Informace o komisi pro veřejné zakázky

Komise pro veřejné zakázky byla zřízena v souladu se zákonem o obcích usnesením č. 382/2011 RM na jejím pátém mimořádném zasedání. Komise je zřízena dle zákona o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán rady města.

Pravomoci komise:

  • Komise se vyjadřuje k zadávacím podmínkám připravovaných veřejných zakázek vyhlašovaných Statutárním městem Liberec, zadávaných v režimu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • Komise ze svých členů navrhuje zástupce do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení a hodnocení nabídek, příp. komisi pro jednání a posouzení nabídky, a to u veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  • Rada města řídí činnost komise, ukládá jí úkoly, projednává návrhy a náměty komise a informuje ji prostřednictvím svého garanta o výsledku projednávání. Jednání a rozhodování komise se řídí jednacím řádem, který pro své potřeby vydává a schvaluje komise.

Komise má 7 členů s hlasovacím právem + tajemník komise. O členství se může ucházet každý člen zastupitelstva města Liberce. Počet členů stanovuje Rada města Liberec. Tajemník komise je pracovník Magistrátu města Liberec, který je do této funkce jmenován tajemníkem Magistrátu města Liberec.

Komise pro veřejné zakázky

Nastavení cookies