Blogy zastupitelů

Texty uvedené v rubrice Blogy zastupitelů nejsou redakčními články, stanoviskem Magistrátu města Liberec ani vedení města Liberec.
Za jednotlivé příspěvky nesou zodpovědnost jejich autoři a uvedené názory jsou výhradně jejich osobním postojem.

 

15.07.2016

Hetjman zneužil tiskový zákon

Hejtman Půta dosazuje do vedení nemocnice své kamarády a poté zneužívá tiskového zákona a Libereckého zpravodaje k vlastní propagandě a pomlouvání jiných.
 
Ivan Langr 18.06.2016 - Ivan Langr

Prevence rizikových jevů: azyl a nízkopráh

Plány na poli prevence některých rizikových jevů v Liberci.
 
16.06.2016

Rozpočtové plánování? Ani náhodou!

Současné vedení města dokáže překvapit. Bohužel spíše negativně. Budu se dnes věnovat rozpočtovému (ne)plánování, které je obrazem nekoncepčnosti a přístupu „ode zdi ke zdi“.
 
Josef Šedlbauer 16.06.2016 - Josef Šedlbauer

Jiří Kittner v SVS je výsměch lidem

V libereckém zastupitelstvu jen Změna pro Liberec odmítla opětovnou nominaci Jiřího Kittnera do dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti (SVS).
 
16.06.2016

Jak zajistit pořádek ve městě

Na květnovém zastupitelstvu města vystoupil občan, který si stěžoval na nepořádek ve městě. Nejde ale o běžnou stížnost.
Karolína Hrbková, náměstkyně primátora, Změna pro Liberec
 
16.05.2016

Starostové: O co v územním plánu jde?

Ekonomický náměstek za Změnu pro Liberec Jan Korytář nedávno v souvislosti s územním plánem Liberce zmínil město Vídeň. Podle Starostů pro Liberecký kraj je právě Vídeň v mnoha ohledech dobrou inspirací a vzorem pro Liberec.
 
16.05.2016

Kdo bude řídit krajskou nemocnici

V roce 2013 se podařilo odstavit z čela Krajské nemocnice Liberec (KNL) vysloužilé politiky Jiřího Veselku a Jiřího Kittnera, dosazené bez výběrových řízení. Prosadili jsme také, aby představenstvo bylo složeno z členů výkonného vedení a z dalších osob zevnitř nemocnice, bez politických zástupců. Těm tradičně patří zastoupení ve 2/3 dozorčí rady.
 
Josef Šedlbauer 16.05.2016 - Josef Šedlbauer

Kdo nás bude vozit a za kolik?

Patřím k menšině politiků, kteří denně využívají veřejnou dopravu. V Liberci to není problém, k dispozici je hustá síť, páteřní tramvaj i moderní autobusy. Nejsem ale spokojený s cenami jízdného, které patří k nejvyšším v celé České republice.
 
Květa Vinklátová 09.05.2016 - Květa Vinklátová

Hodnocení grantů? Jedna anabáze bez jednoho náměstka

Byla jsem tento týden v divadle. Domů jsem dorazila s příjemnou náladou a řekla si, že se jen krátce povídám do mailů. To jsem opravdu neměla dělat.
 
Ivan Langr 07.05.2016 - Ivan Langr

Dopis poslankyním a poslancům k vetu školského zákona

Dopis poslankyním a poslancům s přehlednou strukturou hlavních negativních dopadů novely školského zákona, kterou 4/5 vetoval prezident republiky.
 

Nastavení cookies