7.2015 31.12.2015 Odbor školství, kultury a soc. věcí, oddělení humanitní
DS 2015 00 254 dtto dtto Sdružení občanů při výchovném a vzdělávacím a zřízení Alvalída 3.8.2015 dtto dtto
DS 2015 00 255 dtto dtto Hospicová péče sv. Zdislavy 20.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 256 dtto dtto Hospicová péče sv. Zdislavy 20.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 257 dtto dtto Ruprechtické farní sdružení 16.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 258 dtto dtto Oblastní charita Liberec 19.8.2015 dtto dtto
DS 2015 00 271 dtto dtto Oblastní charita Liberec 19.8.2015 dtto dtto
DS 2015 00 261 dtto dtto Fokus Liberec o.p.s. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 262 dtto dtto Fokus Liberec o.p.s. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 263 dtto dtto Fokus Liberec o.p.s. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 265 dtto dtto Mareva 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 266 dtto dtto Diecézní charita Litoměřice 17.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 267 dtto dtto Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s. 27.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 268 dtto dtto Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s. 27.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00269 dtto dtto Centrum pro zdravotně postižené LK, o.p.s. 27.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 270 dtto dtto Most k naději 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 272 dtto dtto Tyfloservis, o.p.s. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 273 dtto dtto Občanské sdružení D.R.A.K. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 275 dtto dtto Občanské sdružení D.R.A.K. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 276 dtto dtto Občanské sdružení D.R.A.K. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 278 dtto dtto Občanské sdružení D.R.A.K. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 279 dtto dtto Rytmus Liberec o.p.s. 20.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 280 dtto dtto Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 281 dtto dtto Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 28.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 282 dtto dtto Diakonie Beránek o.s. 21.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 283 dtto dtto Návrat, o.p.s. 20.8.2015 dtto dtto
DS 2015 00 284 dtto dtto DH Liberec, o.p.s. 16.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 285 dtto dtto DH Liberec, o.p.s. 16.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 286 dtto dtto DH Liberec, o.p.s. 16.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 287 dtto dtto DH Liberec, o.p.s. 16.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 288 dtto dtto "D" občanské sdružení 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 289 dtto dtto Dolmen,o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 292 dtto dtto Dolmen,o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 293 dtto dtto Rodina24 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 294 dtto dtto Naděje 3.8.2015 dtto dtto
DS 2015 00 295 dtto dtto Naděje 3.8.2015 dtto dtto
DS 2015 00 299 dtto dtto Člověk v tisni 14.8.2015 dtto dtto
DS 2015 00 296 dtto dtto Člověk v tisni 14.8.2015 dtto dtto
DS 2015 00 297 dtto dtto Maják o. p. s. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 298 dtto dtto Maják o. p. s. 15.7.2015 dtto dtto
DS 2015 00 235 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML Dotace na úhradu nákladů na poskytování služby na období 1.1.-31.12.2015 Potravinová banka Liberec 29.5.2015 31.12.2015 dtto
DS 2015 00 468 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SML Dotace na úhradu nákladů na poskytování služby na období 1.1.-31.12.2015 Advaita, z. ú. 30.7.2015 31.12.2015 dtto
DS 2015 00 467 dtto Dotace na úhradu nákladů na poskytování služby na období 1.1.-31.12.2015 Most k naději 27.7.2015 31.12.2015 dtto
OS201500299 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 11099381 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR Dodatek č. 1 k dotační smlouvě na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“ Státní fond životního prostředí ČR 16.6.2015 31.12.2025 Strategického rozvoje a dotací
OS201500433 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 11099381 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR Dodatek č. 2 k dotační smlouvě na projekt „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec“ Státní fond životního prostředí ČR 9.10.2015 31.12.2025 Strategického rozvoje a dotací
7/12/0072 Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1176/S Smlouva o poskytnutí dotace č. LB/1176/S na projekt „Administrativní zajištění a řízení tematického IPRM“ Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 16.1.2013 31.12.2025 Strategického rozvoje a dotací
7/12/0072/1